De Vijftigers  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

(Redirected from Fifties Movement)
Jump to: navigation, search

"Er is een lyriek die wij afschaffen"--Jan Elburg, Lucebert en Bert Schierbeek, 1949, after a line of poetry by Kouwenaar

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

De Vijftigers ("Those of the fifties") were a loosely connected group of Dutch and Flemish writers, which was started in the late 1940s and were also connected to the Cobra movement. The group included Hans Andreus, Lucebert, Simon Vinkenoog, Armando, Hugo Claus, and Jan Hanlo, among others.

Contents

Dutch

Met de Vijftigers wordt een literaire beweging in Nederland aangeduid. Aan het eind van de jaren ’40 liet een nieuwe groep jonge dichters van zich horen.

Zij verzetten zich tegen de kunstopvattingen van hun voorgangers. ‘Er is een lyriek die wij afwijzen’, zoals ze dat stelden. Het gaat hier om de dichters Jan Elburg, Lucebert en Bert Schierbeek. Zij waren wat eerder betrokken geraakt bij een groep jonge Deense, Belgische en Nederlandse kunstenaars, die zich Cobra noemde, Copenhagen, Brussel, Amsterdam. Volgens deze Cobra-kunstenaars – onder hen Karel Appel en Corneille – kon echte ‘vitale’ kunst alleen gemaakt worden door werkelijk vrije mensen. Alles wat die vrijheid in de weg stond, moest worden bestreden. Esthetische conventies waren bij uitstek zaken die vrijheidsbelemmerend werkten, en daarom moest de kunst weer rechtstreeks kunnen ontstaan vanuit haar oerbronnen: spontaneïteit en directheid waren belangrijk. Voorbeelden van onmiddellijke expressie, niet gehinderd door allerlei esthetische ‘lagen eroverheen’ vonden zij vooral in kindertekeningen en in Afrikaanse volkskunst.

De dichters van de Beweging van Vijftig zoeken heel sterk de uitdrukking van de totale mens, dus zowel gevoel als verstand. Ze gingen daarom in tegen het ratio die de werkelijkheid opdeelt in categorieën, die verdeelt en scheidt. Zij zoeken het – misschien om die reden – in hun kunst vaak in lichamelijke beelden, eten, spijsvertering. Als alternatief voor het verstand zijn voor hen de zintuigen. Op zich ageren ze niet tegen het weten, maar streven wel naar een andere soort weten, waarbij ervaring centraal staat: 'Denken met tong en handen' zoals Elburg het verwoordde.

Tegelijk hadden zij een afkeer van wat zij ‘gekunsteld’ zouden noemen. Zij voelden zich aangetrokken tot het spontane zoals dat ook in het Surrealisme bestaat. Die drang tot onbelemmerde uiting, vrij van allerlei beperkingen van vorm, leidde er bij hen toe dat zij heel veel typische vormaspecten loslaten. Zij gebruiken bijna geen rijm (althans geen eindrijm), geen regelmatige versvormen, en ook laten zij vaak interpunctie (punten, komma's) achterwege in hun gedichten. Vaak weet je niet waar de ene zin ophoudt en waar de volgende begint en zo worden zinnen vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Hiermee wilden ze de invloed van het logisch denken verkleinen. Deze vorm van dichten werd ‘experimenteel’ genoemd.

Tot de beweging van vijftig kunnen worden gerekend:

Poëzie

Proza


Secundaire literatuur

Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "De Vijftigers" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools