Mentula  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Jump to: navigation, search

"van. de. verhandeling. verkocht,. vóórdat. men. bespeurde. dat er, in plaats van Mente illa, gedrukt stond: Mentula. Erasmus, die zelf corrector was geweest bij Aldus den ouden, te Venetië, en bij Froben, te Bazel, en die dus de gewoonte had drukproeven te corrigeren, was dermate ontstemd, bij de ontdekking van zijn onachtzaamheid, dat hij, zo als hij later geschreven heeft, gaarne honderd goudstukken zou hebben betaald wanneer hij het gebeurde slechts .." --Drukfouten (1875) Rudolf Charles Ablaing van Giessenburg


"Haar goedkeurend woord en dat van anderen moge hem het verdriet eenigzins verzacht hebben, waarmede hij aan den eersten druk van deze geestesvrucht bleef denken. Wat toch was er gebeurd? Hij zelf verbale het ons in een brief van 1535, blijkbaar dus nog niet vergeten wat hij wel voor 300 goudstukken had gewild niet geschied te zijn. Een aan den drank verslaafd corrector had zich op hem getracht te wreken en wel op deze wijze: Cum in Vidua mea, quam serenissimae Hungariae Reginae dedicaveram, ad laudem cujusdam sanctissimae foeminae inter alia liberalitatem illius in pauperes referrem, haec verba subjunxi: at que mente illa usam eam semper fuisse, quae talem foeminam deceret. Unde scelestus ille animadvertens sibi vindictae occasionem oblatam esse, ex mente illa, mentula fecit. Itaque volumina mille fuere impressa*).

Zelden heeft zeker een drukfout, die plaag der auteurs, pijnlijker indruk gemaakt."


"Bayle makes mention of a typographical blunder, in citing a passage of Scripture, which makes a fenfe horribly profane." --The Life of Erasmus John Jortin - 1758


"XXIII A - VIDUA CHRISTIANA (1529, vertaling 1607) In 1529 verscheen bij Froben in Bazel een geschrift van Erasmus, getiteld Vidua christiana. Erasmus droeg het boekje op aan de nog jonge weduwe koningin Maria, de zuster van keizer Karel en koning Ferdinand. De reden tot het schrijven was een verzoek van de theoloog Johannes Henckel, die zich het trieste lot van de koningin had aangetrokken. ' Als dank voor het boekje zond hij Erasmus een beker.2 De inhoud van het ..." --Erasmus in het Nederlands tot 1617, pagina 301, Simon Willem Bijl, 1978

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

Kunstformen der Natur (1904) by Ernst Haeckel
Enlarge
Kunstformen der Natur (1904) by Ernst Haeckel
  1. the penis
    • 1974: He, watchman of gardens, keeps evil away with his mentula up, warding off blight and thieves, garlanded with figs and grapes. — Guy Davenport, Tatlin!

Etymology

  1. dick, cock (obscene word for the penis)
    • ut ista vestra diffututa mentula
      ducenties comesset aut trecenties?

See also
Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Mentula" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools