A book about nothing  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Jump to: navigation, search

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

This page is dedicated to the famous dictum by Flaubert that he would like to write a un livre sur rien, a book about nothing.

Flaubert wrote in a letter to Louise Colet, January 16th, 1852, emphasis mine.

« Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. […] C’est pour cela qu’il n’y a ni beaux ni vilains sujets et qu’on pourrait presque établir comme axiome, en se plaçant au point de vue de l’Art pur, qu’il n’y en a aucun, le style étant à lui seul une manière absolue de voir les choses. »

English translation

" What I think fine, what I should like to write, is a book about nothing, a book without external connections, which would hold together by the internal force of its style, as the earth without being underpropped hangs in the air ; a book well-nigh devoid of subject or at least with an almost invisible subject, if that is possible. The most beautiful works are those with least substance ; the nearer expression comes to thought, the more closely the word fastens upon it and disappears into it, the more beauty there is." Art and Life (1910) by Thomas Sturge Moore[1]

Dutch translation

Wat me mooi lijkt, wat ik zou willen schrijven, dat is een boek over niets, een boek zonder banden met de buitenwereld dat door de innerlijke kracht van zijn stijl overeind zou blijven zoals de aarde blijft zweven zonder ondersteund te worden, een boek dat geen onderwerp heeft of tenminste, waarin het onderwerp bijna onzichtbaar is, als zo iets mogelijk is. De mooiste werken zijn die met de minste inhoud; hoe dichter de uitdrukking de gedachte benadert, hoe beter het woord eróp past en verdwijnt, des te mooier is het. Ik geloof dat daar de toekomst van de Kunst ligt. Ik zie de Kunst, naarmate zij groeit, steeds etherischer worden, te beginnen met de Egyptische tempelvoorhallen naar de Gotische spitsbogen, en van de gedichten van twintigduizend verzen van de Indiërs naar de korte opwellingen van Byron. Wanneer de vorm gemakkelijk wordt, wijkt ze terug; ze verlaat iedere liturgie, iedere regel, iedere maat; zij ruilt de epiek voor de roman, het vers voor het proza; zij kent geen enkele orthodoxie meer en is vrij als de individuele wil die haar voortbrengt. Die geleidelijke bevrijding van het stoffelijke vind je overal terug en de regeringen volgen die ook, te beginnen met de oosterse tirannieën met als eindpunt de toekomstige socialistische staten.
Daarom zijn er geen mooie of lelijke onderwerpen en daarom zou je bijna uit het oogpunt van de zuivere Kunst als axioma kunnen stellen dat er niet één is, omdat de stijl op zichzelf al een absolute manier is om de dingen te beschouwen.
Brief aan Louise Colet, Croisset, vrijdagavond 16 januari 1852, tr. probably Edu Borger

See also
Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "A book about nothing" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools