Wie het wijf trouwt om het lijf, verliest het lijf en houdt het wijf  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Jump to: navigation, search

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

"Wie het wijf trouwt om het lijf, verliest het lijf en houdt het wijf" is an old Dutch saying by Adriaan Poirters, also erroneously attributed to Jacob Cats. It can be translated as "Who marries a bitch for the tits, looses the tits and keeps the bitch".

A variant for the female is

Die den zot trouwt voor den pot
verliest den pot en houdt den zot;
Who marries the fool for his gold
loses the gold and keeps the fool.

This version can be found with Cats also.

Poirters version

This is the poem where the version by Poirters stems from:

Ja, dochters van Eva:


't Is een erfzond van de vrouwen,

Die zy na den doop behouën:

Altydt maken, altydt breken,

Van dat boogschieten gewaagt ook Vondel. Isabella volgt daarin het voorbeeld van grootvader Keizer Karel, zegt Joost,

En mickt en klinckt en velt, niet sachter

Dan haeren grootvaer, 't groene hout

Gelijck een Amasoon; en bout

Haer eer op 't Keyserlijcke voorbeeld.

Hoe averechts de manschap oordeelt

Van vrouwen zonder hart en moed, -

Heldin, ghy eerde uw strijdbaer bloed,

Door uwe boogh-pees; oock door d'Orden

En koorde, die u lenden gorden....

[p. 245]

Altydt van de mode spreken,

En heel morgens blijven sieren: -

Zijn dat perten of manieren?... Ja, zonen van Adam:


Een rijke vrek Heeft meer gebrek, Terwijl hy leeft,

Dan lijden kan Een schamel man, Die weynig heeft:

Want:


Hoe grooter Heer, hoe meerder zeer:

Hoe grooter Huys, hoe meerder kruys. En gij, jonge dochters, weet het wel:


Dochters, die tot elven slapen,

En veel in de vensters gapen,

En veel voor den spiegel staen,

Laten 't huyswerk ongedaen.

En gij, jeugdige borsten, vergeet het niet:


Men siet, als wellust is volbrogt,

Hoe 't bitter is met soet omwrocht,

Hoe vreugd niet anders is dan schijn

Van 't geen de vreugd sou moeten zijn.

Dit voor vader:


Die syn meeltje laet buwen,1

En syn broodje laet kuwen,

En syn graentje kan stuwen,

Die late zich huwen.

Dit voor moeder:


Geen beter loog dan 't vrouwenoog,

Geen beter zeep dan by den reep,

By kuyp en wasch: - dat suyvert ras. Lieve kinders, ook u ‘nog een raedseltje voor het laetst.’


't Is in de vrouw, 't en is in de man niet,

't Is in Peeter, 't en is in Jan niet,

't Is in Claer, 't en is in Ann' niet,

't Is in den Voor-naem, 't en is in den Van niet,

Builen.

[p. 246]

't Is in 't bier, 't en is in de kan niet,

't Is in 't koren, 't en is in de wan niet,

't Is in de struyf, 't en is in de pan niet. Iets voor u en voor mij en voor allen:


Vrienden in den nood,

Vrienden in de dood,

Vrienden achter ruggen,

Dat zijn dry goede bruggen.

Die Koninkrijken won en Legers heeft verslagen,

Die mag vry van laurier een trotse kroone dragen;

Maer die nog boven dat syn selve winnen kan,

Geeft dien de hoogste kroon: dat is de sterkste man.

Ten slotte, een algemeene levensregel ‘als toemaetje’:


Dient Godt, want dat betaemt, twee uuren alle dagen,

En nut uw spys en drank drie uuren naer behagen,

Vermaekt twee uuren lang den styf gespannen sin,

Slaept seven uuren lang; want daer steekt voordeel in:

En past op uwe winst thien uuren vol gemeten,

Soo hebje dag en nacht verstandelik gespleten.

En segt dat ik 't u segg': wie soo den tijt verkiest,

Dat zulk een nimmermeer noch tijt noch ziel verliest.

Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Wie het wijf trouwt om het lijf, verliest het lijf en houdt het wijf" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools