KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN JAARVERSLAG 2011  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Jump to: navigation, search

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

KMSKA jaarverslag 2011.

Full text

COVER: CALVARIEBERG, ANTONELLO DA MESSINA, INV.NR. 4

Home Cover: Calvarieberg, Antonello da Messina, inv.nr. 4

1 KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN JAARVERSLAG 20112 Cover: Calvarieberg, Antonello da Messina, inv.nr. 43 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 AA...Author: Jonathan van der Meer


RECOMMEND DOCUMENTS Sicília. Messina. Palermo. Catania. Syrakúza LAND COVER BY USING SPOT-4 IMAGERIES) 4. Sampul (Cover) Cerita Bergambar PASOSORÉ De Da Vinci Bode. Nummer 4 BABBORGAPLEIN 4 en s-herenhof 2-20, pastorie, klooster, begraafplaats, Calvarieberg, kloostermuur en beelden Vervaardiger Invnr Titel Omschrijving Verv datum Vermist Dat HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Fogászati kezelőegység DIPLOMAT ADEPT DA 130 (DA 220), DA 230, DA 240, DA 320, DA 330 Cover: DA DA LAPORAN KEBERLANJUTAN Cover Depan Cover Story LEERLINGENSTATUUT. versie juni Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) Energiestraat DA Nijverdal NETHERLANDS DA Nijverdal NETHERLANDS 4. MODUL. Leonardo da Vinci Innovationstransferprojekt - "VETwin-winModel 4. 98 Da s nog geen 2.50 per kg Titik Berat. da y. Suatu elemen da Energiestraat DA Nijverdal NETHERLANDS DA Nijverdal NETHERLANDS Energiestraat DA Nijverdal NETHERLANDS DA Nijverdal NETHERLANDS DIPLOMAT ADEPT DA 270 DIPLOMAT ADEPT DA Energiestraat DA Nijverdal NETHERLANDS DA Nijverdal NETHERLANDS DIPLOMAT ADEPT DA 370 DIPLOMAT ADEPT DA Energiestraat DA Nijverdal NETHERLANDS DA Nijverdal NETHERLANDS DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) Energiestraat DA Nijverdal NETHERLANDS DA Nijverdal NETHERLANDS

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN JAARVERSLAG 2011

Cover: Calvarieberg, Antonello da Messina, inv.nr. 4

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD AANWINSTEN EN LANGDURIGE BRUIKLENEN ONTDEKKINGEN RESTAURATIES TENTOONSTELLINGEN MEDEWERKING AAN TENTOONSTELLINGEN OP LOCATIE OF IN HET BUITENLAND BRUIKLENEN EN CONSERVATIE ONDERZOEK PUBLICATIES PUBLIEKSWERKING BIBLIOTHEEK ARCHIEF BEELDBEHEER SAMENWERKINGSVERBANDEN HET BEDRIJF INTERNE COMMUNICATIE DE VRIENDEN BIJLAGEN: 1. Personeelsbestand en tewerkstellingsstatuten 2. Lijst van gepubliceerde artikels 3. Cijfers bibliotheek 4. Educatieve activiteiten 5. Jaarrekening 6. KMSKA in de pers

3

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

4 6 11 12 16 25 29 32 37 39 49 52 53 55 56 60 62 63 65 67 71 72 74

VOORWOORD 2011 was een jaar van grote veranderingen voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Eind april sloten de deuren van het laat negentiende eeuwse museumgebouw in het Antwerpse Zuiddistrict voor het publiek. Dat gebeurde heel toepasselijk met de tentoonstelling Musea in de 21e eeuw. Ideeën, projecten, gebouwen, waarin ook de verbouwing van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen aan bod kwam. In september verhuisde ook het personeel naar externe kantoorruimtes. Afscheid nemen van de tot op de draad versleten museuminfrastructuur was voor velen een emotioneel moment. Maar we bleken klaar voor de veranderingen. Het masterplan voor renovatie van het Koninklijk Museum, dat in 2004 na een open oproep werd toegewezen aan Claus en Kaan Architecten, kon van start gaan. Wij zijn de Vlaamse gemeenschap zeer erkentelijk dat zij ons de mogelijkheid geeft om binnen afzienbare tijd zelf over een museum van de 21ste eeuw te beschikken. Een woord van dank aan de overheid en aan onze voogdijminister Joke Schauvliege, is hier dan ook zeker op zijn plaats. Paradoxaal genoeg was dit sluitingsjaar een topper op het gebied van publieksbereik: we telden maar liefst 277.521 bezoekers, tegenover 150.236 in 2010. Het geheim hiervan zat in de delocatie van de vaste collectie. Onder het motto Dicht maar Dichtbij was de museumcollectie te gast op verschillende locaties in en rond Antwerpen. Zo opende in april in de Koningin Fabiolazaal Antwerpen de presentatie De Modernen. Topstukken uit het Koninklijk Museum. Tot eind 2017 stelt het museum hier werken uit zijn collectie 19de en 20ste meesters tentoon in steeds wisselende presentaties. In mei volgde het MAS (Museum aan de Stroom) in Antwerpen met Meesterwerken in het MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen. Dit is een samenwerking tussen het KMSKA, M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwepren) en Museum Plantin Moretus, waarin onze oude meesters een prominente rol spelen. Samen met het Stedelijk Museum Lier zette het KMSKA een project op rond genreschilderkunst, dat in juni opende onder de titel Bruegelland. In september tenslotte vond de collectie werken van Rik Wouters haar weg naar diens geboortestad Mechelen, waar ze tot 2017 in Museum Schepenhuis tentoongesteld wordt. De grote publieksopkomst voor deze projecten steekt ons een hart onder de riem. Ook ons publiek willen we bij deze danken, omdat zij ons ondanks de sluiting van het gebouw toch blijven volgen. De sluiting was ook een unieke gelegenheid om, via bruiklenen van kunstwerken die normaal in onze permanente opstelling opgenomen zijn, het internationale publiek kennis te laten maken met topstukken van de museumcollectie. Zo reisde een selectie werken van Rubens, Van Dyck en Jordaens naar Helsinki en was een groot deel van onze Ensors te zien in het Gemeentemuseum in Den Haag. De collectie van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam werd voor twee jaar verrijkt met vijf topstukken uit het KMSKA. Er hangt werk uit het KMSKA in het Metropolitan Museum of Art New York, in het Rembrandthuis Amsterdam en in de National Gallery of Victoria in Melbourn, maar ook dichter bij huis in het Kasteel van Gaasbeek, FeliXart Museum in Drogenbos, in het Rockoxhuis Antwerpen en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel. Bent u een fervente museumganger, dan hebt u veel kans om onze werken tegen te komen. Een belangrijke mijlpaal voor het museum in 2011 was ook de goedkeuring van de beheersovereenkomst door de Vlaamse Regering. Deze beheersovereenkomst, de eerste sinds het museum een Intern Verzelfstandigd Agentschap is van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verankert onze werking in het Vlaamse beleid.

4

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Voor de zes nomadische jaren waar we nu aan beginnen kozen wij de slogan Dicht maar dichtbij . Dicht zijn we namelijk voor een lange tijd, en het heeft ook geen zin om dat te ontkennen. We weten dat dit nodig is om het gebouw opnieuw volledig in orde te krijgen. Dichtbij zijn we echter ook die zes jaar, in verschillende betekenissen: dichtbij het gebouw dat we nu tijdelijk verlaten hebben, dichtbij onze collectie die op verschillende plaatsen in en rond Antwerpen te zien is, maar ook dichtbij ons publiek. Daarom hebben we in 2011 ook ingezet op het digitale museum: er zijn duizenden opnames gemaakt van onze schilderijen, tekeningen en beelden, de collectiecatalogus online is gevoelig uitgebreid en het KMSKA is actiever dan ooit op tal van sociale mediasites. De volgende jaren zijn erg belangrijk voor de toekomst van het Koninklijk Museum. U mag van ons nog een aantal verrassende en boeiende projecten verwachten. Ook voor het museumteam blijft het een spannende periode. We hopen op uw steun om ons te vergezellen bij deze bijzondere uitdaging.

Dr. Paul Huvenne Administrateur generaal

5

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

AANWINSTEN & LANGDURIGE BRUIKLENEN De wanhoop van Deianira (inv. 3471) Tafereel uit de oudheid (inv. 3472) Andries Lens (1739-1822)

Het museum kocht in 2011 twee tekeningen van Andries Lens (Antwerpen 1739 – Brussel 1822). De museumcollectie telt vijf schilderijen van Lens, maar had geen voorbeeld van zijn tekenkunst. Een hiaat in de verzameling, want Lens hechtte veel belang aan de rol van de tekening in de schilderkunst. Hij was trouwens zelf tekenleraar aan de Antwerpse academie. In de achttiende eeuw ging deze academie zwaar gebukt onder de restricties van het ambacht en de gilde was niet meer in staat om de academie draaiende te houden.

6

In 1741 besloten een aantal kunstenaars om het heft zelf in handen te nemen en ze gingen onbezoldigd lesgeven. Van deze leraar-directeurs was Andries Lens ongetwijfeld de meest vooruitstrevende. Lens was naar Italië gegaan, waar hij in contact kwam met de esthetische theorieën van Johann Winckelmann en waar hij les volgde bij Raphaël Mengs. Tijdens deze reis had hij veel getekend en ook veel ideeën opgedaan over de kunstenaarsopleiding, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Andries Lens was een groot kenner van de oudheid en liet zich zowel door de beeldende kunst als door de klassieke literatuur of mythologie inspireren. Hij verruimde en vernieuwde deze thematiek. Getuige een onderwerp als De wanhoop van Deianira. Dit verhaal komt voor in de Metamorphosen van Ovidius, maar hier “horen” we een stukje uit de Vrouwen van Trachis van Sophocles wanneer Hyllus tegen zijn moeder Deianira zegt: “Uw man, uw eigen man; weet dat gij hem, dat gij Mijn vader gedood hebt, hebt vermoord op dezen dag”. Onwetend, beetgenomen door de centaur Nessus, had zij inderdaad de dood van haar man Hercules veroorzaakt. Haar wanhoop was zo groot dat zij zichzelf doodde. Van de halfgod Hercules daarentegen stierf alleen de aardse helft en de nieuwe god werd verwelkomd op de Olympus. De wanhoop van Deianira (inv. 3471), potlood op papier, 410 x 430 mm Tafereel uit de oudheid (inv. 3472), potlood, pen en inkt, aquarel op papier, 310 x 390 mm

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Taferelen uit het Leven van Christus James Ensor (1860-1949) Scènes de la vie du Christ / Taferelen uit het leven van Christus Album met 32 lithografieën op papier (220 x 280 mm), nr. 264 / 275, gesigneerd op de titelpagina: James Ensor.

Gedrukt door Huis J. E. Goossens, Brussel, 1 juni 1921, uitgegeven door Galerie Giroux, Brussel. Het album bevat steendrukken in vier kleuren: rood, geel, groen en blauw. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om uiterst getrouwe reproducties van kleurtekeningen die Ensor aan een specialist in het maken van lithografieën heeft gegeven. De meeste prenten zijn niet gedateerd, maar een groot aantal werd wellicht al in 1913 getekend. Misschien werd het plan om een album rond het leven van Christus te maken doorkruist door de Eerste Wereldoorlog en pas na afloop van de oorlog weer opgenomen. Ensor had zich eerder al bezig gehouden met uitbeeldingen van belangrijke momenten uit het Nieuwe Testament en sommige van die

7

voorstellingen heeft hij voor het album in gewijzigde vorm opnieuw gebruikt. We beschikken over tenminste vier varianten op de voorstelling van Christus die de storm bedaart, een ets van 1886, het schilderij van 1891 (Mu.Zee, Oostende), de prent uit het album van omstreeks 1913 en een schilderij van omstreeks dezelfde tijd (bruikleen aan het Museum van Elsene). Van sommige episodes, zoals De zilverling van Caesar, De bespotting van Christus en de Calvarie, liet hij de oudere voorstelling evenwel links liggen en maakte hij een geheel nieuwe compositie. Enkele prenten uit het album zullen hem bovendien in de loop van de jaren ook inspireren tot het maken van nieuwe schilderijen: De miraculeuze visvangst (1917?) is daarvan een voorbeeld. De religieuze schilderkunst was vroeg in de 19de eeuw een genre van ondergeschikt belang geworden, maar kende tijdens de laatste decennia van de 19de eeuw een heropleving die o.a. samenhangt met de afkeer van de symbolisten voor het banale en hun zucht naar raadselachtige en verheven beelden. Het is alsof Ensor in een behoorlijk groot aantal amusante, burleske en zelfs groteske Taferelen uit het leven van Christus spot met die trend. De aankoop van het album met 32 lithografieën is een eenvoudige en geschikte manier om Ensors late werk beter te leren kennen.

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

De baden van Oostende James Ensor (1860 – 1949) Les bains d’Ostende / Zeebaden in Oostende, 1890 Kleurpotlood e.a. materialen op paneel (37.5 x 45.5 cm) Gesigneerd en gedateerd l.o.: ENSOR/1890 Herkomst: Brussel, Charles Vos.- Charleroi, E.Sacrez.- Gent, Roland Leten.- Sutton Place, S.J. Seeger Antwerpen, Ronny Van de Velde.- Fondation Challenge (Nederland) Bibliografie: Patrick Florizoone, James Ensor.Les bains d’Ostende, Brussels 1996 Tentoonstellingen: Brussels, Musée des Beaux Arts, Salon de la Libre Esthétique, 1894-1895.- New York, Museum of Modern Art, James Ensor, 28 June- 21 September 2009, cat.nr.64.- Paris, Musée d’Orsay, Ensor, 20 October 2009- 4 February 2010, cat.nr.78

Aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap

Van 1889 tot 1893-94 toont Ensor een bijzondere voorkeur voor het werken op kleine, kostbare en zorgvuldig geprepareerde paneeltjes. Binnen deze groep treffen we zowel schilderijen als tekeningen. In beide gevallen liet Ensor de preparatielaag meespelen in de uiteindelijke voorstelling. Icongrafisch onderscheiden we enkele straatgezichten, portretten, geraffineerde stillevens, religieuze, fantastische en satirische composities.

8

In dit tafereel drijft Ensor de spot met het tijdverdrijf van de mondaine badgasten in Oostende. Links staan strandcabines die met een paard tot aan het water werden getrokken. De badmeester gaf door een klop op het dak van de cabine te kennen dat er kon worden gebaad, waarna de baders zich in het water begaven. Ensor toont uitvoerig hoe de voorname dames en heren vervolgens hun waardigheid verliezen. Er bestaan van deze voorstelling diverse versies waarvan de onderlinge relatie niet helemaal duidelijk is. In een pentekening van 1891 in het Museum van Oostende en in een ets uit 1899 is de compositie bijna volledig overgenomen, met uitzondering van de wolkenhemel. The Art Institute of Chicago bewaart een schets, wellicht een voorstudie voor de ets. Een latere geschilderde variant toont skeletten bij het baden (Tricot 569). De baden van Oostende, door de Vlaamse Gemeenschap aangekocht, is tot eind 2017 te zien in het Museum voor Schone Kunsten Gent.

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Tekens in steen I, 1957 Zeven brieven aan William Faulkner, 2005 Camiel Van Breedam (°1936) Tekens in steen I is gemaakt van een plaat waarop plamuur gestreken is, die met terpentijn tot een glacis glad vermalen is. Uit het loodgieteratelier van oom en vader Van Breedam gebruikt de kunstenaar lood. Hij versnijdt ze tot plaatjes in allerlei vormen en bevestigt ze samen met verschillende fietsonderdelen op de drager in de plamuurlaag. Het reliëf is een mozaïek van kleine geometrische vormen die donker contrasteren met de witte plamuurlaag. Zowel de wat brute materie als de industriële onderdelen, verwerkt in Tekens in steen, zijn elementen die verwijzen naar zijn jeugd en de omgeving waarin Van Breedam opgroeide: de ateliers, de steenbakkerijen, de handenarbeid. Anderzijds refereert de fijnzinnige compositie van het werk aan de speelse, fantasierijke creaties van Klee. Gedurende drie jaar blijft Van Breedam variëren op dit thema. Hij maakt tegelijkertijd vrij snel opgang in het kunstmilieu, onder andere als lid van de avant-garde groep G58 in het Antwerpse Hessenhuis. Vanaf de jaren 60 is hij een van de meest bekende assemblagekunstenaars in België. Zijn politieke engagement, maar vooral de plastische verwerking van zijn literaire voorliefde komt tot uiting in het zevendelige werk, dat het museum aankocht ter gelegenheid van deze schenking. Deze Zeven brieven aan William Faulkner, 2005 zijn papiercollages.

Tekens in steen I, 1957 - schenking Zeven brieven aan William Faulkner, 2005 - aankoop

Vijfde brief aan William Faulkner, 2005

9

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Famille Rose gedecoreerde schotel, Qing dynastie, Yongzheng periode (1723-1735) met voorstelling Lanssteek van P.P.Rubens Chinese porselein met dubbel geglazuurd email en vergulding Diameter: 25.8 cm

Het KMSKA kocht in 2011 een Famille Rose bord met een voorstelling van de Lanssteek van P.P. Rubens. Dit bord illustreert op zeer treffende manier de verspreiding van Rubens’ beeldtaal. De Chinese schilder heeft zich uiteraard niet kunnen baseren op het schilderij van Rubens, maar heeft zich moeten behelpen met de prent van Bolswert die met een koopvaardijschip was meegestuurd. Derhalve wijkt de kleurstelling op het bord ook erg af van het originele schilderij. Dergelijk christelijk gedecoreerd porselein duidt men aan als Jezuïetenporselein. Een gelijkaardig bord, met licht afwijkende kleuren wordt bewaard in het Victoria and Albert Museum in Londen. Deze uitzonderlijke aankoop van porselein is ingegeven omwille van het sprekende karakter, het boeiende verhaal dat aan de hand van dit object kan worden verteld en de transculturaliteit. Een dergelijke gedecoreerde schotel kan de toekomstige museumpresentatie verlevendigen.

10

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

ONTDEKKINGEN Prachtige ontwerpen voor mozaïeken door Emile Vloors Dat het museum gesloten is heeft af en toe toch een voordeel. In 1952 verwierf het museum via het legaat van Emile Vloors de ontwerpen voor zijn gedeelte van de mozaïeken in de halfcirkelvormige zuilengalerij van het Jubelpark in Brussel. In 1921 namen de leden van L’Art Monumental, een kunstenaarsgroepering die het jaar voordien was opgericht, de taak op zich om de halfcirkelvormige zuilengalerij in het Jubelpark in Brussel te decoreren. Zes kunstenaars, allen lid van L’Art Monumental, brachten zo een eerbetoon aan België. Vloors koos Het Intellectuele Leven en de zes ontwerptekeningen en de schilderingen op ware grootte op doek kwamen in het museum terecht. De schilderingen zaten op een rol. Omdat er in 2011 enkele museumzalen leeggemaakt waren met het oog op de verbouwing van het KMSKA was het mogelijk geworden om de grote doeken op een veilige manier af te rollen en te conserveren. De mozaïeken zijn nog steeds te zien, maar de schilderingen tonen meer details en uiteraard de frisse kleuren van de composities. Elise Gacoms (KULeuven), stagiaire in het KMSKA, heeft in het najaar 2011 de ontstaansgeschiedenis en de iconografie onderzocht en beschreven.

11

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

RESTAURATIES Calvarieberg (inv. nr. 4) Antonello da Messina Al in 2008 werd, mede dankzij de financiële steun van de Azienda Speciale pala Expo Roma, de behandeling van dit belangrijke topstuk opgestart. Nadat de behandeling in 2010 twee keer onderbroken moest worden, werd de restauratie in 2011 voltooid. De behandeling, uitgevoerd door Susan Farnell, was uitermate complex en arbeidsintensief. Met name de luchtpartij, die bijna de helft van het schilderij in beslag neemt, vormde een probleem. De originele verflaag, bestaande uit een glacis van ultramarijn, was vrijwel volledig overschilderd, waardoor alle luminositeit en dieptewerking uit de compositie verdwenen waren. De retouches konden alleen mechanisch, dat wil zeggen met behulp van een scalpel en stereomicroscoop, van het kwetsbare oppervlak verwijderd worden. Deze ingreep was buitengewoon delicaat en tijdrovend, maar het resultaat was spectaculair, aangezien de originele verflaag in veel betere staat was dan verwacht. Naar aanleiding van de restauratie werd er ook een nieuwe, vergulde lijst voor het schilderij gemaakt. Op 15 februari kwam een internationale begeleidingscommissie, die het project vanaf de start opvolgde, voor de laatste keer bijeen en werd de restauratie succesvol afgerond. Daarna werd het gerestaureerde topstuk uitgeleend aan het MAS (Museum aan de Stroom) voor de tentoonstelling Meesterwerken in het MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen.

12

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

De vermenigvuldiging van de broden en de vissen (inv. nr. 135)

Ambrosius Francken

Dankzij financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting, met name het Fonds Courtin Bouché, en in samenwerking met De Kathedraal kon in 2010 de restauratie opgestart worden van De vermenigvuldiging van de broden en de vissen van Ambrosius Francken (inv. nr. 135). De vernislaag van dit altaarstuk werd bij de grote waterschade van 2001 dusdanig beschadigd dat de voorstelling bijna niet meer zichtbaar was. Het grote schilderij werd gerestaureerd door Catherine van Herck en Marie Postec. De restauratie werd afgerond in 2011. Daarna werd het schilderij in langdurig bruikleen gegeven werd aan De Kathedraal Antwerpen. Het transport en de installatie vonden plaats op 23 mei.

13

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

De rede van Antwerpen (inv. nr. 1108) Robert Mols

Dit enorme schilderij werd in het KMSKA lange tijd achter een muur bewaard omdat het vanwege zijn enorme afmetingen (2.94 x 9.93 meter) niet tentoongesteld kon worden. Omdat het naar aanleiding van de sluiting van het museum in langdurig bruikleen gegeven werd aan het MAS (Museum aan de Stroom Antwerpen), werd het eind 2010 achter de muur vandaan gehaald. De conditie van het schilderij was goed, maar het oppervlak was sterk vervuild door een dikke laag vuil en een vergeelde vernis. Meerdere restauratoren en stagiaires hebben gewerkt aan de restauratie van het schilderij, waarbij oppervlaktevuil en vergeelde vernis werden weggenomen. Oude verkleurde retouches werden verwijderd en lacunes en beschadigingen gevuld en geretoucheerd. Er werd fiberfill aangebracht om het klapperen van het enorme doek tijdens transport op te vangen. Op 3 maart werd het doek met een speciaal transport naar het MAS gebracht en met een hijskraan naar de vijfde verdieping getakeld.

Zigeunerin (inv. nr. 1191) Viktor Lagaye Dit schilderij was onderdeel van de langdurig bruikleen aan het Kasteel van Gaasbeek en dusdanig vervuild dat besloten werd om de vergeelde vernislaag weg te nemen. De behandeling werd uitgevoerd door stagiaire Carolien Heineman.

14

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Christus tussen zingende en musicerende engelen (inv. nrs. 778-780)

Hans Memling De restauratie van dit schilderij, uitgevoerd met financiële steun van de Vrienden van het KMSKA en Interbuild NV, werd opgestart in 2001. Door de vele andere werkzaamheden, vooral in het kader van de sluiting van het museum, ligt deze restauratie sinds geruime tijd vrijwel volledig stil. Begin 2012 zal deze restauratie weer heropgestart worden.

Andere restauraties In het kader van de sluiting van het KMSKA werd het Worcester Art Museum bereid gevonden het Portret van een man (inv.nr. 708) van Anthony van Dyck te restaureren. Na restauratie blijft dit schilderij in het museum in langdurig bruikleen tot aan de heropening van het Koninklijk Museum. De restauratie van het marmeren beeld Gevleugelde zegegodin die de lauwerkrans, door Hugo Hagen gebeeldhouwd naar een ontwerp van Christian Daniel Rauch, werd opgestart in 2010 en in 2011 afgerond. De restauratie werd uitgevoerd door Aurélie Isebaert, masterstudente Conservatie en Restauratie aan de de Artesis Hogeschool Antwerpen, onder leiding van Carolien van der Star. In functie van een eventuele toekomstige restauratie werden de drie onderstaande schilderijen uitgebreid onderzocht en gedocumenteerd: • • •

Michiel Coxcie, Marteldood van St. Sebastiaan, inv.nr. 371 Rembrandt (omgeving), Portret van Saskia van Uylenburgh, inv.nr. 293 Paul Joosten, Twee vrouwen met de Heilige Sebastianus van Rome, inv.nr. 3338

Voor de restauratie van Rubens’ Madonna met de papegaai (inv.nr. 312) werd een aanvraag tot sponsoring ingediend bij de Koning Boudewijn Stichting, met name het Fonds Courtin Bouché. Omdat de aanvraag gehonoreerd werd, kan de restauratie in de zomer van 2012 van start gaan.

15

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

TENTOONSTELLINGEN ANSELM KIEFER Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 22 oktober 2010 – 27 maart 2011

© Joris Luyten

Drie grote museumpartners -de Musea stad Antwerpen, het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen- sloegen de handen in elkaar om een tentoonstelling te organiseren over hedendaags kunstenaar Anselm Kiefer (°1945). Naast bekendere thema’s in Kiefers werk zoals het ophalen van herinneringen aan de geschiedenis van zijn land, de Holocaust en de onthutsende gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, kwamen ook zijn diepgaande interesse voor godsdiensten, mythologie en literatuur aan bod. De tentoongestelde werken maken deel uit van de rijke collectie van de Duitse familie Grothe, die sinds de jaren 1970 gepassioneerd Duitse hedendaagse kunst verzamelt. Stuk voor stuk waren de werken representatief voor de kunsttaal van Kiefer. Hij brengt de historische herinnering weer tot leven door gebruik te maken van materialen zoals as, aarde, ijzer, oxide en hout. Hoewel het KMSKA vertrouwd is met het tentoonstellen van kunstwerken op groot formaat was dit project een hele uitdaging. De monumentale werken zijn niet enkel loodzwaar door het gebruik van een vloeibare metaallegering, maar ze zijn ook erg fragiel door de pasteuze olieverflagen, verwerkte glasscherven en uitstekende organische materialen zoals gedroogde zonnebloemen. Dit vereist zeer secure manipulatie. Zowel de aanvoerroute in het museum als de museumzalen zelf waren, na talrijke kleine verbouwingen en het plaatsen van wanden, doorheen de jaren niet meer geheel voorzien op het

16

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

binnenbrengen en presenteren van dergelijke grote werken. Dankzij een minutieuze voorbereiding, het gebruik van specifieke ophangsystemen en aangepaste hijsmaterialen kon de tentoonstelling tijdig tot stand komen. De tentoonstelling was oorspronkelijk gepland tot 23 januari 2011, maar werd wegens groot succes verlengd tot 27 maart 2011. Anselm Kiefer trok in totaal 83.209 bezoekers, waarvan 48.522 in 2011.

ARCHITECTUUR IN DE 21ste EEUW. IDEEËN, PROJECTEN, GEBOUWEN Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 29 januari 2011 – 30 april 2011

© Joris Luyten

17

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Musea zijn actueel. Er worden nieuwe musea gebouwd, en bestaande musea krijgen een facelift in de vorm van een renovatie of uitbreiding. De aanzet voor deze hernieuwde aandacht voor de museumbouw was zonder twijfel de voltooiing van het Centre Pompidou in Parijs in 1977, ontworpen door Renzo Piano en Richard Rogers. De structuur van het Centre Pompidou maakte duidelijk dat dit een kunstmachine wilde zijn, maar tegelijkertijd werd de drempel van het museum verlaagd door de verzonken ligging van het gebouw. Het zette als het ware de deuren open naar de straat, en je kon het als een kunstmuseum zien, maar ook als een groot uitkijkplatform. Musea verloren met dit gebouw een groot stuk van de pathos waarop ze tot dan toe vaak een patent hadden. Op het einde van de 20ste eeuw culmineerde dit proces in de bouw van Frank O. Gehry’s Guggenheim Museum in Bilbao (1991-97). Het onmiddellijke “Bilbao-effect” van dit gebouw maakte twee zaken duidelijk: ten eerste dat een stad, en bij uitbreiding zelfs een hele regio, zijn voordeel kan doen met een nieuw museum, en ten tweede dat de architectuur zich op dat moment volledig had vrijgemaakt van de kunst die het behuist. Het Art Centre Basel, een Zwitserse instelling die sinds 1984 internationale reizende tentoonstellingen organiseert, kwam op het idee om een expo aan deze beweging te wijden. Musea in de 21ste eeuw. Ideeën, projecten, gebouwen stelt prominente en toekomstgerichte bouwprojecten van het laatste decennium aan het publiek voor. De tentoonstelling belicht bouwprojecten, gespreid over vier continenten (Europa, Noord-Amerika, Azië en Aus¬tralië), die gepland of in uitvoering zijn of die al voltooid werden. Alle projecten samen geven een breed overzicht van de huidige museumarchitectuur. Bovendien kan elk individueel project als maatstaf dienen voor hedendaagse trends in architectuur. De expo was opgebouwd rond vier thema’s: renovatie en nieuwbouw; de uitbreiding van bestaande musea; museumarchitectuur in het weefsel van de stad en musea midden in de natuur, waarvan de vormen vaak zijn ontleend aan de omringende geografie. Internationaal gerenommeerde architecten als Tadao Ando, Daniel Libeskind, Jean Nouvel, Renzo Piano, Mario Botta, Zaha Hadid, Frank Ghery en David Chipperfield waren in de tentoonstelling vertegenwoordigd met ontwerpen voor o.a. het Museuminsel Berlijn, Corcoran Gallery of Art Washington en MAXXI Rome. Van ieder project toonde de expo een maquette, aangevuld met foto’s, schetsen en plannen. Ook de twee Antwerpse projecten (het MAS van Neutelings Riedijk Architecten en het KMSKA van Claus en Kaan architecten) waren in de tentoonstelling opgenomen. Musea in de 21ste eeuw. Ideeën, projecten, gebouwen was een organisatie van de Musea stad Antwerpen, het M HKA (Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen) en het KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen), en ontving 21.694 bezoekers.

18

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

DE MODERNEN.Topstukken uit het Koninklijk Museum Koningin Fabiolazaal Antwerpen 29 april 2011 – 8 januari 2012

© Jesse Willems

Tijdens de sluiting voor renovatie van het KMSKA stelt het museum zijn collectie 19de en 20ste meesters tentoon in de Koningin Fabiolazaal in hartje Antwerpen. Hiervoor ging het museum een uitzonderlijke samenwerking aan met de provincie Antwerpen, eigenaar van de locatie. Tot eind 2017 volgen steeds wisselende deelpresentaties elkaar op. Telkens belichten ze een ander interessant thema uit de deelcollectie 19de en 20ste eeuw. Het KMSKA streeft hierbij niet naar een strikte chronologie, maar kiest samen met de provincie telkens voor een nieuwe, interessante invalshoek. Thema’s die in de toekomst aan bod zullen komen zijn o.a. Kunst uit Nederland, Permeke en Avant-garde in de jaren 1960-1975. In de eerste deelpresentatie Hoogtepunten uit het Koninklijk Museum worden gedurende ruim acht maanden de mooiste, de meest spectaculaire en tegelijkertijd de meest representatieve werken bijeengebracht. 17.812 bezoekers bezochten De Modernen. Hoogtepunten uit het Koninklijk Museum in 2011.

19

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

MEESTERWERKEN IN HET MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen MAS (Museum aan de Stroom) Antwerpen 17 mei 2011 – 30 december 2012

© Filip Dujardin

Voor de tentoonstelling Meesterwerken in het MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen nodigde het MAS (Museum aan de Stroom, Antwerpen) drie andere musea uit die de ontwikkeling onderzoeken van de westerse beeldcultuur in al haar verschijningsvormen: het KMSKA, het M HKA en Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet. De tentoonstelling vertrekt vanuit een paradoxaal gegeven. Aanvankelijk werd de vorm van het westerse beeld gedomineerd door de materie waarin het werd uitgedrukt, terwijl de inhoud ging over het ongrijpbare, het onaantastbare. Enkel de meest duurzame en dus kostbare materialen werden gekozen om Goden weer te geven en ook

20

Romeinse keizers verkozen om zich in goud of marmer te laten vereeuwigen. Doorheen de eeuwen wisselden beelden van gedaante en ontstond de vloed aan vluchtige beelden waarmee we vandaag worden geconfronteerd. Beelden, evenwel, die nooit eerder zulk een materialistische inhoud hadden. Vlaanderen speelde een belangrijke rol in deze evolutie. De Vlaamse primitieven vervingen het bladgoud van achtergronden en stralenkransen rond heilige hoofden door geschilderde imitaties. Zij maakten gebruik van een eigen beeldtaal die het goddelijke vond in alle details van de wereld. Conform de zienswijze van de mystiek tonen hun

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

schilderijen een veelheid aan objecten die elk drager zijn van een symbolische betekenis. Ook vijfhonderd jaar later zijn er kunstenaars in deze regio die naar betekenis zoeken in het ogenschijnlijk toevallige en die stille beelden produceren als alternatief voor de schallende consumptiemaatschappij. De vroegmoderne maatschappij vormde en democratiseerde het beeld door middel van prenten, veelal gedrukt in Antwerpen. Zo verspreidde zich niet alleen kennis over de hele wereld, maar ook de macht van de kolonisator. Ongeletterde en ongekerstende zielen in overzeese gebieden werden massaal met plaatjes overladen. Die vormden de basis van de wereldwijde beeldvorming zoals wij die vandaag kennen. Het vergaren van kennis ging gepaard met het verzamelen van objecten of van afbeeldingen daarvan. In havensteden als Antwerpen werden zeldzame mineralen, schelpen en andere naturalia aangevoerd. Aristocraten, maar ook rijke handelaren en burgers richten hun eigen kamers vol wonderen in, de eerste ‘musea’ en hogescholen van hun tijd. Kunstkasten met laden en schuifjes brengen orde in de chaos.

21

De verworven kennis begon men in te delen in categorieën, waarvan wij sommige ook vandaag nog hanteren. Verschillende nieuwe categorieën van schilderijen ontstaan: stillevens, landschappen en boerentaferelen. Taferelen spelen in op de individuele smaak. Standaardisering van panelen en doeken vereenvoudigt de productie en verkoop. De historieschilders uit de renaissance en de barok beeldden verhalen uit door het samenspel van personificaties die abstracte begrippen verzinnebeelden. Deze allegorieën zijn beeldraadsels waarvan men de humanistische betekenis bijeen moet puzzelen. Ze vatten de levensvisie samen van de kunstenaar en zijn publiek. Even complex, maar toch heel anders, werken de beelden die kunstenaars vandaag in deze regio maken. Zij benaderen hun onderwerp als een banaal gegeven en net daardoor scheppen ze ruimte voor reflectie. Ze maken het kleine monumentaal. In 2011 bezochten 180.000 geïnteresseerden de tentoonstelling Meesterwerken in het MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen. De tentoonstelling loopt nog tot eind 2012.

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

BRUEGELLAND Stedelijk Museum Lier Vanaf 18 juni 2011

© Jesse Willems

Het oeuvre van Pieter Bruegel de oude slaagde erin de Vlaamse schilderkunst blijvend te inspireren. Zijn beroemde voorstellingen, die in het atelier van zijn zoon werden vermenigvuldigd, staan gegrift in ons collectief bewustzijn. Maar het algemene beeld van Bruegel is toch vooral ingekleurd door Felix Timmermans, die de schilder in zijn veel gelezen roman uit 1928 opvoerde als een geniale rebel. De aan het brein van de schrijver ontsproten typeringen leren ons niets over de historische realiteit. Ze illustreren wel hoe onze samenleving in de jaren voor en na de laatste wereldoorlog opkeek naar het ‘eigene’ en het tegendraadse in de kunst van de zestiende en zeventiende eeuw. De literatuur van Timmermans sluit aan bij de lange traditie van artistieke terugblikken op Bruegel die was ingezet met schilders als Van Craesbeeck, Van Ostade, Steen en Teniers, en die in de achttiende en negentiende eeuw werd voortgezet door Horemans en De Braekeleer. Die succesvolle traditie van boerentaferelen en voorstellingen van onbezonnen gedrag op klein formaat heeft men in de kunstgeschiedenis gerangschikt onder de wat vage noemer ‘genreschilderkunst’. In de vroege twintigste eeuw bezongen doeken van Vlaamse expressionisten als Permeke, De Smet, Smits en Van de Woestyne het aardkleurige coloriet en de schrale verfbehandeling van de oude meester. Het Stedelijk Museum Wuyts-van Campen en baron Caroly in Lier volgt deze rode draad doorheen de vaderlandse kunst aan de hand van werken die het toont uit de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Zo’n 7.000 bezoekers vonden in 2011 hun weg naar Bruegelland.

22

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

RIK WOUTERS. Hoogtepunten Museum Schepenhuis Mechelen Vanaf 24 september 2011

© Jesse Willems

Rik Wouters is een van de meest geliefde kunstenaars bij het Belgische publiek. Het KMSKA beschikt over de rijkste verzameling van zijn werk: 26 schilderijen, waaronder hoogtepunten zoals De strijkster (1912) en Open venster op Bosvoorde (1914), 19 beelden en originele gipsmodellen, en 66 vaak virtuoze aquarellen en tekeningen. Hendrik Wouters werd geboren 21 augustus 1882 in Mechelen en overleed op 11 juli 1916 in Amsterdam. Het werk van Wouters was populair, het werd geïmiteerd door tijdgenoten (zoals de gebroeders Jespers) en gekocht door Belgische liefhebbers. Enkele verzamelaars die lid waren van de Antwerpse tentoonstellingsvereniging Kunst van Heden, zoals François Franck, schonken belangrijke werken aan het KMSKA. Tegelijkertijd kochten de befaamde Antwerpse neuroloog dr. Ludo van Bogaert en zijn echtgenote Louise Sheid prachtige werken, o.a. het Zelfportret met de zwarte ooglap dat Rik kort voor zijn dood onafgewerkt liet, voor hun privéverzameling. In 1989 werd de verzameling Van Bogaert door een legaat opgenomen in het KMSKA. Hoewel de artistieke carrière van Rik Wouters zich hoofdzakelijk in Brussel, Antwerpen en

23

Amsterdam afspeelt, is de band met zijn geboortestad Mechelen bijzonder gebleven. De Stedelijke Musea van Mechelen beschikken zelf over enkele belangrijke schilderijen en beelden van Rik Wouters. Deze vullen de verzameling van het Koninklijk Museum aan, die vanaf 24 september in haar totaliteit wordt getoond in Museum Schepenhuis in het centrum van Mechelen. Om het historische gebouw geschikt te maken voor het tentoonstellen van het werk van Wouters werd beroep gedaan op de BArchitecten. In een vijftal grote kamers worden thematisch samenhangende ensembles getoond: portretten van de kunstenaar en zijn kennissen, landschappen, motieven uit het dagelijks leven (een lachend kind, een dame die een kleed past, strijkt, leest), beelden en schilderijen van naakte vrouwen, en stillevens. De Woutersverzameling zal tot eind 2017 te zien zijn in Mechelen. Daarnaast zullen ieder jaar kleine tijdelijke tentoonstellingen aandacht vragen voor een bepaald aspect van het werk van Wouters. In 2011 ontving Rik Wouters 17.400 bezoekers.

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Reünie. Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens. Meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de kathedraal De Kathedraal Antwerpen Vanaf 5 juni 2009 Acht monumentale altaarstukken uit de museumcollectie vormen de pronkstukken van de tentoonstelling Reünie, van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens. Meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de Kathedraal. Oorspronkelijk zou deze succesvolle expo op 15 november 2009 de deuren gesloten hebben. Maar omdat het KMSKA een belangrijke renovatie tegemoet gaat, werd Reünie verlengd tot 2017. Zo kunnen de werken tijdens de sluiting van het KMSKA verder worden tentoongesteld in Antwerpen en bovendien “in situ”, op de plaats waarvoor ze werden besteld door hun opdrachtgevers: de gilden en ambachten, de stadsmilities, en de broederschappen. De altaarstukken worden door de restauratoren van het KMSKA regelmatig ter plaatse gecontroleerd om te kijken hoe ze reageren op hun nieuwe omgeving.

24

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

MEDEWERKING AAN TENTOONSTELLINGEN OP EXTERNE LOCATIES JAMES ENSOR. Universum van een fantast Gemeentemuseum Den Haag 12 maart 2011 – 13 juni 2011

© Gemeentemuseum Den Haag

Het concept van deze tentoonstelling werd ontwikkeld door het KMSKA en Gemeentemuseum Den Haag. De tentoonstelling biedt een klassiek overzicht van de diverse technieken, stijlen en thema's die kenmerkend zijn voor het werk van Ensor. Aan de hand van de verzameling van het Gemeentemuseum zelf werd de overgang van realistsiche vroege werken naar de Ensoriaanse groteske beelden gemaakt in een zaal die een evocatie wilde zijn van een salon van Les XX in Brussel in de jaren 1880, met werk van Belgische tijdgenoten van Ensor maar ook van Toorop, Van Gogh, Seurat, Monet. De verzameling van het KMSKA werd tenslotte aangewend om bijzondere aandacht te schenken aan Ensors belangstelling voor Nederlandse kunst (inzonderheid kopieën naar Rembrandt, Frans Hals enz.) en het Nederlandse landschap zoals Ensor het vastlegde in een schetsboekje tijdens een reis naar Zeeland omstreeks 1893. 65.000 mensen bezochten de tentoonstelling in Den Haag.

25

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

FLEMISH MASTERS. RUBENS, JORDAENS, BRUEGHEL. BAROQUE ART FROM ANTWERP Sinebrychoff Art Museum Helsinki 14 oktober 2010 – 16 januari 2011 Deze tentoonstelling werd, in samenwerking met de Belgische Ambassade in Finland, opgezet in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie tijdens de tweede helft van 2010. Het Sinebrychoff Art Museum herbergt werk van de oude Europese meesters uit de 13de tot het midden van de 19de eeuw. De expositie confronteerde 44 schilderijen van Vlaamse en Hollandse meesters uit de 16de tot de 18de eeuw uit het KMSKA met een keur aan werken uit de verzameling van het Sinebrychof. Hoofdconservator en curator Minerva Keltanen opteerde voor een thematische opstelling ingedeeld op basis van de verschillende genres. Een gang met 15 prenten naar Peter Paul Rubens vormde het sluitstuk van de tentoonstelling.

VENETIAANSE EN VLAAMSE MEESTERS Bozar Brussel 11 februari 2011 – 8 mei 2011

© Bozar

26

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Een vijftigtal schilderijen uit de Accademia Carrara di Bergamo traden in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel in dialoog traden met een vijftiental meesterwerken uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Venetian and Flemish Masters illustreerde vier eeuwen van contact en wederzijdse beïnvloeding tussen de Venetiaanse en Vlaamse schilderscholen. In het quattrocento hebben de portretten van Bellini invloed op Van Eyck, die zelf zijn naturalisme ‘exporteert’. Bellini kwam in contact met de werken van Van der Weyden en vice versa. In het cinquecento laten de Venetianen de technieken van de Vlaamse primitieven achter zich. Bij Titiaan, Tintoretto en Veronese barsten de kleuren los, waarna ook Patenier zijn landschappen met licht overspoelt. In het seicento laat Rubens, die de schilderijen van Titiaan en Veronese bewonderde, zijn sporen achter bij Tiepolo. En in het settecento vinden we in het zieltogende Venetië een toename van stijlen, van de clichés van Canaletto tot de sarcastische scènes van Guardi, die beïnvloed werd door de buitensporigheid van Jordaens. De Venetiaanse en de Vlaamse School zouden zonder elkaar niet dezelfde zijn.

DE COLLECTIE VERRIJKT Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam 16 april 2011 – april 2013

© Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam

27

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam presenteert sinds enkele jaren zijn vaste collectie in wisselende opstellingen met een levensduur van twee à drie jaar. In april 2011 werd de derde opstelling van dit type geopend met als titel De Collectie Verrijkt . De verzameling Europese schilderkunst – van Jan van Eyck tot en met Salvador Dalí – werd verrijkt met een twintigtal bruiklenen. Vijf topstukken werden uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen geleend, de overige schilderijen komen uit Nederlands bezit. Van al deze werken kan worden gezegd dat zij in Rotterdam iets bijzonders teweeg brengen in de collectie. De gasten uit Antwerpen zijn Hans Memling, Man met Romeinse munt; Peter Paul Rubens, Heilige Theresia van Ávila bekomt door Christus’ tussenkomst de verlossing uit het vagevuur van Bernardo de Mendoza; Lovis Corinth, Portret van Georg Brandes; Gustave Van De Woestyne, De blinde en Valerius De Saedeleer, Sneeuw in Vlaanderen. Gastconservator van De Collectie Verrijkt is Peter Hecht, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

28

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

BRUIKLENEN EN CONSERVATIE De belangrijkste activiteit van het museum wat betreft conservatie van zijn kunstwerken was in 2011 de voorbereiding van de verbouwing van het museum. De zichtbaarheid van de collectie voor het publiek is een prioriteit. Daarom reizen grote tentoonstellingspakketten naar binnen- en buitenland. Een aantal gastlocaties kreeg omvangrijke selecties kunstwerken uit het KMSKA in bruikleen. In het museumgebouw zelf werden meerdere depots ontruimd. Het grootste deel van de collectie werd tijdelijk elders in het museum ondergebracht, om de bouw van een intern depot mogelijk te maken. 2011 werd afgesloten met niet minder dan 12.995 interne verplaatsingen en 130 externe transporten.

BRUIKLENEN Na de sluiting van het museum in december 2010 nam het aantal uitgaande bruiklenen aanzienlijk toe. In totaal werden er 313 kunstwerken aan 11 verschillende instellingen in binnen- en buitenland uitgeleend. In het voorjaar vertrokken de bruiklenen veelal in functie van verschillende opeenvolgende samenwerkingsprojecten in binnen- en buitenland. De meerderheid ervan wordt getoond in presentaties als De Modernen. Topstukken uit het Koninklijk Museum in de Koningin Fabiolazaal Antwerpen (56 objecten) en Meesterwerken in het MAS (77 objecten). Ook andere musea tonen een selectie van de collectie van het KMSKA gedurende de hele sluitingsperiode . Zo reisde De laatste dag van Pierre Alechinsky (inv.nr. 3039) naar de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (Brussel) en een selectie van interbellum-kunst (17 objecten) naar het FeliXart Museum in Drogenbos. Het Kasteel van Gaasbeek heeft in de eigen opstelling 14 schilderijen uit het KMSKA opgenomen. Daarnaast reisden er stukken naar o.a. het Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (5 objecten); het Rembrandthuis Amsterdam (1 object); het Amsterdam Museum, Amsterdam (1 object); en het Metropolitan Museum of Art, New York (1 object).

KORTLOPENDE UITGAANDE BRUIKLENEN Er werden 59 nieuwe kortlopende uitgaande bruikleendossiers geopend waarbij 280 kunstwerken werden aangevraagd en ruim de helft toegezegd. Opvallend is dat de collectie van het KMSKA vorig jaar net iets meer door buitenlandse instellingen (30) gesolliciteerd werd dan door musea in het binnenland (29). In samenwerking met het Koninklijk Museum en het Bucerius Forum Hamburg organiseerde het National Museum of Art, Architecture and Design in Oslo in het voorjaar een tentoonstelling met 38 schilderijen uit onze collectie. Aansluitend op de Ensortentoonstelling in ING Brussel in 2010 toonde het Gemeentemuseum Den Haag in het voorjaar 2011 James Ensor - Universum van een fantast met 126 objecten uit onze collectie. Man met Romeinse munt van Hans Memling, een van de topstukken dat tot 2013 in langdurig bruikleen gegeven is aan Boijmans van Beuningen, reisde desalniettemin voor een tentoonstelling rond Renaissanceportretten naar Berlijn en New York (Metrolitan Museum of Art). De tentoonstelling The Mad Square. Modernity in German Art 1910-1938 in de National Gallery of Victoria, Melbourne toonde het portret van de schrijver Walter Mehring door Georg Grosz. Naast de kerncollectie oude meesters van het KMSKA die deel uitmaakt van de tentoonstelling Meestewerken in het MAS reisden 19 andere schilderijen naar het nieuwe Antwerpse museum in langdurig bruikleen.

29

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

De collectie van het museum wordt in haar presentatie verrijkt met inkomende bruiklenen uit andere collecties, zowel particuliere als openbare. Omwille van de sluiting werd - in samenspraak met de eigenaars - de bruikleenovereenkomst van deze kunstwerken beëindigd. 9632 stuks grafiek van het Frans Masereel Centrum en 26 schilderijen uit de collectie van de Vlaamse Overheid werden terugbezorgd.

HET NIEUWE DEPOT In de eerste fase van de verbouwingswerken wordt naast de sloopwerken een centrale ruimte in het museumgebouw volledig klaargemaakt als nieuw depot. Dit depot zal na de afwerking aan alle hedendaagse museale depotstandaarden voldoen. In deze ruimte zullen tijdens de volledige duur van de verbouwing duizenden kunstwerken bewaard worden. Het betreft onder meer erg grote schilderijen die het gebouw niet kunnen verlaten en schilderijen tijdens de verbouwing die niet worden getoond, gerestaureerd of onderzocht. Als voorbereiding hierop werd de collectie tijdens de zomermaanden in een aantal ‘veilige’ zones samengebracht. De zones situeren zich in enkele tentoonstellingszalen op het gelijkvloers en op de eerste verdieping van het museumgebouw. Sloopwerkzaamheden gaan gepaard met trillingen. Om onze kunstwerken hier zo goed mogelijk tegen te beschermen werden deze op trillingsdempend materiaal geplaatst. Om de trillingsdemping te optimaliseren werden blokken gebruikt -samengesteld uit polyurethaan- die afgestemd werden op het gewicht van de kunstwerken. Hiervoor werden alle kunstwerken die in aanmerking komen gewogen. Bij deze actie het KMSKA geadviseerd door Bill Wey van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de monitoring van mogelijke trillingen en de interpretatie van de gegevens werd een externe adviseur ingehuurd.

CONSERVATIE Een groot deel van de tijd van de museumrestauratoren ging in 2011 uit naar het conserveren van schilderijen, met het oog op de verbouwing van het museum. De belangrijkste activiteiten waren nazicht / conservatie van 46 werken voor het MAS (Meesterwerken in het MAS), 44 resp. 41 werken voor twee presentaties in de Koningin Fabiolazaal (De Modernen. Topstukken uit het Koninklijk Museum en De Modernen. Kunst uit Nederland voorzien in het voorjaar van 2012), 9 werken voor Museum Schepenhuis Mechelen (Rik Wouters. Hoogtepunten), 33 werken voor Stedelijk Museum Lier (Bruegelland), 8 werken voor Kasteel van Gaasbeek, en 4 werken voor FeliXart Museum Drogenbos. Daarnaast werden nog circa 24 schilderijen geconserveerd als langdurig bruikleen voor diverse andere musea. In 2011 was er ook nazicht / conservatie voor kortlopende bruiklenen naar BOZAR Brussel (17 werken), en naar Mexico (49 werken) en Japan (76 werken), deze laatste voor tentoonstellingen in 2012. Daarnaast werden nog circa 43 schilderijen geconserveerd als kortlopende bruikleen voor diverse musea. Tijdens de vele verplaatsingen van de schilderijen werden een aantal werken die in zeer slecht staat verkeerden bijeengebracht. 14 grote schilderijen konden behandeld worden, waardoor de conditie verbeterde en het risico op schade aanzienlijk verkleind werd (inv.nrs. 83, 158, 159, 160, 161, 162, 173, 334, 441, 442, 455, 505, 513, 573).

30

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Als onderdeel van de conservatiebehandeling kregen 33 panelen een structurele behandeling, uitgevoerd door Jean Albert Glatigny (inv.nrs. 32, 158, 159, 160, 161, 162, 252, 325, 425, 452, 455, 464, 480, 481, 671, 817, 848, 861, 895, 947, 968, 990, 1187, 1207, 1318, 2657, 2804, 5003, 5033, 5050, 5070, 5110, 5122). Van enkele schilderijen waren de behandeling en/of het transport erg complex: De laatste dag, inv.nr. 3039 van Pierre Alechinsky is een doek met zeer grote afmetingen. Het werd op 14 februari naar de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel vervoerd. Eveneens van groot formaat is Antoon van Dijck, De kruisafneming van Christus, inv.nr. 403, dat vanwege het formaat alleen uitgelijst naar Oslo vervoerd kon worden. Voor het MAS werden het Borassa altaar en het Besloten Hofje, inv.nr. 5094, geconserveerd. Het Drieluik met de Heilige Familie van Aertgen van der Leyden, inv.nrs. 977-979, kreeg een uitgebreide conservatiebehandeling zodat het, ondanks de problematische conditie, toch uitgeleend kon worden. In het museum werden ook een aantal grote doeken op rol bewaard waarvan de conditie volstrekt onduidelijk was. Ter voorbereiding op de sluiting werden de doeken behandeld. De doeken werden uitgerold, ze werden globaal gedocumenteerd en er werd een eerste conservatie uitgevoerd. Daarna werden ze op een betere manier opgerold, zodat ze bewaard kunnen worden voor de toekomst. Door deze conservatiecampagne is nu ook bekend welke schilderijen zich precies op de rollen bevinden. Voor een aantal doeken is een behandelingsvoorstel voor de toekomst opgesteld. Uit het Scheepvaartmuseum Antwerpen werden zes schilderijen teruggehaald en geconserveerd. Een zevende schilderij, Belgische Landverhuizers van Louis van Engelen (inv.nr. 1194), was beschadigd en werd hersteld. Ook op het Portret van de predikant Eleazar Swalminus van Rembrandt (inv.nr. 705), in bruikleen aan het Rembrandthuis, moest een beschadiging in de vernis hersteld worden. In de Sint Jacobskerk Ieper werden twee werken nagekeken. Alle schilderijen die geröntgend werden, werden vooraf nagekeken, uitgelijst en na het maken van de opname, terug ingelijst. Onderstaande schilderijen kregen een nieuwe lijst: • Antonello da Messina, Calvarieberg, inv. nr. 4 • Rembrandt, Portret van de predikant Eleazar Swalminus, inv. nr. 705 • Willem van Aelst, Vruchten en wijnglas, inv. nr. 729 • Anthonie van Steenwinkel, Portret van de schilder en zijn vrouw, inv. nr. 5025 • Isidoor Opsomer, De schrijver Felix Timmermans, inv. nr. 2337 • Jan Stobbaerts, Naar de stal, inv. nr. 1803 De altaarstukken die in 2008 aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen werden uitgeleend, werden op 2 februari 2011 ter plaatse gecontroleerd om te kijken hoe ze reageren op de nieuwe omgeving. In 2011 werd ook de collectie papier gecontroleerd en verpakt in functie van de uithuizing van deze deelcollectie naar een extern depot.

31

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

ONDERZOEK DIGITALISERING In 2001 werd een systematisch onderzoek naar de collectie opgestart. Het doel is de collectie beter te ontsluiten, niet alleen voor een groot publiek maar ook binnen de internationale museale en kunstwetenschappelijke context. Daarom wordt bijzondere aandacht besteed aan de naleving van internationale richtlijnen en het gebruik van gestandaardiseerde vakterminologie bij de verwerking van de informatie. Het omvangrijke onderzoek veronderstelt een permanente controle en actualisering van de kunsthistorische gegevens van alle kunstwerken uit de collectie door middel van archief- en literatuuronderzoek. Vervolgens worden deze gegevens bijgewerkt of ingevoerd in de digitale collectiecatalogus TMS van het museum (The Museum System). Uit deze interne databank wordt informatie geput voor een externe databank die online op de website van het KMSKA geraadpleegd kan worden. Eind 2011 staan de gecontroleerde basisgegevens van iets meer dan 5000 stuks van de museumcollectie online. De werkwijze bij de digitalisering van de collectiecatalogus in de TMS databank is systematisch en verloopt veld per veld. Op dit ogenblik komen de correcte vertaling van de titels van de kunstwerken (prioritair naar het Engels, Frans en Duits volgen), de tentoonstellingen waaraan de werken hebben deelgenomen, hun toeschrijvinggeschiedenis, hun herkomst of pedigree, hun bibliografie (met systematische prospectie en in samenwerking met de bibliotheek), de aan werken verwante objecten en de invoering van teksten over individuele werken die door medewerkers van het KMSKA werden gepubliceerd aan bod. In 2011 werd bijzondere aandacht besteed aan de invoering van werken op papier en werken die zullen reizen in het kader van sluitingsprojecten en presentaties in gastmusea van het KMSKA.

UITGAVE NIEUWE SCHILDERIJENCATALOGUS Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen bereidt de publicatie voor van De schilderijen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (werktitel). De schilderijenverzameling van het KMSKA telt 2500 werken: 900 schilderijen van oude meesters en 1600 schilderijen van moderne meesters. Met deze nieuwe bestandcatalogus wenst het museum een lange traditie op het gebied van museumcatalogi verder te zetten. Sinds de uitgave van de laatste schilderijencatalogi (1977 en 1988) is niet alleen het onderzoek verder gezet maar is ook de collectie sterk uitgebreid. Een handzame en geactualiseerde uitgave die een volledig overzicht biedt van de rijke collecties schilderkunst van het KMSKA is dan ook noodzakelijk om aan de vraag van vorsers en museumbezoekers te voldoen. In de bestandscatalogus wordt elk schilderij voorgesteld met de basisinformatie (naam van de kunstenaar, biografische gegevens, titel, jaar, materiële gegevens (materiaal en afmetingen), inscripties (signatuur, datum, opschrift), verwerving, opmerkingen, inventarisnummer) en een kleurenafbeelding.

32

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

DEELCOLLECTIE PETER PAUL RUBENS: KUNSTHISTORISCH EN MATERIAALTECHNISCH ONDERZOEK Het Rubensproject, in 2007 opgestart met de financiële steun van The Getty Foundation (Los Angeles), onderwerpt de unieke Rubenscollectie van het museum aan een exhaustief wetenschappelijke studie. De fotografische en materieeltechnische analyses verschaffen inzicht in de schildertechniek en -stijl van Rubens en zijn ateliermedewerkers, en geven een nauwkeuriger beeld van het creatieve ontstaansproces en de datering van de schilderijen. Daarnaast gaat archiefstudie dieper in op de ontstaansgeschiedenis, de herkomst en het restauratieverleden van de schilderijen. Onderzoek van primaire en secundaire bronnen voegt informatie toe over de historische context, de iconografie en de voorafgaande beeldtraditie. In 2011 ging veel aandacht naar het afronden van de studie van de grote formaten, die in 2012 naar een intern depot verhuizen. De enorme panelen Christus aan het kruis, “De lanssteek”, inv. nr. 297, De laatste communie van de heilige Fransiscus van Assisi, inv. nr. 305 en De aanbidding door de koningen, inv. nr. 298, werden op 20 juli omgedraaid. Paneelspecialist Jean Albert Glatigny en zijn team hebben van 25 juli tot 6 augustus de achterkanten bestudeerd en gedocumenteerd. Daarnaast zijn er door de Universiteit Antwerpen (Geert van der Snickt en Matthias Ahlfeld) aanvullende PXRF metingen gedaan (pigmentanalyse). Het verfoppervlak van Het doopsel van Christus, inv. nr 707 en Madonna omringd door heiligen, inv.nr. IB195801, werd bestudeerd op techniek en conditie. Ook de studie van de Zegewagen van Kallo werd in samenwerking met onderzoekster Ank Adriaans verdergezet. De resultaten hiervan werden gebundeld ter voorbereiding van de dossierpresentatie Rubens doorgelicht. Triomf op wielen. Schets voor de Zegewagen van Kallo in 2012 (i.s.m. Museum Rockoxhuis, 11.02-13.05.2012). Vergelijkend fotografisch onderzoek van schilderijen van Rubens, Van Dyck en Jordaens, in het kader van de studie van het atelier van Rubens, werd in 2011 ondernomen in het Palais des Beaux-Arts van Lille en het Musée des Beaux-Arts van Valenciennes. De talrijke fotografische opnames voortkomend uit het Rubensproject werden systematisch ingewerkt in de Rubensbeeldbank van het museum, die momenteel een 5000-tal beelden bevat. Het Rubensonderzoek werd ondernomen door leden van de museumstaf, externe medewerkers binnen reguliere samenwerkingsverbanden met andere wetenschappelijke instellingen, experten en stagiairs.

VERDER MATERIAALTECHNISCH ONDERZOEK In 2011 werd een scan gemaakt van Memling’s Man met Romeinse munt, inv. 5. In het kader van haar masteropleiding Conservatie en Restauratie aan de Artesis Hogeschool Antwerpen voerde Mikal Kindt onder leiding van Carolien van der Star een kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van de natuurstenen vloermozaïek van de buitenloggia van het Koninklijk Museum. Deze vloermozaïek is een onderdeel van de andere vloermozaïeken die de firma P.A. Pellarin Frères heeft gelegd.

DEELCOLLECTIE ENSOR Het museum bezit de grootste verzameling ter wereld van werken van James Ensor. Al die werken - van schilderijen en tekeningen tot archivalia - vormen het onderwerp van een systematische studie. Aansluitend bij de wetenschappelijke voorbereiding van de vele recente Ensortentoonstellingen in binnen- en buitenland, vatte het museum in 2010 het onderzoek van zijn omvangrijke Ensorverzameling

33

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

aan. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de situering van James Ensor binnen het ontstaan van het modernisme in de West-Europese kunst. Vooral de weinig bekende onderdelen van de Ensorcollectie zullen in dit opzicht een belangrijke bron vormen. Verder moet het onderzoek resulteren in een grondige ontsluiting van de deelcollectie Ensor. Het Ensorproject van het KMSKA combineert twee benaderingswijzen. De eerste invalshoek bestaat uit een onderzoek naar de theoretische grondslagen van de artistieke keuzes die Ensor maakte. Dat gebeurt op basis van een analyse van de kunstkritische en kunsthistorische receptie van Ensors werk en van een ‘close reading’ van Ensors – gepubliceerde en ongepubliceerde - eigen geschriften. De tweede benadering bestaat uit een klassiek kunsthistorisch onderzoek van de primaire bronnen (archivalia), de iconografie (de betekenis van de voorstellingen), de techniek en de vormgeving van de werken. De bevindingen van occasioneel materiaaltechnisch onderzoek door fotografische opnamen met röntgenen infraroodlicht of met de PXRF (Portable X-ray Fluorescentie Spectrometer) krijgen ook een plaats in de onderzoeksresultaten. Het afgelopen jaar werd met het oog op een grondige ontsluiting van Ensors brieven en geschriften in de verzameling van het KMSKA begonnen met een theoretische oriëntatie (o.a. aan de hand van de receptie van Ensor met name door het tijdschrift La Plume in 1898) en een voorlopige transcriptie van brieven, geschriften en allerlei notities. Daarnaast werden, in overleg met de Unversiteit Antwerpen (prof.dr. Koen Janssens en drs. Geert Van der Snickt) MA-XRF-opnames van een selectie van Ensors schilderijen voorbereid. In 2011 werd ook een systematische röntgencampagne gevoerd van de Ensorcollectie. Ook een beperkte selectie kunstwerken uit de 19de en 20ste eeuw werd onderzocht.

COLLECTIEVORMING In het verlengde van het boek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Een geschiedenis. 1810-2007 wordt een nieuwe publicatie voorbereid. De aanwervingpolitiek van het KMSKA en meer bepaald het aandeel van de schenkers komt hierbij onder de aandacht. Meer gedetailleerd worden behandeld: de biografieën van de schenkers, de netwerken van de schenkers, de culturele en maatschappelijke achtergronden van de weldoeners. Eveneens belangrijke facetten van de aanwervinggeschiedenis zijn de verhoudingen tussen kunstenaars, kunsthandelaars, conservators, kunstliefhebbers, zakenlui en de Vrienden van het KMSKA. Tenslotte zullen gemiste kansen en geweigerde schenkingen het beeld vervolledigen. In de archieven van het KMSKA zijn de officiële verwervingdossiers, de correspondentie tussen schenkers en museum en de verslagen van de commissies aanwezig. In 2011 werden alvast 300 aanwervingdossiers doorgenomen en verwerkt.

34

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

ONDERZOEKSPROJECTEN MET EXTERNE PARTNERS In samenwerking met Prof. Dr. Saskia de Bodt, verbonden aan de Universiteit Utrecht, werd een project opgestart dat het 19de-eeuwse “naturalisme” in de verzameling van het KMSKA zal onderzoeken. Dit gebeurt aan de hand van gastcolleges en het begeleiden onderzoekswerkstukken van de studenten door museumconservator Herwig Todts. De samenwerking met vzw Arcobaleno, die een röntgentoestel ter beschikking stelt, beperkt zich niet tot het onderzoeken van de Rubensschilderijen uit de collectie van het KMSKA. Ook andere werken worden doorgelicht met het oog op het onderzoek van hun ontstaansproces. Het Centrum voor Mexicaanse Studies van de Universiteit Antwerpen ondersteunt onderzoek naar de culturele uitwisseling tussen Mexico en onze streken. In samenwerking met het Centrum werd een project opgezet dat de invloed van de Zuid-Nederlandse schilderkunst van de 16de- en 17de eeuw op deze van het Nieuwe Spanje onderzoekt. De resultaten werden voorgesteld op het internationaal colloquium Symposium Imprenta – Pintura – Impresiones recíprocas. The Influence of Flemish Print and Painting in Mexico (XVI and XVII Century), dat op 5 en 6 december 2011 in het Rubenianum te Antwerpen werd georganiseerd. In de musea van Tallinn, Glasgow en Kopenhagen, en ook in een privé-collectie, worden vier versies bewaard van een verloren prototype van Jheronimus Bosch, Jezus verjaagt de kooplieden uit de tempel. Museumconservator Paul Vandenbroeck werd aangezocht om een bijdrage te schrijven over de nog niet eerder bestudeerde iconografie van dit werk. De bijdrage zal verschijnen in een boek dat in 2012 gepubliceerd wordt (redactie: dr. Erma Hermens, Glasgow).

WETENSCHAPPELIJKE VOORDRACHTEN IN HET KMSKA Naast wetenschappelijke studiedagen organiseert het museum ook regelmatig kunsthistorische lezingen voor een ruimer publiek. Sinds 1928 worden er op zondagochtend voordrachten georganiseerd. Bij voorkeur komen onderwerpen aan bod die aansluiten bij het museum en zijn kunstbezit. Conservator Ruud Priem (Conservator Oude Kunst Museum Het Valkhof Nijmegen) gaf op 9 januari een lezing over het belangrijkste vijftiende-eeuws manuscript uit de Noordelijke Nederlanden, het getijdenboek van Katherina van Kleef; beeldend kunstenaar Luc Tuymans reflecteerde op 6 februari over museale presentaties; en architect Dikkie Scipio van Claus & Kaan Architecten gaf op 6 maart een toelichting bij de verbouwingsplannen van het KMSKA.

EXTERNE PUBLICATIES, MANDATEN EN LIDMAATSCHAPPEN De onderzoekers van het KMSKA vertegenwoordigen vanuit hun specifieke vakgebied het KMSKA in het nationale en internationale onderzoekslandschap. Zowel Paul Huvenne, Nico Van Hout, Christine Van Mulders als Valérie Herremans zijn medeauteurs van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, waarvan de uitgave verzorgd wordt door het Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en 17de eeuw in samenwerking met het Rubenianum Antwerpen. Zij zullen hun medewerking verlenen aan respectievelijk: deel V, 2 The Life of Christ before the Passion. The Public Life of Christ; deel XX,2 Study Heads and Anatomical Studies. Study Heads; deel XXXVII,1 Works in Collaboration. Jan I and II Brueghel en deel XXII, 4 Architecture and Sculpture. Architectural Sculpture.

35

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Paul Vandenbroeck startte in 2010 met de productie van een documentaire over abstracte weefkunst in Marokko, meer bepaald in het Hoge Atlasgebergte. Paul Huvenne is titularis van het vak Algemeen overzicht van de Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Paul Vandenbroeck is deeltijds hoofddocent aan de KU Leuven waar hij Antropologie van kunst en populaire cultuur en Selected Topics of Ethnohistory: Genealogy of North African Cultures doceert. Nanny Schrijvers is directeur van het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen. Verschillende medewerkers zijn lid van nationale en internationale vakverenigingen als de Vlaamse Museumvereniging (VMV), het International Council of Museums (ICOM), de Historians of Netherlandish Art (HNA) en CODART. Paul Huvenne, Nico Van Hout, Christine Van Mulders en Valérie Herremans zijn lid van het Centrum voor de Studie van de Vlaamse Kunst uit de zestiende en zeventiende eeuw. Nico Van Hout behoort tot de programmacommissie van CODART. Christine Van Mulders is lid van Arcobaleno vzw en Herwig Todts is lid van het Ensor Advisory Committee. Er wordt ook geparticipeerd in verschillende instellingsoverschrijdende werkgroepen: de Interuniversitaire en Intermuseale Werkgroep 19de eeuw (H. Todts); Diptech (Vlaamse Kunstcollectie -Universiteit Gent - Universiteit Antwerpen), een werkgroep die de oprichting van een materiaal-technisch onderzoeksplatform voor Vlaanderen voorbereidt met als proefproject materiaaltechnisch onderzoek van schilderijen van Hans Memling en James Ensor (H. Todts); en de werkgroepen Collectie en Vlaamse Primitieven van de Vlaamse Kunstcollectie (Nanny Schrijvers). Ingrid De Pourq (hoofd bibliotheek) zetelde in de redactie van het nieuwe VVBAD-tijdschrift META en droeg in 2011 bij aan de organisatie van de studiedag “Een e-bib voor de kunsten?” i.s.m. OKBN (Overleg Kunstbibliotheken Nederland) op 24 oktober 2011 in het Rubenianum (Antwerpen). An Sijsmans (teamhoofd educatie) is lid van de raad van bestuur van Lukas – Art in Flanders.

36

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

PUBLICATIES BOEKEN Jaarboek Annual 2009 Het Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 2009 / Antwerp Royal Museum Annual 2009 verscheen in 2011 en bevat volgende bijdragen: Barbara BAERT, Who touched me and my clothes? Lise DE GREEF, Uterus cordis Liesbet KUSTERS, Who is she? On the identity of the haemorrhaging woman Emma SIDGWICK, Tactility and potentiality in the motif of the Haemorrhoissa Paul VANDENBROECK, Genre painting III Paul VANDENBROECK, Meaningful caprices De eerste vier bijdragen behandelen aspecten van het nieuwtestamentarische thema van de Bloedvloeiende Vrouw (Marc. V, 24-33).

ANDERE PUBLICATIES Rubensbulletin Het Rubensbulletin is een initiatief van het KMSKA en het Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en de 17de eeuw vzw. Deze webpublicatie biedt ruimte voor wetenschappelijke bijdragen in diverse talen over het oeuvre van Rubens en dat van zijn medewerkers. Het Rubensbulletin richt zich tot wetenschappers en eenieder die in het onderwerp is geïnteresseerd. De naam van de nieuwe webpublicatie refereert aan het Rubens Bulletijn, een tijdschrift dat tussen 1882 en 1910 in Antwerpen verscheen en dat bronnen over Rubens en zijn tijdgenoten wereldkundig maakte. Het nieuwe Rubensbulletin sluit aan bij de lange traditie van Rubensonderzoek in Antwerpen, thuisstad van de meester. Door middel van dit forum willen het KMSKA en het Centrum voor de Vlaamse Kunst de uitbouw en de consolidatie van een internationaal Rubensnetwerk stimuleren. In jaargang 2011 verschenen vijf bijdragen, waarvan drie van de hand van KMSKA-onderzoeker dr. Nico Van Hout. De andere auteurs zijn Ank Adriaans-van Schaik en Claire Betelu. Dr. Nico Van Hout deed verslag van zijn onderzoek naar Peter Paul Rubens’ schilderij De lanssteek, van de ontdekking van een werk van Rubens in Oslo en lichtte ook een nieuwe aanwinst van het KMSKA toe: een proefdruk van een prent naar Rubens’Abraham en Melchisedek. Het artikel van Ank Adriaans-van Schaik is gewijd aan haar onderzoek naar Rubens’ ontwerp voor de zegewagen van Kallo (in het kader van een masteronderzoek voor de universiteit van Utrecht). Claire Betelu licht haar onderzoek toe dat zij in de Parijse archieven voerde naar het verblijf van Rubens’ werken uit de collectie van het KMSKA in de Franse hoofdstad tijdens de Franse overheersing.

Museumkrant Vier keer per jaar geeft het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen de Museumkrant uit, een magazine dat gedrukt wordt op 22.000 exemplaren en verstuurd naar 7.000 geïnteresseerden. Bovendien worden 10.000 exemplaren verspreid in een netwerk van displays in Vlaanderen en Brussel. Naast informatie over tentoonstellingen en activiteiten van het KMSKA biedt het magazine ook een overzicht van de museumactiviteiten in het buitenland. Iedere maand wordt een werk in de kijker geplaatst.

37

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Bezoekersgidsen Bij de drie tentoonstellingen Meesterwerken in het MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen, Bruegelland en De Modernen. Topstukken uit het Koninklijk Museum verschenen bezoekersgidsen met bijdragen van KMSKA-onderzoekers.

Artikels Een overzicht van gepubliceerde artikels vindt u in Bijlage 2.

38

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

PUBLIEKSWERKING Publiek Na de tentoonstellingsprojecten Anselm Kiefer en Musea in de 21ste Eeuw. Ideeën, Projecten, Gebouwen, die begin 2011 in het museumgebouw op het Zuid plaatsvonden, sloot het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen de deuren voor verbouwingen. Het museum startte een communicatiecampagne met als slogan “Dicht maar dichtbij” en zette een aantal langdurige projecten op externe locaties op: 19de en 20ste eeuwse kunst was te zien in De Modernen in de Koningin Fabiolazaal Antwerpen (i.s.m. Provincie Antwerpen, vanaf 29 april), oude kunst in Meesterwerken in het MAS in het nieuwe Museum aan de Stroom (i.s.m. M HKA en Museum Plantin Moretus, vanaf 17 mei). Het KMSKA was ook in andere steden aanwezig, met Bruegelland in Lier (vanaf 18 juni) en met Rik Wouters. Hoogtepunten in Mechelen (vanaf 24 september). 2011 was paradoxaal genoeg een uitzonderlijk goed jaar, waarin 277.521 mensen onze collecties zagen, deels nog in het eigen museum en daarna op andere locaties in Antwerpen. De tentoonstelling Anselm Kiefer werd bezocht door 85.511 mensen, waarvan 48.522 in 2011. Het werd daarmee een van de populairste tentoonstellingen die het laatste decennium in het KMSKA plaats vond. De tentoonstelling Musea in de 21ste Eeuw was goed voor 21.6394 bezoekers. Bijzonder populair in 2011 was de expo Meesterwerken in het MAS, goed voor 180.000 bezoekers. Het spreekt voor zich dat de goede bezoekcijfers van het KMSKA in 2011 voor een stuk te danken zijn aan de opening van het MAS en de daarmee gepaard gaande belangstelling van het publiek. Maar het museum heeft ook bewezen dat het, door het aangaan een aantal strategische partnerships, zijn sluiting wegens verbouwing kon opvangen, en zelfs ombuigen tot een sterkte. De tentoonstelling De Modernen in de Koningin Fabiolazaal ontving 17.812 bezoekers, Rik Wouters. Hoogtepunten in Mechelen kreeg 17.400 mensen over de vloer en Bruegelland in Lier zo’n 7.000. Voor al deze locaties (Koningin Fabiolzaal Antwerpen, Museum Schepenhuis Mechelen, Museum Wuyts-Van Campen en baron Caroly Lier) betekende deze projecten een aanzienlijke verhoging van hun bezoekcijfers. De tentoonstelling Reünie, die in 2009 van start ging maar bij de sluiting van het museumgebouw eveneens opgenomen werd in de Dicht Maar Dichtbij-strategie van het KMSKA, ontving in 2011 alleen al 292.785 bezoekers. Projecten in binnen- en buitenland waren daarenboven goed voor tienduizenden extra bezoekers. Nooit hebben zoveel mensen in Antwerpen, in Vlaanderen, in België en in het buitenland kennis kunnen maken met de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. jaar

aantal bezoekers 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

39

98500 176000 145528 148551 114853 91878 119746 152670 116572

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

134388 150236 277521

2009 2010 2011 Tabel 1: aantal bezoekers 2000-2011 300000

250000

200000

150000

100000

jaar

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

2000

50000

aantal bezoekers

Tabel 2: evolutie bezoekers 2000-2011

Omwille van de verschillende locaties waar de collectie in 2011 te zien was en de verschillende registratiesystemen en –criteria die onze partners hanteren is het niet mogelijk eenduidige uitspraken te doen over het profiel van de bezoeker. Een publieksonderzoek dat gepland is in 2012 in de tentoonstelling Meesterwerken in het MAS, zal ons toch een beter idee geven van de bezoeker van onze collectie.

40

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Infokiosk KMSKA

Na de zomer nam het KMSKA ook een infokiosk in gebruik, die geplaatst werd voor het gesloten museumgebouw en bezoekers meer informatie geeft over de diversie locaties in de stad waar de collectie tijdelijk te zien is. De infokiosk is een ontwerp van Niels van Eijk en Miriam van der Lubbe en deed eerder dienst als de Bouwkeet in het Stedelijk Museum Amsterdam, bij wie het KMSKA de constructie huurt tot eind 2012. Het infopunt is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 16 u, en kreeg 1.903 bezoekers over de vloer in 2011. Dat waren vooral toeristen, maar ook buurtbewoners die met vragen zaten over de verbouwing van het museum. De kiosk wordt bemand door een communicatiemedewerker van het KMSKA en een vrijwilliger.

41

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Pers Ook in 2011 mocht het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen op ruime persaandacht rekenen. Over alle tentoonstellingen en samenwerkingsverbanden werd uitgebreid bericht. Voorts was er aandacht voor de medewerking aan tentoonstellingen op locatie of in het buitenland, voor restauraties en wetenschappelijk onderzoek, voor het inroepen van de expertise van het personeel van KMSKA, voor evenementen in functie van de verbouwingswerken (loshaken van de Rubensretabels), en voor educatieprojecten van het museum. In het totaal verschenen er 926 items over het KMSKA in de geschreven pers (t.o.v. 1119 in 2010; 810 in 2009) en 59 items in de audiovisuele pers (78 in 2010; 75 in 2009).

Tentoonstellingen Anselm Kiefer (2011) Architectuur in de 21ste Eeuw De Modernen Meesterwerken in het MAS Bruegelland Rik Wouters. Hoogtepunten Medewerking aan tentoonstellingen op locatie of in het buitenland James Ensor. Universum van een fantast (Gemeentemuseum Den Haag) Ensor ontmaskerd (ING Brussel) Venetiaanse en Vlaamse meesters (Bozar Brussel) Varia Restauratie Antonello da Messina Achterzijden panelen Rubens Rubens’ rood Deskundigheid KMSKA Educatie

Geschreven media

Audio-visuele media

Totaal

92 74 70 123 74 65

7 3 5 5 3 7

99 77 75 128 77 72

60

7

67

23 65

23 65

7 4 2 2 3

4 20 27

7 4 6 22 30

Tabel 3: KMSKA in de pers in 2011, uitgesplitst naar onderwerpen

Website Nu het museumgebouw gesloten is voor verbouwingswerken wil het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen meer dan ooit online toegankelijk zijn. Daar heeft het in de loop van 2011 dan ook belangrijke inspanningen voor geleverd. Zo is het luik ‘verbouwing’ op www.kmska.be uitgebouwd tot een plek waar de online bezoeker alles over het masterplan van het KMSKA, de architecten en de voortgang van de verbouwingswerken te weten kan komen. Hij kan er ook veelgestelde vragen over de verbouwing bekijken en verslagen van infomomenten voor buurtbewoners raadplegen. In de zomer van 2011 behaalde de website van het KMSKA het AnySurferlabel. Dat is een kwaliteitslabel voor websites die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een functiebeperking. Voor hen

42

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

is surfen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom heeft het museum de nodige inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat ook zij zonder problemen door de museumwebsite kunnen navigeren. In het najaar van 2011 breidde het KMSKA zijn digitale communicatieluik uit met drie online nieuwsbrieven: een algemene e-nieuwsbrief, een e-nieuwsbrief voor leerkrachten en een e-nieuwsbrief voor jongeren. Binnen deze doelgroepen bereikt het museum met dit nieuwe medium respectievelijk 3.765, 1.143 en 638 personen. Tot slot publiceerde het KMSKA in december 2011 het gloednieuwe webluik ‘onderzoek’. Via dat luik kan de digitale bezoeker meer te weten komen over de projecten en de expertise van de onderzoekers van het museum. Bovendien kan hij er ook de nieuwe editie van het Rubensbulletin, een e-publicatie over onderzoek naar de Rubenscollectie van het KMSKA, bekijken. Tussen 1 januari en 31 december 2011 registreerde de website van het KMSKA 201.081 bezoeken van 127.206 unieke bezoekers. Zij bezochten gemiddeld 3,23 pagina’s tijdens hun bezoek, dat gemiddeld 2 minuten en 19 seconden duurde. 59,88% (of 120.513 unieke bezoekers) bezocht de site voor de eerste keer. 40,07% (of 80.568 unieke bezoekers) keerde terug na een eerder bezoek aan de museumsite. Een topdag was maandag 7 maart 2011, toen 1.127 personen de website bezochten. De meest bezochte pagina’s waren de Nederlandstalige homepage (152.256 paginaweergaves), de landingspagina van het luik ‘tentoonstellingen’ (22.780 paginaweergaves) en de pagina van de tentoonstelling Anselm Kiefer (21.547 paginaweergaves). De bezoekers van de website kwamen in de eerste plaats uit België (132.225 bezoekers) en Nederland (34.438 bezoekers). Maar ook Frankrijk (8.974) de VS (4.156) en Duitsland (3.904) waren goed vertegenwoordigd.

Sociale media Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is al enkele jaren actief op tal van sociale mediasites. Zo maakte het in 2009 een Facebook- en een Flickraccount aan. In 2010 volgde de Twitterfeed. In 2011 ontwikkelde het KMSKA zowel een blog als een Youtubekanaal en maakte Jongbloed!, de jongerenwerking van het museum, een Facebookpagina aan. Eind 2011 telde de Facebookpagina van het museum 3.385 fans. Maandelijks komen er een gemiddeld 60 nieuwe fans bij. Op de pagina post het museum erg uiteenlopende content. Van een ‘Kunstwerk van de week’ – gelinkt aan de highlights op de website – tot fotoreportages bij evenementen en activiteiten. Ook wordt het laatste nieuws met betrekking tot de verbouwing van het museum - via links naar Youtube, Flickr en de blog van het KMSKA – steevast op Facebook geplaatst, zodat fans van het museum meteen op de hoogte zijn. De content van de pagina van het KMSKA heeft in 2011 719,372 mensen (fans en niet-fans van de Facebookpagina) bereikt en 1.533 interacties uitgelokt (cijfers van Facebook). Het gaat daarbij zowel om mensen die de content leuk vonden als om mensen die er daadwerkelijk op gereageerd hebben. Gemiddeld wordt er 4 tot 10 keer gereageerd op een bericht dat op de Facebookpagina van het KMSKA verschijnt. Uitschieters in 2011 waren: 40 reacties op een fotoalbum rond de restauratie van een schilderij van Antonello da Messina en 41 reacties op de verschillende posts rond de Donderdagavonden van de musea. Sinds maart 2011 heeft ook jongerenvereniging Jongbloed! een Facebookpagina, waarmee het rechtstreeks met jongeren kan communiceren. Met succes, want 50% van de fans van de pagina is tussen 18 en 24 jaar. Eind 2011 telde de pagina 272 leden en had de content van de pagina 123.414 mensen (fans en niet-fans) bereikt en 434 reacties uitgelokt. Gemiddeld wordt er 1 tot 5 keer gereageerd op een bericht dat op de Facebookpagina van Jongbloed! verschijnt.

43

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Nog in 2011 heeft het KMSKA zijn aanwezigheid op Twitter verder uitgebouwd. Het museum bereikte tegen het einde van het jaar zo’n 600 followers op Twitter. Maandelijks komen er ongeveer 40 followers bij. De focus van de Twitterfeed van het KMSKA ligt op het laatste nieuws. Als er iets nieuws op één van de digitale kanalen van het museum verschijnt, komt dat ook meteen op Twitter. Daarnaast kan de site ook gebruikt worden als tool om te luisteren naar wat er over het KMSKA en zijn tentoonstellingen gezegd wordt. Het museum kan er dan voor kiezen om daar wel of niet op te reageren. Tot slot biedt de site de mogelijkheid om snel en efficiënt te weten te komen waar andere binnen- en buitenlandse musea mee bezig zijn. Flickr maakt het mogelijk om op een elegante manier eigen beeldmateriaal te verspreiden via sociale mediakanalen. Als er foto’s op onze Flickrpagina verschijnen, volgt er meestal ook een bijpassend blogbericht dat dan eveneens via Facebook en Twitter verspreid en gedeeld wordt. In onze Flickrstream staan 200 foto’s die eind 2011 in totaal 1.200 bekeken zijn. Het Youtubekanaal van het KMSKA ging in juni 2011 online. Bedoeling is om de filmpjes die gedurende de sluiting van het museum over o.a. de verbouwing gemaakt worden digitaal te verzamelen om ze vervolgens via andere sociale mediakanalen en de website van het museum te verspreiden. Een voordeel van Youtube is dat de website de mogelijkheid voorziet om ondertitels aan de filmpjes toe te voegen. Zo zijn de filmpjes, wanneer we ze op onze website integreren, conform de AnySurfer richtlijnen en dus voor iedereen toegankelijk. Naast de filmpjes over de verbouwing staan er ook eigen gemaakte filmpjes van Jongbloed! op het kanaal en filmpjes die gemaakt zijn tijdens kinderateliers. In 2011 werd het Youtubekanaal van het KMSKA 1.398 keer bekeken. De populairste filmpjes waren twee filmpjes over de verbouwingen, die respectievelijk 592 en 513 keer bekeken werden. De blog van het KMSKA ging in september 2011 online. Met die blog gunnen we onze online bezoekers een bevoorrechte blik achter de schermen van het museum. Omdat het museumgebouw sinds mei 2011 gesloten is voor de belangrijkste verbouwing uit zijn geschiedenis kunnen we de lezers van onze blog daarbij exclusieve content bieden. Zo tonen we hen filmpjes over de sluiting van het museum en over de verbouwing, maar ook foto’s van fotografe Karin Borghouts, die de verschillende stadia van de verbouwing voor het museum in beeld brengt. De blog focust echter niet alleen op de verbouwing. Online bezoekers kunnen er ook lezen waar de museummedewerkers tijdens de sluiting mee bezig zijn. Bij veel mensen leeft immers het idee dat de museummedewerkers geen werk meer hebben nu het museumgebouw gesloten is. Met onze blog bewijzen we het tegendeel. Eind 2011, 4 maanden en 23 berichten na de lancering van kmskablog.wordpress.com hadden 2.793 unieke bezoekers de blog van het KMSKA bezocht. Oktober 2011 was daarbij de drukste maand met 1.062 unieke bezoekers. De drukste dag was maandag 7 november 2011. Toen bekeken 127 unieke bezoekers een blogbericht over kunstwerken die jaren op een rol bewaard waren en, net voor de aanvang van de verbouwingen, werden uitgerold. Bezoekers bereiken de blog van het KMSKA voornamelijk via Facebook, www.kmska.be en Twitter. De meeste bezoekers (918) kwamen daarbij op de homepage terecht, waarop ze meteen alle meest recente berichten kunnen lezen. Daarnaast vonden heel wat bezoekers rechtsreeks hun weg naar populaire berichten zoals ‘Het (bijna) lege KMSKA’ met foto’s van Karin Borghouts (224); ‘Grote werken in het MAS’, een Jongbloed!-bericht over de voorbereidingen van MAS(ked) (193); ‘Rik Wouters. Hoogtepunten’, met zaalzichten van de tentoonstelling gemaakt door de jonge fotograaf Jesse Willems (108); en ‘Uitgerolde kunst’, over het uitrollen van de kunstwerken op rol (105). Als er wordt doorgeklikt naar links in de blogberichten van het museum dan is dat voornamelijk om bijhorende foto’s te bekijken op Flickr.

44

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Dankzij deze verschillende sociale mediakanalen slaagt het museum erin om een digitaal netwerk te creëren waarmee het zijn digitale aanwezigheid en zijn online toegankelijkheid meer dan ooit versterken kan.

45

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Evenementen Aangezien het museumgebouw in mei 2011 sloot voor verbouwing, is het aantal evenementen georganiseerd in het KMSKA dit jaar sterk afgenomen. Toch werkte het museum mee aan enkele belangrijke activiteiten en projecten. In 2011 was Antwerpen de Jongerenhoofdstad van Europa. De Antwerpse musea wilden ruimte creëren voor jongeren in de stad. Tijdens de Donderdagavonden van de musea stonden de museumdeuren, exclusief voor jongeren, wagenwijd open. Op donderdag 21 april gaf het KMSKA de aftrap, samen met de andere musea in de Antwerpse wijk Het Zuid. Jongbloed! -de jongerenwerking van het museumontwikkelde daarbij een boeiend en gevarieerd programma in het KMSKA. Zo’n 500 jongeren woonden deze Donderdagavond bij. In het najaar werkte Jongbloed! mee aan MAS(ked), de afsluiter van de Donderdagavonden, die plaats vond in het MAS (Museum aan de Stroom) in Antwerpen. Daarvoor sloegen ze de handen in elkaar met de jongerenvereniging MAS in jongen handen. 1.200 jongeren zakten die avond af naar het museum. Tijdens de Museumnacht van 2011 zette het museum de deuren van de tentoonstelling De MODERNEN. Topstukken uit het Koninklijk Museum in de Koningin Fabiolazaal open na sluitingstijd. In de loop van de avond konden de bezoekers genieten van een optreden van de groep Silver Junkie. Zo’n 1.000 bezoekers vonden hun weg naar de tentoonstelling in de Antwerpse Jezusstraat. Voorts stelde het museum in 2011 zijn museumplein ter beschikking van activiteiten en projecten zoals Lambermontmartre Musée (een schildersmarkt op zondagmiddag), het openluchtaperitief Aper’eau, het Bollekesfeest, Zuiderzinnen en het nomadische tentoonstellingsproject Into the light. Tot slot stelde het KMSKA zijn zalen open voor studiedagen van organisaties zoals Kunstwerk(t), Artesis Hogeschool en ICOM Vlaanderen.

Educatie Tot eind januari bood het museum rondleidingen en ateliers aan bij de tentoonstelling van Anselm Kiefer. Vervolgens stond tot eind april de tentoonstelling Musea in de 21ste eeuw. Ideeën, projecten, gebouwen centraal. Dit project stimuleerde de gidsen om op een andere manier te werken, rond de thema’s architectuur, bouwen of spelen met lege ruimte in het museum… Vanaf mei 2011 was het museum gesloten voor verbouwing. De collectie zou vanaf nu in steeds wisselende opstellingen te zien zijn op alternatieve locaties in de stad. Dit betekende een grote omwenteling voor de educatieve werking van het museum, die naar alternatieven op zoek ging voor haar projecten gebaseerd op de permanente collectie. Het museum blijft zelf de educatieve omkadering ontwikkelen van twee projecten op externe locaties: De Modernen in de Koningin Fabiolazaal, en Meesterwerken in het MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen in het nieuwe Museum aan de Stroom. Verenigingen vonden vlot hun weg naar het aanbod van rondleidingen door gidsen van het KMSKA in deze tentoonstellingen, maar de scholen werden er moeilijker bereikt. Zat de perceptie van een gesloten museum in de weg, of het feit dat we in de Koningin Fabiolazaal en het MAS over een kleiner atelier

46

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

beschikken dan in het oude museum? Of hebben scholen minder ruimte (tijd/geld) voor cultuuruitstappen? Feit is dat het museum veel inspanningen moet doen om tijdens de sluiting scholen te blijven aantrekken. Het museum startte daarom in het najaar met een digitale nieuwsbrief speciaal voor het onderwijs, nam deel aan de Antwerpse Cultuurdag voor Onderwijs op 18 mei en de Verwenmaand voor leerkrachten (oktober). De projecten op locatie bieden uiteraard ook talrijke mogelijkheden. De Koningin Fabiolazaal is ideaal om gezinnen met kinderen te ontvangen. Voor hen werd dan ook een kijk- en doeboekje ontwikkeld. Ook kwamen er nieuwe rondleidingen, speciaal ontwikkeld op maat van kleuters. Een museumgids neemt de vijfjarigen mee op een interactieve tocht met opdrachten in de tentoonstelling. Elke kleuter krijgt een rugzakje met een voorwerp dat de groep nodig heeft om een opdracht bij een schilderij te vervullen. De kleuters gebruiken hierbij verschillende zintuigen en vaardigheden (tellen, taal, bewegen, fantaseren, …). Samen met de gids leren ze kijken naar kunst en hun impressies uiten. Dit aanbod werd door de stad Antwerpen opgenomen in een sport- en cultuurmenu voor kleuterscholen.

Het KMSKA staat zelf in voor de educatieve omkadering van de tentoonstelling Meesterwerken in het MAS.

In de tentoonstelling Meesterwerken in het MAS werden de vroegere kijkwijzers voor de tweede en derde graad secundair onderwijs vervangen door het werkboekje Beelddenken, getekend door de jonge illustrator Jangojim. De leerlingen lossen, na een inleiding door een gids, in kleine groepjes muzische opdrachten op rond een bepaald aspect van beeldcultuur (materiaal, symboliek, maatschappij,...). Nadien bespreken ze hun bevindingen klassikaal met de gids. 2011 was verder een ijkpunt in de jongerenwerking van het museum. Het KMSKA startte een peer education project op. Vijf jongeren die in 2010 deelnamen aan een zomerstage in het museum, namen het engagement aan om lid te worden van Jongbloed! en om uit te groeien tot de denk- en doetank van het KMSKA. Streefdoel is een vrijetijdsaanbod vóór en dóór jongeren. Een vrijetijdsaanbod dat door jongeren bedacht, uitgewerkt en georganiseerd wordt, vanuit de overtuiging dat jongeren als geen ander weten wat de jeugd boeit en inspireert, wat hun interesses en hun dromen zijn. Jongbloed! is een project dat jongeren een stem en een plek wil geven in de museumwerking.

47

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Het eerste wapenfeit van Jongbloed! in 2011 was een virale campagne om de groep jonge museumambassadeurs uit te breiden. Design is Dead maakte een wervend filmpje met jonge honden in het museum, Jongbloed! zorgde voor de verspreiding van polyester honden in de stad, wat resulteerde in heel wat likes op de Facebookpagina van Jongbloed! en de inlijving van 6 nieuwe Jongbloedleden. In 2011 was Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad. De Antwerpse musea sloten hierbij aan door de Donderdagavonden van de Musea te organiseren, museumnocturnes voor en door jongeren. Jongbloed! verzorgde voor het KMSKA de invulling van de eerste Donderdagavond, op 21 april, een week vooraleer het museum sloot voor verbouwing. Ook de andere musea uit het samenwerkingsverband ‘t Zuid (M HKA, FotoMuseum en ModeMuseum) namen deel. Op het programma van het KMSKA stonden rondleidingen in het lege museum door acteur Peter Van den Eede, een Paint by Numbers-museumzaal met werken uit de collectie, krijtkunstenaars en salonconcertjes op het museumplein. Jongbloed! nam ook het artistieke programma op zich van de laatste Donderdagavond in het MAS op 27 oktober, samen met jongerenvereniging MAS in Jonge Handen. Jongbloed! vertegenwoordigde het KMSKA eveneens op Studay (op 29 september) en de Cultuurmarkt van Vlaanderen (28 augustus). De huidige jongerencrew zal initiatieven blijven uitwerken tot september 2012 en dan de fakkel doorgeven aan een nieuwe ploeg. Op het 2de Cultuurforum 2020 (30 mei, C-Mine Genk) werd het KMSKA uitgenodigd om een parallelsessie over cultuureducatie te geven. Het museum stelde er zijn samenwerking met de Zomerschool voor, een project voor een honderdtal kinderen van anderstalige nieuwkomers in Antwerpen. In 2011 kwam de Zomerschool voor het zevende jaar op rij naar het museum voor rondleidingen en ateliers.

Jongbloed! 2011-2012 zijn: Judith Willems, Veerle Quirynen, Véronique de Coninck, Marie-Gabriëlle Verbergt, Ine Vermeylen, Liesbeth Knaeps, Tineke Thielman, Dempsey Huybrechts, Joke Appels, Lindy Fourrier en Dennis de Gier.

48

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

BIBLIOTHEEK De werking van de bibliotheek in 2011 stond in het teken van de verhuizing van het museum naar een nieuwe locatie. Heel wat activiteiten waren erop gericht de goede bewaring van de bibliotheekcollecties te verzekeren tijdens de verhuizing en in het nieuwe depot. De verhuizing zelf vond plaats in september 2011.

Collectievorming De collectievorming van de bibliotheek loopt parallel aan de doelstellingen van het museum en is geconcentreerd op de beeldende kunsten uit de Zuidelijke Nederlanden van de 13de tot en met de 20ste eeuw in een Europese context. Op het vlak van collectiedocumentatie (documentaire informatie over de eigen museumcollectie) wordt naar volledigheid gestreefd. De selectie gebeurt op basis van een collectiebeleidsplan. Er werd een nieuw collectiebeleidsplan 2011-2015 opgesteld. Bij de selectie van de actief verworven materialen krijgt de bibliothecaris de steun van de onderzoekers van het museum. De bibliotheek verzamelt nog steeds voornamelijk gedrukte publicaties. De collectie groeide in 2011 aan met 1.475 items. Deze cijfers omvatten zowel de nieuwe titels van monografieën en beperkt meerdelige werken, catalogi als van nieuwe tijdschrifttitels. De bibliotheek kocht 94 abonnementen op tijdschriften, waarvan 13 print + online (full-text e-journals). Daarnaast ontvangt de bibliotheek ca. 100 seriële publicaties (tijdschriften, jaarboeken, e.d.) gratis of in ruil via partnerorganisaties. Zodoende is het aantal lopende tijdschriften ongeveer 200. In 2011 konden gebruikers 5 online databanken raadplegen, waarvan één beeldbank. De bibliotheek werd ook met een aantal historische publicaties verrijkt, zowel door aankoop als door schenking. Zo verwierf ze een exemplaar van de Notice des tableaux exposés au Musée d’Anvers uit 1829, niet in de collectie aanwezig. Eveneens interessant voor de Antwerpse kunstgeschiedenis is de Beschryvinge der bezonderste werken van de schilder-konste … in de kerken, kloosters, ende openbaere plaetsen der stad Antwerpen … (1765). Net als in 2010 werd ook een aantal publicaties m.b.t. James Ensor aangekocht en werd de collectie modernistische tijdschriften verder aangevuld. Via het KMSKA-archief ontving de bibliotheek ook 67 publicaties in permanente bruikleen van de heer Adolf Monballieu. De bibliotheek bezat eind 2011 een collectie van 74.768 geïnventariseerde bibliotheekmaterialen. Deze bevatten alle boekmaterialen, catalogi en tijdschrifttitels, maar niet het aantal nummers of jaargangen van tijdschriften en veilingcatalogi.

Catalografie Catalografie is de elektronische ontsluiting van bibliotheekmaterialen. De verwerking van de bibliotheekmaterialen gebeurt sinds september 2004 in Brocade, het bibliotheeksysteem van Anet. Hierdoor staat de bibliotheekcollectie online en is ze ingebed in een netwerk van wetenschappelijke bibliotheken in Antwerpen en Limburg (Anet). De bibliotheek besteedt extra aandacht aan het diepgaand inhoudelijk ontsluiten van de collectie. Zo worden kunstenaarsnamen, kunstwerken uit het museum en tentoonstellingsgegevens apart geïndexeerd.

49

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Vanuit het principe “Wat niet online staat, bestaat niet” voert de bibliotheek sinds 2008 alle nog niet elektronisch beschreven monografieën uit de bibliotheek retrospectief in. Dit project zal afgerond worden in april 2012. In die tijdspanne zullen ongeveer 13.464 boeken beschreven zijn. In het kader van de automatisering van de bibliotheek worden sinds 2008 streepjescodes toegekend aan elk boekdeel en sinds september 2010 gebeurt dit ook retroactief, i.s.m. een groep vrijwilligers van de Vrienden van het KMSKA. Dit project werd nagenoeg volledig afgewerkt in augustus 2011, net voor de verhuizing van de bibliotheek. Daardoor zijn alle niet-seriële bibliotheekmaterialen nu met de scanner inleesbaar, bv. voor ontlening. Tegelijk kregen deze publicaties een beveiligingsstrip. Alles samen werden in 2011 bijna 4.000 volledige boekmaterialen (boekbanden) in de catalogus ingevoerd. Het totaal aantal ingevoerde boekbanden lag eind 2011 op 74.617. Er stonden op dat moment naar schatting nog ca. 1.400 publicaties uit de oude kerncollectie op elektronische ontsluiting te wachten. Deze boeken zijn wel geïnventariseerd en opzoekbaar via het digitaal inventarisboek. Ca. 2.000 veilingcatalogi uit de 18e tot begin 20e eeuw wachten eveneens op verwerking. Volledige beschrijving en digitalisering hiervan zijn gepland voor de periode 2012-2014. Eind 2011 bezat de bibliotheek van het KMSKA dus een collectie van omtrent 76.768 geïnventariseerde materialen, waarvan 95% via de online bibliotheekcatalogus ontsloten is. Hierbij zijn ook geëxcerpeerde artikelen, evenals de titels van zo’n 2.458 tijdschriften en ca. 80 reeksen van veilingcatalogi.

Dienstverlening Gebruikers kunnen de bibliotheekcollecties op vele manieren raadplegen. Ze kunnen van thuis uit de online catalogus bevragen of in de leeszaal informatie opvragen, ter plaatse materialen of databanken inzien, of vanuit de eigen instelling documenten in leen opvragen. De online bibliotheekcatalogus is de eerste toegangspoort tot de bibliotheek. In 2011 werd de catalogus ca. 3.500 keer geraadpleegd. Dat is een daling t.o.v. de raadplegingen voordien. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat de bibliotheek gedurende 2 maanden gesloten was. De catalogus wordt voornamelijk geraadpleegd tijdens de werkuren, voornamelijk tussen 9u en 12u en tussen 14u en 16u. Dit wijst op een gebruik voor professionele doeleinden. Ondanks de tijdelijke sluiting van de bibliotheek is het totaal aantal externe bezoekers stabiel gebleven t.o.v. de voorgaande jaren. Er kwamen in totaal 150 externe bezoekers de bibliotheek raadplegen, goed voor 264 bezoeken, een gemiddelde van 26 per maand. Dezelfde gebruikers kwamen wel vaker terug. Het bibliotheekpubliek volgt de academische kalender en bestaat voornamelijk uit personen die professioneel met kunstgeschiedenis en –onderzoek bezig zijn: ca. 60% van onze lezers zijn studenten, 30% zijn onderzoekers in de kunstgeschiedenis; de anderen zijn personen die in een ander beroep of als liefhebber met kunst bezig zijn. Voor de informatievragen, telefonisch of per e-mail gesteld, is ons publieksbereik dan weer gedaald. In 2011 beantwoordde de bibliotheek slechts 32 informatievragen van inhoudelijke aard. Het jaar voordien was dat nog bijna het dubbele. Museummedewerkers ontleenden 816 publicaties van de bibliotheek en brachten er 1.156 terug. Lezers brachten dus meer werken terug dan ze ontleenden. Ze verlengden ook heel weinig boeken. Dit alles is 50

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

logisch als gevolg van de terugbrengacties die de bibliotheek organiseerde met het zicht op de verhuizing van het museum. Sinds 2001 neemt de bibliotheek deel aan Impala, het documentleverantiesysteem van Anet in Brocade, waarbij partnerinstellingen tijdelijk bibliotheekmaterialen uitwisselen voor hun lezers. Het aantal eigen aanvragen en het aantal door ons te leveren aanvragen was in 2011 sterk in ons voordeel: de aanvragen uit de eigen instelling daalden tot 66, terwijl we 169 aanvragen uit andere bibliotheken ontvingen. Als we het leenverkeer over de jaren heen bekijken, dan stellen we een spectaculaire stijging vast bij het aantal door ons geleverde publicaties. Dit kadert in de meer algemene vaststelling dat de lezer steeds meer de gevraagde informatie op de eigen werkplek wenst te ontvangen en steeds minder geneigd is zich te verplaatsen. 44% van de geleverde monografieën gaan naar de Universiteit Antwerpen. Het gaat bij het leenverkeer ook voornamelijk om monografieën, steeds minder om artikelen. Dit bevestigt eveneens een bredere trend van de laatste jaren, te verklaren door het stijgend aantal beschikbare e-journals. De bibliotheek van het KMSKA geeft soms werken in bruikleen. Eind januari 2011 kwamen 9 erfgoedpublicaties terug van de tentoonstelling Ensor, componist en schrijver (BOZAR, 07.10.201023.01.2011). Twee andere publicaties werden aan Mu.ZEE Oostende in bruikleen gegeven: het tijdschrift Tribord nr. 3 (aug. 1930) voor de tentoonstelling Henri Storck en het surrealisme (Ensorhuis, 28.05.201107.11.2011); en de catalogus Exposition d’oeuvres du baron James Ensor (Galerie Studio, 04.08.193331.08.1933, 1933, [4] p.) voor de tentoonstelling Blanche Hertoge (Ensorhuis, 03.12.2011-22.04.2012).

Conservering Tijdens de zomermaanden vonden de laatste voorbereidingen plaats voor de verhuizing van de bibliotheekcollectie. Kleine en kwetsbare publicaties werden bij deze gelegenheid in een zuurvrij mapje gestoken, ter bescherming tegen beschadiging of verlies. De verhuizing vond plaats in september en duurde twee weken. De bibliotheek werd ondergebracht in FelixPakhuis in Antwerpen. Daarmee is de klimaatsituatie voor de collecties geoptimaliseerd. Waar het grootste bibliotheekmagazijn in het KMSKA voordien grote schommelingen in temperatuur en relatieve luchtvochtigheid (RV) kende, kent het Felixdepot een op papier afgestemde klimaatregeling met temperaturen tussen 17°C en 20°C en een RV tussen 50% en 59%.

51

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

ARCHIEF In de loop van 2011 werd de verhuisoperatie naar aanleiding van het masterplan voor het museumgebouw grondig voorbereid. Er werd een planning opgemaakt om de overdracht van documenten vanuit de kantoren naar het archief in goede banen te leiden. Tevens werd het nodige gedaan om overtollige documentatie en schaduwarchief voor de verhuis te laten vernietigen. Gezien de beperkte archiefruimte en de beslissing om het archief op verschillende locaties te herbergen werd er een plan opgesteld waarin de verschillende reeksen afhankelijk van kostbaarheid, gebruik, lengte en formaat werden ingedeeld. De verhuis was een goede aanleiding om een deel van het materiaal te verpakken in zuurvrije dozen en opbergmappen. Dit project werd grotendeels in goede banen geleid door enkele vrijwilligers, die van de gelegenheid gebruik maakten om het tentoonstellingsarchief te schonen en in een beperkter aantal dozen op te bergen. In dit kader werden ook de foto’s naar werken van Rubens voor het project en de tentoonstelling Rubens’ werken in gravuur en fotografie (onder leiding van Max Rooses) gefotografeerd, genummerd en gedeeltelijk ontsloten. De affiches van de tentoonstellingen die in het KMSKA plaats vonden werden gefotografeerd en opgenomen in een database. Tenslotte werden de gevormde reeksen van het statisch archief stelselmatig aangevuld bij de overdracht van archief. Een aanzet tot inventaris voor het statisch archief werd gegeven en een gedeeltelijk overzicht werd opgemaakt. Het hedendaags documentbeheer werd opgevolgd en er werd actief gereageerd op problemen. Het archief gaf ook enkele stukken in bruikleen aan de tentoonstelling James Ensor - Universum van een fantast die liep van 12 maart 2011 tot en met 13 juni 2011 in het Gemeentemuseum in Den Haag.

52

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

BEELDBEHEER In 2010 was de actualisering van afbeeldingen in de collectiecatalogus een speerpunt van het beeldbeheer van het KMSKA. De digitale collectiecatalogus is via de website beschikbaar, waardoor de collectie van thuis uit raadpleegbaar wordt. In 2011 is de productie van hoogwaardige digitale fotobestanden in hoog tempo voortgezet. Hierbij zijn 1.888 digitale opnames gemaakt van schilderijen, 788 van prenten/tekeningen en 1.441 van beeldhouwwerken. Van de beeldhouwwerken zijn eveneens 256 signaturen gefotografeerd.

Hugo Maertens fotografeert The Song of Evil, door Roel D'Haese in het beeldendepot Kallo.

De beeldbeheerder levert beeldmateriaal voor de productie van publicaties door externe partners en doet tevens aan kwaliteitscontrole. Het belangrijkste project in 2011 was ongetwijfeld de publicatie James Ensor, Universum van een fantast in het Gemeentemuseum Den Haag. Voor de catalogus bij deze tentoonstelling leverde het KMSKA 145 afbeeldingen. In 2011 lanceerde de Vlaamse Kunstcollectie de website Vlaamse Primitieven, een online museum. De kunstwerken op deze website zijn werken die zich bevinden in het KMSKA, het MSK Gent, het Groeningemuseum in Brugge en in andere belangrijke collecties en kerken in Vlaanderen. Uit de collectie van het KMSKA neemt de website 146 werken over. Het KMSKA heeft de afbeeldingen van deze selectie gecontroleerd en zo nodig aangevuld met nieuwe kleuropnames.

53

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Het KMSKA fotografeert alle werken die voor een (langdurig) bruikleen op reis gaan. Tijdens de verbouwing van het KMSKA verhuizen vele werken naar gastmusea. De rijke Rik Wouterscollectie van het museum gaat naar de geboorteplek van de kunstenaar, de stad Mechelen. Voor de tentoonstelling Rik Wouters. Hoogtepunten werden dan ook 124 opnames gemaakt van schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken. Het Felixart Museum in Drogenbos toont Moderne kunst uit het Interbellum. Voor deze tentoonstelling werden 33 objecten gefotografeerd. In 2011 werden via de website van het KMSKA en per brief 67 afbeeldingen aangevraagd voor wetenschappelijk onderzoek en werden 76 aanvragen voor commercieel gebruik doorverwezen aan Lukas - Art in Flanders, de centrale beeldbank van de Vlaamse gemeenschap. KMSKA-medewerkers vragen 104 afbeeldingen aan voor digitaal gebruik (website, Powerpoint) en 40 afbeeldingen voor drukwerk. In 2011 heeft Lukas - Art in Flanders 611 afbeeldingen geleverd van kunstwerken uit de collectie van het KMSKA. Deze afbeeldingen zijn geleverd aan 199 aanvragers uit binnen- en buitenland. De beelden zijn voor uiteenlopende doeleinden gebruikt zoals in de nieuwe VRT-fictiereeks Quiz me Quick waar een afbeelding getoond wordt van ‘Zelfportret met zwarte ooglap’ van Rik Wouters ter ondersteuning van de quizvraag ‘Welke kunstenaar zie je?’.

54

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

SAMENWERKINGSVERBANDEN Het KMSKA heeft een groot aantal samenwerkingsverbanden lopen, zowel stedelijk als nationaal en internationaal. De samenwerkingen die het museum heeft voor wat betreft wetenschappelijke onderzoek kwamen al eerder aan bod in dit jaarverslag. Voor de digitalisering van de collectiecatalogus werkt het KMSKA samen met de Vlaamse Kunstcollectie, het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie Den Haag, het MAS Erfgoedforum en Lukas – Art in Flanders. Het onderzoek naar de deelcollectie Rubens gebeurt in samenwerking met het Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en de 17de eeuw vzw, het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, het Rubenianum (Stad Antwerpen), Arcobaleno vzw en de Universiteit Antwerpen, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Brussel. De deelcollectie Ensor wordt onderzocht i.s.m. Vlaamse Kunstcollectie en de Universiteit Utrecht. Voorts is er onderzoek naar de artistieke uitwisseling tussen de Zuidelijke Nederlanden en Mexico in samenwerking met het Centrum voor Mexicaanse Studiën van de Universiteit Antwerpen. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen werkt mee aan de opleiding van studenten in samenwerking met de Hogeschool Antwerpen (KASKA), Universiteit Gent en de KU Leuven. Het KMSKA organiseerde in 2011 tentoonstellingen in samenwerking met de Provincie Antwerpen, de stad Antwerpen, de stad Mechelen, de stad Lier, het MAS (Museum aan de Stroom Antwerpen), het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), de Musea stad Antwerpen, Museum PlantinMoretus / Prentenkabinet Antwerpen, de Kathedrale Kerkfabriek Antwerpen, Museum Schepenhuis Mechelen, het Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly Lier, het Gemeentemuseum Den Haag, het Sinebrychoff Art Museum Helsinki, het National Museum of Art and Architecture in Oslo en BOZAR (Paleis voor Schone Kunsten) in Brussel. Het werkte ook samen met verschillende musea in binnen- en buitenland, o.a. Kasteel van Gaasbeek, FeliXart Museum in Drogenbos, Rockoxhuis Antwerpen, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België in Brussel, Rembrandthuis Amsterdam, Amsterdam Museum Amsterdam, Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam, Metropolitan Museum of Art New York, National Gallery of Victoria Melbourne, Worcester Art Museum USA, Indianapolis Museum of Art USA. Voor evenementen en educatieve activiteiten in het museum werd o.a. samengewerkt met De Zomerschool vzw, AmuseeVous, Prospekta vzw (Museumnacht), FARO, het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen, Antwerp European Youth Capital 2011, de stad Antwerpen, het MAS, MAS in Jonge Handen, Piazza dell’ Arte, Lambertmontmartre, Zuiderzinnen, Into The Light en ’t Zuid. Samen met het IVA Kunsten en Erfgoed en met FARO werd een informatieve website voorbereid (www.bruiklenenindepraktijk.be) met als doel informatie te verstrekken rond onderwerpen als verzekering, transport, ‘shared liability’ en zo de collectiemobiliteit in Vlaanderen kenbaar te maken. Het KMSKA nam deel aan een werkgroep van het Centre Européen de normalisation (CEN/TC346/WG5), die een norm tracht te ontwikkelen voor het verpakken en vervoeren van cultuurgoederen. Samen met de Vlaamse Kunstcollectie werkte het KMSKA een gemeenschappelijk bruikleencontract uit.

55

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

HET BEDRIJF Beheer van het museum Sinds 1 januari 2009 is het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid en behoort het als zodanig tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het museum valt onder de verantwoordelijkhied van minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Er werd een beheersovereenkomst gesloten, een managementcomité opgericht, een arbeidsreglement goedgekeurd en een personeelsplan opgesteld. Er is een entiteitsoverlegcomité (overleg met o.a. de vakbonden en preventiediensten) dat 4 maal per jaar plaats vindt. Sinds 2011 is er ook een klankbordgroep die minstens 6 keer per jaar maand vergadert. Binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media is er ook een management ondersteunende dienst (MOD), die de personeelsadministratie, ICT, de boekhouding en de juridische zaken van het beleidsdomein ondersteunt. Er werd een samenwerkingsprotocol uitgewerkt tussen het IVA KMSKA en de MOD. Het museum wordt geleid door een administrateur generaal en bestaat uit 4 afdelingen, die telkens geleid worden door een directeur. De afdelingen zijn Bedrijfsvoering, Marketing Communicatie Educatie, Collectieonderzoek en Collectiebehoud & -beheer.

Personeelsbeleid Het personeelsbeleid houdt rekening met de accenten die door de Vlaamse Gemeenschap in haar beleid worden gelegd. Minderheidsgroepen zoals personen van allochtone afkomst, ervaren werknemers en personen met een beperking krijgen bijzondere aandacht in het kader van het streven naar diversiteit en integratie. Daarnaast wordt een dynamisch genderevenwicht nagestreefd en gaat veel aandacht uit naar de tewerkstelling van kortgeschoolden. Het KMSKA gebruikt de tools van de Vlaamse overheid voor een optimaal personeelsbeleid, oa. Vlimpers en Ploeg.

Financieel beheer De werkingsmiddelen van het KMSKA worden verdeeld over vier afdelingen. Als men de behoefte van de afdelingen tegen elkaar afweegt dan valt het op dat alleen al de afdeling Bedrijfsvoering een groot deel van de middelen opslorpt. Dit zijn de uitgaven om tegemoet te komen aan de meest elementaire behoeften van de dagelijkse werking: energiekosten, onderhoudscontracten, beveiliging, bewaking, klimatisering, administratie, verzekeringen, frankering, telefonie, training van het personeel, uitbestedingen aan derden (zoals herstellingen, onderhoud van de infrastructuur, uniformen, ...). Vanaf 2011 is de huurlast eveneens een belangrijke uitgave. Tijdens de sluiting van het museum voor renovatie moet het KMSKA immers verschillende locaties voor zijn tijdelijke kantoren en depotruimtes huren.

56

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Masterplan voor het gebouw Het huidige museumgebouw dateert van 1890 en voldoet niet meer aan de kwaliteitsnormen voor de infrastructuur van een museum. Er stelt zich een acuut probleem rond de aanwezigheid van asbest, een lekkend dak en een ontoereikende verwarming en klimatisatie. De laatste ingrijpende verbouwingen dateren van 1994 en 1998, maar gebeurden niet in het kader van een totaalvisie. Daarom werd in 2003 door de Vlaamse Bouwmeester een wedstrijd uitgeschreven voor een masterplan. De opdracht was “een museumgebouw van het einde van de 19de eeuw, gelegen in een 19de eeuwse stadsuitbreiding, (te) restaureren, aanpassen en verbouwen tot een hedendaags museumgebouw dat beantwoordt aan de eigentijdse noden van het museumbeheer. Dit veronderstelt een optimale infrastructuur om de eigen collectie op een professionele manier te bewaren, uit te bouwen, te onderzoeken en aan het publiek te tonen. Deze infrastructuur beantwoordt aan internationale normen voor uitwisseling van kunstwerken en het organiseren van grote tentoonstellingen”. In 2004 werd het masterplan, met inbegrip van de studieopdracht voor de aanpassingswerken in functie van de dringende noden, toegekend aan Claus en Kaan Architecten. In de Regeringsverklaring van 2009 verbindt de Vlaamse Regering zich ertoe om 44 miljoen euro te investeren in de realisatie van dit masterplan. Het museum sloot in 2011 de deuren voor de bezoeker. De verbouwing start in 2011 en zal duren tot 2017. Het museum is “dicht maar dichtbij”, zoals de slogan zegt die het KMSKA koos voor zijn communicatiecampagne. De kerncollectie wordt tentoongesteld op verschillende gastlocaties in en rond Antwerpen zoals het MAS, Koningin Fabioalazaal en de Kathedraal. Stukken en pakketten uit de collectie reizen tot ver buiten de landsgrenzen. De tentoonstellingszalen zijn gesloten voor publiek, de collectie reist en het personeel is verspreid tewerkgesteld in en rond Antwerpen. Het archief vond een onderkomen in het FelixPakhuis in Antwerpen. De erfgoedbewakers volgen de collectie, en zijn o.a. in het MAS en Koningin Fabiolazaal tewerkgesteld. Tot eind 2012 blijft het KMSKA gebouw toegankelijk voor KMSKA-medewerkers die in situ moeten zijn.

Veiligheid en welzijn op het werk De interne bewakingsdienst van het KMSKA oefende in 2011 volgende bewakingsactiviteiten uit: toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, het beheer van een eigen interne meldkamer en het toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op de publiek en niet-publiek toegankelijke plaatsen. Voor de tentoonstelling Anselm Kiefer werd voor bijkomende bewaking een beroep gedaan op een externe bewakingsonderneming. In functie van de sluiting van het museum en het tentoonstellen van collectie in de tentoonstellingszaal Koningin Fabiolazaal en het MAS (Museum aan de Stroom Antwerpen) werd een samenwerkingsverband opgezet met respectievelijk de interne bewakingsdienst van de Provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen. Concreet betekende dit het KMSKA vanaf 1 mei 2011 erfgoedbewakers ter beschikking stelde om collectiestukken te bewaken op deze externe locaties.

57

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Het globaal preventieplan en het daaraan gekoppeld jaaractieplan 2011, voorbereid door het welzijnsforum, werden goedgekeurd zodat een dynamisch risicobeheersingssysteem in de praktijk kan worden gebracht. Een bijkomende informatiebron voor het jaarlijks actieplan is de incidentenmelding. In 2011 werden 21 incidenten via het incidentmeldformulier gerapporteerd. 2011 Gevaarlijke situatie Technische problemen Vermissing Diefstal Medische noodsituaties Beschadiging Ordeverstoring Inbraak(poging) Brand(alarm) Bommelding Hold up Natuurfenomenen

jan

feb

1

mrt

apr

1

mei jun

jul

aug

sep

1

1

1

2

1

okt

nov dec 1

9

1

1 2 4 3

1

2

3

21

1 1

1 2 1

1 1 1 1

2

4

2

2

1

2

1

2

2

0

0

tot

Met de sluiting van het museum eind april 2011 daalde ook het aantal publiekgerelateerde incidenten. Tussen donderdagavond 9 juni 2011 en vrijdagochtend 10 juni 2011 werd de tekening De triomf van de Dood van James Ensor, op dat moment in bruikleen bij het Gemeentemuseum Den Haag voor de tentoonstelling James Ensor. Universum van een fantast, ontvreemd. De diefstal werd niet opgehelderd.

ICT In 2011 richtten de activiteiten zich vooral op ICT-ondersteuning en informatiemanagement, en op de verdere voorbereiding van de verhuis van de personeelsleden van het KMSKA naar externe locaties, wat uiteraard grote gevolgen heeft voor het KMSKA-netwerk en de hardware. In het project voor het aansluiten van hogescholen en wetenschappelijk instellingen op een hoogperformant netwerk van de Vlaamse Overheid werd in 2010 een glasvezelverbinding aangelegd, die in 2011 in gebruik genomen werd. Het KMSKA beschikt nu over een snelle internetverbinding met een capaciteit van 100 Mbit. In 2011 plande het KMSKA in samenwerking met een externe partner de verhuis en vernieuwing van het serverpark. Gezien de steeds toenemende digitalisering en de groeiende vraag naar beelden van topkwaliteit werd geopteerd voor een aanzienlijk grotere SAN, een virtualisatie van de servers en een nieuwe backup-oplossing met tape robot. Naar aanleiding van de renovatiewerken aan het museumgebouw werden de personeelsleden en de collectie op verschillende locaties ondergebracht en

58

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

opgenomen in een virtueel lokaal netwerk dat beheerd wordt door de entiteit e-IB. De aankoop van de nieuwe hardware, software en toebehoren werd aanbesteed en gegund. Het onderhoud van de lokale netwerkinfrastructuur, de gebruikerstoepassingen en het onderhoud van de documentaire informatiesystemen blijven een permanente arbeidsintensieve opdracht.

59

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

INTERNE COMMUNICATIE Verhuis en masterplan 2011 was een buitengewoon boeiend jaar op het vlak van interne communicatie. Om de verhuis van een museumgebouw in goede banen te leiden is het essentieel dat er intern transparant en eenvormig gecommuniceerd wordt. Alle informatie over het masterplan moet de medewerkers bereiken en diezelfde medewerkers moeten op hun beurt ergens terecht kunnen met hun vragen. Om dit tweerichtingsverkeer te garanderen werd eind 2010 een klankbordgroep opgericht. Deze groep vergaderde maandelijks en had een dubbele verantwoordelijkheid: de coördinatie van de verhuisoperatie en het informeren van collega’s over de evolutie van het masterplan. Mogelijke knelpunten, onduidelijkheden en vragen van medewerkers werden via de secretariscoördinator teruggekoppeld naar de directie. Deze aanpak heeft geloond. Dankzij de heldere communicatie en de enorme inzet van alle museummedewerkers verliep de verhuis van de collectie en de administratie snel en efficiënt. Om de medewerkers de kans te bieden zich een beeld te vormen van hun toekomstige werkplek, organiseerde de klankbordgroep in het voorjaar ook verscheidene locatiebezoeken. Na de verhuis werd de groep niet ontbonden, hij fungeert nu als luisterend oor en geeft aan wat er leeft in de organisatie. De leden blijven het aanspreekpunt binnen hun afdeling wanneer medewerkers met vragen kampen. Van het 3-maandelijkse personeelsblad Ma’Muse werden twee edities gewijd aan het masterplan en de verhuis. De laatste stand van zaken werd uitvoerig toegelicht en er werden o.a. praktische tips geboden voor het inpakken en verhuizen. Tijdens een infomoment in het voorjaar lichtte de museumdirectie samen met Claus en Kaan Architecten het masterplan toe. In het najaar vond er een personeelsvergadering plaats over het personeelsplan to be dat het KMSKA opmaakt in samenwerking met AgO, het Agentschap voor Overheidspersoneel. Medewerkers krijgen tijdens deze informatiesessies steeds de mogelijkheid om vragen stellen. De verhuis van de kantoren en de museumcollectie was niet alleen praktisch een hele klus. Het afscheid van het museumgebouw was voor velen ook een emotionele aangelegenheid. Om deze belangrijke gebeurtenis niet zomaar te laten voorbijgaan vond er eind september een grote museumparty plaats voor alle KMSKA- medewerkers en hun partner, een mooie afsluiter van een intense verhuisperiode.

Algemene interne communicatie Bij aanvang van het nieuwe jaar werd de Nieuwsflash Interne Communicatie ingevoerd. Door dit intern mailbericht vorm te geven, onderscheidt het zich van de vele andere mails die dagelijks in de mailbox van de personeelsleden terecht komen. De Nieuwsflash Interne Communicatie geeft de medewerkers op geregelde basis informatie over activiteiten, voordelen, regels en wetgeving, nieuwe personeelsleden etc.

60

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Om nieuwe medewerkers en stagiaires bij het begin van hun loopbaan beter te informeren over het reilen en zeilen van het KMSKA, zorgde het KMSKA voor een update van de onthaalmap voor nieuwe medewerkers. Zowel de inhoud van de map als de bijlagen kunnen nu eenvoudig aangepast en digitaal geraadpleegd worden. Intussen is het ‘Happy Hour’ op de laatste vrijdag van de maand een vaste gewoonte geworden. Het geeft alle medewerkers de mogelijkheid om op een gemoedelijke manier bij te praten met collega’s en wordt afwisselend georganiseerd op de verschillende locaties waar de personeelsleden tijdens de verbouwing van het museum tewerkgesteld worden. Tot slot werd in 2011 een aanzet gegeven voor een interactief intranet. Dit zal er in de toekomst o.a. voor zorgen dat collega’s op verschillende afdelingen en locaties informatie kunnen uitwisselen en met elkaar verbonden blijven. De introductie is voor 2012.

61

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

DE VRIENDEN VAN HET KMSKA Eind 2011 bestond het ledenbestand uit 688 particuliere leden en 33 bedrijfsleden. De leden ontvingen driemaal een ‘Nieuws voor de Vrienden’ met telkens de vermelding van de geplande activiteiten. Ook werd vier maal de Museumkrant met uitgebreidere informatie over de activiteiten in het museum zelf rondgestuurd. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd voor de leden: rondleidingen in de tentoonstellingen Anselm Kiefer, Musea in de 21ste eeuw, De Modernen, Meesterwerken in het MAS, Bruegelland en Rik Wouters, en een lezing over het Dagboek van Dürer. Ook waren er bezoeken aan de Kunsthal in Rotterdam voor Edward Munch, de Hermitage in Amsterdam voor De onsterfelijke Alexander De Grote, het gemeentelijk museum van Hazebrouck en het Musée de Flandre in Cassel, het Palais des Beaux Arts de Lille, het Delvaux Museum in St. Idesbald, de Zolders Memling in Sint-Jan-Hospitaalmuseum in Brugge en het Provinciehuis in Antwerpen. Ook bij de collegamusea van de Vlaamse Kunstcollectiege, MSK Gent en Groeningemuseum Brugge, organiseerde de vereniging activiteiten. De leden kregen een voucher voor gratis toegang tot de tentoonstelling Reünie in de Kathedraal van Antwerpen en krijgen gratis toegang bij de tentoonstellingen / projecten De Modernen, Bruegelland, Rik Wouters en Meesterwerken in het MAS. De bedrijvenclub van de vzw werd actiever, het ledenbestand breidde aanzienlijk uit (33 leden tegenover 20 in 2010) en de bedrijfsleden werden uitgenodigd op verschillende exclusieve activiteiten: een bezoek aan het restauratieatelier voor een toelichting bij de restauratrie van Antonello Da Messina’s Calvarieberg, een nocturne in het MAS en een bezoek aan het atelier van kunstenares Karen Hanssen. Het jaarlijkse Vriendendiner ging op verplaatsing naar de 9de verdieping van het MAS (Museum aan de Stroom) voor een gastronomische avond met als gastspreker Jan Hoet over ‘De kunst van het verzamelen’. In totaal werden 23 dagen met activiteiten georganiseerd waaraan minstens 835 personen deelnamen. De raad van bestuur van de “Vrienden van het KMSKA vzw” bestaat uit 10 leden: Jan van den Nieuwenhuijzen (voorzitter, CEO SD Worx), Marc Binnemans (Antilope nv), Piet Bevernage (Ackermans & van Haaren nv), Kristin Dekkers, Paul Huvenne (KMSKA), Luc Muylaert (Nationale Bank van België nv), André Schlomer (Colliers-EPMC), Michèle Sprengers, Wim Van Driessen (AMS Antwerp Management School) en Cyriel Van Tilborgh. De dagelijkse werking werd verricht door het secretariaat van de Vrienden, met name door een secretaresse (50%) en een structurele vrijwilligster. Het KMSKA kan beroep doen op verschillende leden van de Vriendenvereniging die als vrijwilliger actief zijn: wekelijks werken 3 vrijwilligers mee in het archief van het KMSKA en sinds september zijn een tiental vrijwilligers actief in de infokiosk van het museum op de Leopold De Waelplaats. Ook in de bibliotheek werd in 2011 wekelijks beroep gedaan op vrijwilligers om een nieuw registreersysteem te implementeren.

62

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

BIJLAGE 1: Personeelsbestand en tewerkstellingsstatuten

1 2 7

63

1,0 0,2 1,0 1,8 4,0

1,0

2 8 3 5 1

2 5

9 2

5

3 5 1

5 10

2 2 6 23

1 1 2 21

2 3 6 41

3,0

2,0 1,9

3,0 1,0 1,0

1,5 5,4 3,0 4,5 0,5

2,0 5,0

8,0 1,0

14 1 4

2,0 2,5 1,8

2,0 1,3 0,3 23,4 6,3 27,0 1,0 1,0 3,8 1,0

4,8

3,0 5,0 1,0

Eindtotaal

Directoraat Niveau Cm A B C D Totaal contractueel DAB A B C D Totaal DAB Statutair A B Statuut Contractueel

1 10 17 5 27 60 6 11 1 3 21 9 0 5 7 21 102

2 2 1 25 30 1 1

3 1 1

Collectieonderzoek

VTE

2 10 2

Bedrijfsvoering Marketing, Comm, Ecucatie

1

2 4

Collectiemanagement

5

3

Eindtotaal

1 1 1 2

Bedrijfsvoering Marketing, Comm, Ecucatie

Directoraat Niveau Statuut Contractueel Cm A B C D Totaal contractueel DAB A B C D Totaal DAB Statutair A B C D Totaal statutair Eindtotaal

Collectiemanagement

Collectieonderzoek

EENHEDEN

1,0 9,2 6,7 3,9 24,9 45,7 6,0 10,3 0,5 3,0 19,8 8,0 0

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

C D Totaal statutair Eindtotaal

64

2,0 0,9 2,0 1,0 1,6 0,8 3,0 2,0 5,0 4,6 1,7 6,0 6,0 10,0 18,0 12,8 38,0

4,9 6,4 19,3 84,8

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

BIJLAGE 2: lijst van gepubliceerde artikels Beele, Siska i.s.m. Nanny Schrijvers, L. Coenen et al., Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen & Baron Caroly [Lier]; Koninklijk Museum van Schone Kunsten [Antwerpen] (cat. tent. Lier, Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly), Lier, 2011. de Jong, Leen, De modernen : topstukken uit het Koninklijk Museum : bezoekersgids = De modernen : highlights from the Royal Museum : visitors guide, Antwerpen, 2011. Herremans, Valérie, bijdragen in: Venetiaanse en Vlaamse meesters. Bellini, Titiaan, Canaletto, Van Eyck, Bouts, Jordaens… Meesterwerken van de Accademia Carrara van Bergamo en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (cat. tent. Brussel, Paleis voor Schone Kunsten), Milaan en Brussel, Silvana, 2011, pp. 114–115, 124–125, 148–149, 150–151, 182–183 [ook in het Frans verschenen]: ‘Gerard David 23. Pilatus en de hogepriesters 24. De drie Maria’s, de heilige Johannes en Maria Magdalena, na 1501–07’; ‘Tiziano Vecellio, genaamd Titiaan 29. Jacopo Pesaro, bisschop van Paphos, door paus Alexander VI Borgia voorgesteld aan de heilige Petrus, ca. 1510’; ‘Pieter Pourbus (toegeschreven aan) 40. Portret van een vrouw, 1548’; ‘Joachim Beuckelaer 41. Allegorie van de Onvoorzichtigheid, 1563’; ‘Cornelis Huysmans 58. Landschap, einde 17de eeuw’. Herremans, Valérie i.s.m. Joris Snaet recensie Palazzo Rubens. De meester als architect Antwerpen, Rubenshuis. 10 september-12 december 2011, in Monumenten & Landschappen, 30, 6, 2011, pp. 18-19. Herremans, Valérie, Recensie Palazzo Rubens. The Master as Architect, in The Burlington Magazine, 1305, 153, december 2011, pp. 838-39. Huvenne, Paul, Wereldbeelden. Antwerpen en de ontwikkeling van het landschapgenre en de cartografie, in Beelddenken. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen, Schoten, 2011, pp. 140-144. Huvenne, Paul, Bart De Baere en Iris Kockelbergh, Over beelddenken – terug naar stap één, in Beelddenken. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen, Schoten, 2011, pp. 12-17. Huvenne, Paul, De Vlaamse schilderkunst: een inleiding, in Venetiaanse en Vlaamse meesters : Bellini, Titiaan, Canaletto, Van Eyck, Bouts, Jordaens... : meesterwerken van de Accademia Carrara van Bergamo en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Milaan, 2011, pp. 47-61. Huvenne, Paul, Beelddenken, in AnnounceMenT, 22/09/2011 [digitale nieuwsbrief]. Schrijvers, Nanny, Chronologie van het museum’, in Venetiaanse en Vlaamse meesters. Bellini, Titiaan, Canaletto, Van Eyck, Bouts, Jordaens… Meesterwerken van de Accademia Carrara van Bergamo en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (cat. tent. Brussel, Paleis voor Schone Kunsten), Milaan en Brussel, Silvana 2011, pp. 219. [ook in het Frans verschenen]. Schrijvers, Nanny, i.s.m. S. Beele, L. Coenen et al., Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen & Baron Caroly [Lier]; Koninklijk Museum van Schone Kunsten [Antwerpen] (cat. tent. Lier, Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly), Lier, 2011.

65

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Schrijvers, Nanny, Flemish Expressionism in Josef Herman: Warsaw, Brussels, Glasgow, London, 1938– 1944 (cat. tent. Londen, Ben Uri Gallery), Londen, 2011. Todts, Herwig, De schilderkunst in België ten tijde van Rik Wouters. Onder zoek van het licht, ontdekking van de kleur : La peinture en Belgique du temps de Rik Wouters. Etude de la lumière, découverte de la couleur, in: Herwig Todts & Johan De Smet, Van Licht naar kleur. Rik Wouters en tijdgenoten. De Dexia Collectie / De la lumière à la couleur. Rik Wouters et contemporains. Collection Dexia, Brussel: Mercatorfonds, 2011, p. 10-6. Todts, Herwig i.s.m. Saskia de Bodt & Doede Hardeman, James Ensor: universum van een fantast, Antwerpen, 2011. Todts, Herwig, Rik Wouters: hoogtepunten, Mechelen, 2011. Vandenbroeck, Paul, Genre painting as a collective process of inversive self-definition, c.1400-c.1800 : the beggar and the outcast, in Jaarboek/ Annual KMSKA, 2009 (2011), pp. 162-211. Vandenbroeck, Paul, Meaningful caprices : folk culture, middle-class ideology (ca 1480-1510) and aristocratic recuperation (ca 1530-1570) : a series of Brussels tapestries after Hieronymus Bosch, in Jaarboek/ Annual KMSKA, 2009 (2011), pp. 212-269. Vandenbroeck, Paul i.s.m. Pé VERMEERSCH, Wat weeft in mij ?, Breda, Lokaal 01, 2011. 12 pp. Van Hout, Nico, i.s.m. Iris Kockelberg & Bart de Baere, Meesterwerken in het MAS : vijf eeuwen beeld in Antwerpen, drie Antwerpse musea, Antwerpen, 2011. Van Hout, Nico, Van tetradrachme tot kogelvis. De Wunderkammer, hogeschool van kunst en wetenschap, in Beelddenken, Vijf eeuwen beeld in Antwerpen, (tentoonstellingscatalogus), Bai-MAS boeken, Antwerpen, 2011, pp. 106-127. (ook in Engelse en Franse vertaling) Van Mulders, Christine, bijdragen in: Venetiaanse en Vlaamse meesters. Bellini, Titiaan, Canaletto, Van Eyck, Bouts, Jordaens… Meesterwerken van de Accademia Carrara van Bergamo en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (cat. tent. Brussel, Paleis voor Schone Kunsten), Milaan en Brussel, 2011 [ook in het Frans verschenen]: - ‘Jan van Eyck (Maaseik [?], ca. 1390–Brugge, 1441). Heilige Barbara van Nicodemië’, pp. 72–73; ‘Rogier van der Weyden (Doornik, ca. 1399–Brussel, 1464). Philippe de Croy, kort vóór 1461’, pp. 84–85; ‘Dieric (Thierry) Bouts de Oude (atelier van) (Haarlem, 1410/1430–Leuven, 1475). Madonna, einde vijftiende eeuw’, pp. 94–95; ‘Joachim Patinir (Bouvignes, bij Dinant, ca. 1474–Antwerpen, vóór 1524). Landschap met de vlucht naar Egypte, vóór 1515’, pp. 126–127; ‘Pieter Paul Rubens (Siegen, 1577–Antwerpen, 1640). Heilige Drievuldigheid, ca. 1620’, pp. 160–161; ‘Jacob Jordaens (Antwerpen, 1593–Antwerpen, 1678). Bacchus, ca. 1640–1650’, pp. 168–169; ‘Frans Snyders (toegeschreven aan) (Antwerpen, 1579– Antwerpen, 1657). Stilleven, 1625–1657’, pp. 170–171; ‘Gonzales Coques (toegeschreven aan) (Antwerpen, 1614–Antwerpen, 1684) – Daniel Seghers (Antwerpen, 1590–Antwerpen, 1661). Portret van een man in een bloemenkrans, ca. 1640’, pp. 172–173; ‘Willem van Aelst (Delft, 1626–Amsterdam, 1683). Vruchten en wijnglas, 1659’, pp. 174–175; ‘Jan Fijt (Antwerpen, 1611–Antwerpen, 1661). Jachtbuit, 1641–1661’, pp. 176–177.

66

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

BIJLAGE 3: cijfers bibliotheek Tabel 1: Aanwinsten Jaartal 2004 2005 Aantal 1988 1739

2006 1884

2007 1958

2008 1650

2009 1820

2010 1755

2011 1475

Tabel 2: Aanwinsten volgens herkomst (wijze van verwerving) Herkomst 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 in % Aankoop 655 625 843 902 1007 1025 787 53,35% Ruil 593 333 370 276 308 306 256 17,36% Schenking 177 140 254 263 279 162 291 19,73% Overdracht* 58 413 101 0 79 161 22 1,49% Presentexemplaar 88 79 57 91 61 50 82 5,56% Eigen publicatie KMSKA 34 73 206 63 34 24 4 0,27% Niet-geïnventariseerd bezit 134 189 117 55 52 27 33 2,24% Totaal 1739 1884 1958 1650 1820 1755 1475 100% * Overdrachten uit: Archief KMSKA, ICSAC (Internactionaal Centrum voor Structuur Analyse en Constructivisme, 1995), ICC (Internationaal Cultureel Centrum, 1998), Centrale Bibliotheek van de Vlaamse Gemeenschap in het Boudewijngebouw (onderdeel met UDC 700, in 2000), WVC (Bibliotheek van het Ministerie voor Welzijn Volksgezondheid en Cultuur, 2005), MNOC (Centrale Bibliotheek van het Ministerie voor Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, 2006), OCMW Antwerpen (2006), TPC (Theologisch en Pastoraal Centrum Antwerpen, 2009), Lessius Hogeschool (2010).

Tabel 3: aanwinsten naar bibliografische vorm Bibliografische vorm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 in % Bestandscatalogi 182 209 209 129 221 150 88 5,97% Monografieën 757 962 1054 929 976 1024 826 56,00% Tentoonstellingscatalogi 687 671 558 508 575 548 489 33,15% Tijdschriften/Serials* 81 23 99 70 41 30 63 4,27% Handelscatalogi* 30 12 30 3 4 3 5 0,34% Veilingcatalogi* 0 0 8 8 0 0 0 0,00% Andere** 2 7 0 3 3 0 4 0,27% Totaal 1739 1884 1958 1650 1820 1755 1475 100% * Bij seriële publicaties als tijdschriften, veiling- en handelscatalogi worden enkel de nieuwe reeksen of losse nummers als aanwinst opgenomen. Lopende abonnementen worden niet meegerekend. ** bv. educatief vouwblad, persmap, overdruk, AVM-materialen

Tabel 4: Vergelijkende tabel aanwinsten 2011 volgens bibliografische vorm en herkomst: Wijze verwerving Bibliograf. vorm Bestandscatalogi Monografieën Tent.-catalogi Tijdschriften Handelscatalogi Veilingcatalogi Andere Totaal

67

Aankoop 39 579 157 12 0 0 0 787

Ruil 26 32 184 14 0 0 0 256

Schenking 15 160 81 27 4 0 4 291

Overdrachten 3 13 5 0 1 0 0 22

Presentexem-plaar 1 28 48 5 0 0 0 82

Eigen publicatie 3 1 0 0 0 0 0 4

N.I.B. 1 13 14 5 0 0 0 33

Totaal 88 826 489 63 5 0 4 1475

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

  • N.I.B. = niet-geïnventariseerd bezit

Tabel 5: totaal aantal objecten of nieuw ingevoerde boekmaterialen: Jaartal 2007 2008 2009 2010 Aantal toegevoegde objecten 2812 7127 9795 7438

2011 3993

Tabel 5bis: totaal aantal aanwinsten (nieuwe aanwinsten, incl. ICC-collectie 2008-2010): Jaartal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Aantal toegevoegde objecten 1406 1548 1696 1725 3271 6301

2010 3507

2011 1810

Tabel 5tris: aantal toegevoegde records, d.w.z. nieuwe bibliografische beschrijvingen, zowel van volledige materialen, bv. monografieën of tentoonstellingscatalogi, als van geëxcerpeerde onderdelen van materialen, bv. tijdschriftartikels of essays: Jaartal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Aantal toegevoegde records 1558 2189 2065 2036 4655* 6210 5106 2621 * Schatting op basis van extrapolatie wegens gedeeltelijk niet-beschikbare gegevens.

Tabel 5 quater: totaal aantal boekobjecten en bibliografische records op het eind van elk jaar: Jaartal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Aantal objecten 39.467 41.869 45.254 47.713 54.119 63.588 70.704 74.617 Aantal records 38.380 40.423 42.278 44.059 49.638 56.676 62.797 66.216 Tabel 6: aantal raadplegingen (het openen van het zoekscherm voor een opzoeking) en zoekvragen: Aantal raadplegingen/jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vanuit KMSKA 9 491 970 2153 1839 2345 1617 Vanuit Anet-bibliotheken 13 50 76 109 126 154 215 Van elders 6 527 1029 1382 1442 2049 2081 Totaal 28 1068 2075 3644 3407 4548 3913 Aantal zoekvragen/jaar Vanuit KMSKA Vanuit Anet-bibliotheken Van elders Totaal

2004 9 13 6 28

2005 542 55 609 1206

Tabel 7: aantal bezoekers en unieke bezoekers: Jaartal 2004 2005 Totaal aantal bezoekers 238 301 Aantal unieke bezoekers 196 217

Tabel 8: verhouding bezoekers/unieke bezoekers: Jaartal 2004 2005 Aantal bezoeken per lezer 1,21 1,39

68

2006 1067 90 1237 2394

2006 293 201

2006 1,46

2007 2847 160 1739 4746

2008 3542 164 1888 5594

2009 5664 193 2667 8524

2007 257 138

2008 265 192

2009 411 247

2010 270 167

2011 264 150

2009 1,66

2010 1,62

2011 1,76

2007 1,86

2008 1,38

2010 1921 246 2490 4657

2011 1313 106 2045 3464 2011 1450 112 2226 3788

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Tabel 9: aantal bezoekers per maand: Jan Feb Maa Apr 2007 11 34 32 33 2008 12 18 40 43 2009 25 38 54 35 2010 19 22 34 24 2011 21 41 48 30

Mei 20 22 35 31 31

Juni 19 8 17 11 13

Juli 13 9 18 11 15

Tabel 10: lezersprofielen volgens 5 categorieën: Lezersgroep 2008 2009 2010 Onderzoeker 63 83 73 Professioneel niet-ond.* 28 53 22 Student 134 245 159 Particulier 35 14 14 Ongedefinieerd 5 16 2 Totaal 265 411 270 * Bv. kunsthandelaar, kunstenaar, (stads)gids, leerkracht…

Aug 15 3 28 26 0

2011 82 15 159 3 5 264

Sept 19 25 42 17 0

%2008 23,77% 10,57% 50,57% 13,21% 1,87% 100%

Okt 19 33 42 24 25

Nov 26 29 49 22 12

%2009 20,19% 12,90% 59,61% 3,41% 3,89% 100%

Dec 16 23 28 29 28

%2010 27,04% 8,15% 58,89% 5,19% 0,73% 100%

Totaal 257 265 411 270 264

%2011 31% 6% 60% 1% 2% 100%

Tabel 11: informatievragen: Jaartal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Aantal* 130 71 56 70 84 113 59 32 * De lijst werd vanaf 2007 beperkt tot vragen van externe gebruikers, en vanaf 2009 tot inhoudelijke vragen.

Tabel 12: aantal leentransacties: Jaar 2008* Aantal uitleningen 544 Aantal verlengingen 15 Aantal innames 303 Aantal reservaties 4 * 2008: vanaf 1 juli

2009 1854 433 1623 50

2010 1258 311 1308 24

2011 816 119 1156 10

Tabel 13: types uitgeleende/verlengde publicaties in 2011: Type publicatie Uitgeleend Verlengd Bestandscatalogi 66 2 Monografie (incl. oeuvrecat.) 364 76 Tentoonstellingscatalogi 286 35 Preciosa 19 2 Eigen publicaties 0 0 ICC-collectie 14 0 ICSAC-collectie 38 3 Andere* 29 1 Totaal 816 119 * Deze categorie bevat werken die onvoldoende beschreven zijn om het type publicatie te kunnen achterhalen (nog niet opgeruimde beschrijvingen uit de conversies van 2004)

Tabel 14: aanvragen voor interbibliothecair leenverkeer (IBL):

69

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Jaar Eigen aanvragen Te leveren aanvragen

2005 97 60

2006 81 78

2007 82 83

2008

2009

132 80

101 114

2010 133 154

2011 66 169

Tabel 14bis: detailgegevens IBL 2011: door ons geplaatste aanvragen: Aangevraagd Geslaagd Mislukt Totaal Artikelen 26 0 26 Monografieën 27 13 40 Totaal 53 13 66

Tabel 14tris: detailgegevens IBL 2011: door ons geleverde aanvragen: Geleverd Geslaagd Mislukt Totaal Artikelen 11 11 22 Monografieën 134 13 147 Totaal 145 24 169

Tabel 14quater: evolutie verhouding artikelen/monografieën bij IBL: Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Artikelen 30 32 32 14 15 21 Monografieën 30 46 51 66 99 133 Totaal 60 78 83 80 114 154

2011 22 147 169

Tabel 15: klimaatschommelingen in het Felixdepot (vanaf september 2011): Gemiddelde Maximum Minimum Temperatuur 18,21°C 20,1°C 17,1°C RV 55,47% 59% 50%

70

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

BIJLAGE 4: educatieve activiteiten

Tentoonstelling Musea 21ste eeuw Ateliers voor schoolgroepen Verjaardagsfeestjes Ateliers voor individuele kinderen van 5 tot 7 jaar Ateliers voor individuele kinderen van 8 tot 12 jaar Ateliers voor individuele jongeren van 12 tot 16 jaar Ateliers voor individuele volwassenen 18+ Rondleidingen voor scholen Rondleidingen voor verenigingen Rondleidingen voor individuele bezoekers Rondleidingen voor individuele bezoekers blind en slechtziend Rondleidingen tijdens nocturnes Totaal

0

0

0

0

1

20

0

deelnemers

40

20

Totaal

activiteit

2

1

december

activiteit

20

deelnemers

1

november deelnemers

40

activiteit

2

deelnemers

20

activiteit

deelnemers 0

1

oktober

activiteit

0

deelnemers

0

augustus september

activiteit

0

activiteit

80

deelnemers

4

activiteit

80

juli deelnemers

40

4

juni

activiteit

2

deelnemers

60

mei

activiteit

3

april deelnemers

deelnemers

140

activiteit

activiteit

7

maart

deelnemers

Tentoonstelling Anselm Kiefer Ateliers voor schoolgroepen Verjaardagsfeestjes Ateliers voor individuele kinderen van 5 tot 7 jaar Ateliers voor individuele kinderen van 8 tot 12 jaar Ateliers voor individuele jongeren van 12 tot 16 jaar Ateliers voor individuele volwassenen 18+ Rondleidingen voor scholen Rondleidingen voor verenigingen Rondleidingen voor individuele bezoekers Rondleidingen voor individuele bezoekers blind en slechtziend Rondleidingen tijdens nocturnes Totaal

februari deelnemers

Tentoonstelling De Reunie Ateliers voor schoolgroepen Verjaardagsfeestjes Ateliers voor individuele kinderen van 5 tot 7 jaar Ateliers voor individuele kinderen van 8 tot 12 jaar Ateliers voor individuele jongeren van 12 tot 16 jaar Ateliers voor individuele volwassenen 18+ Rondleidingen voor scholen Rondleidingen voor verenigingen Rondleidingen voor individuele bezoekers Rondleidingen voor individuele bezoekers blind en slechtziend Rondleidingen tijdens nocturnes Totaal

januari

activiteit

2011

0

18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20

360 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 400

600 90 74 64 9 0 820 1.620 514

7

140

3

60

2

40

15 3 6 4 1

300 45 74 64 9

2 1

40 15

13 2

260 30

22 38 7

440 760 170

12 240 18 360 5 123

7 25 8

140 500 221

30 6 6 4 1 0 41 81 20

14 110

280 2.142

38 778

55

1.151

14 203

280 4.071

21 420 1 15

18 1 6 4 1

360 15 69 64 9

13 260 1 15 4 44 3 33

1.040 45 113 97 9 5 520 480 50

1 1

20 0

1 5 12 240 4 80 4 14

3 7 3

60 140 28

11 220 12 240 4 8

52 3 10 7 1 1 26 24 12

2

20

43 774

3 46

60 805

4 80 52 900

7 143

140 2.499

17 15 6 0 6 2 0 0 14 91 0 2 0 153

255 300 120 0 34 27 0 0 280 1.820 0 24 0 2.860

285 0 85 45 16 9 10 480 8.000 188

Tentoonstelling De Modernen Kleutermenus Ateliers lagere schoolgroepen Ateliers zomerschool Verjaardagsfeestjes Ateliers voor individuele kinderen van 5 tot 7 jaar Ateliers voor individuele kinderen van 8 tot 12 jaar Ateliers voor individuele jongeren van 12 tot 16 jaar Ateliers voor individuele volwassenen 18+ Museumlessen voor scholen Rondleidingen voor verenigingen Rondleidingen voor individuele bezoekers Rondleidingen voor individuele bezoekers blind en slechtziend Rondleidingen tijdens nocturnes

2

40

2 2

30 40

4

60

4 4

60 80

6 2

34 27

7 7

105 140

6 120

5 100 4 80

11 220

Tentoonstelling Meesterwerken Ateliers voor schoolgroepen Verjaardagsfeestjes Ateliers voor individuele kinderen van 5 tot 7 jaar Ateliers voor individuele kinderen van 8 tot 12 jaar Ateliers voor individuele kinderen van 12 tot 16 jaar Ateliers voor individuele jongeren van 16 tot 24 jaar Ateliers voor individuele volwassenen 18+ Rondleidingen voor scholen Rondleidingen voor verenigingen Rondleidingen voor individuele bezoekers Rondleidingen voor individuelen bezoekers blind en slechtziend Rondleidingen tijdens nocturnes

7

11

140

210

2

40

2

40

8 160

2

40

4 1

37 15

4 2 1

48 30 16

1

9

11

220

2

24

17

304

1 60 1.200 1 20 6 120 67 1.340

6 15

120 300

2 16

40 320

1 34

20 680

21

420

34

561

49

945

6

90

2

30

11

165

21 83 3

420 1.660 33

3 60 83 1.660 2 40

46 2

920 31

19 0 8 3 1 1 1 24 400 11

2.203

4 80 94 1.870

59

1.116

19 487

380 9.498

14

280

3

323

2

35

10

17 340 1 20

20 400 1 20

91 1.820 1 24

24 421

9 180 28 514 102 2.034 113

Ateliers op school 4

80

8

160

1 115

1

133

2

40

Lezingen 1

75

Museum leest voor 1

20

1

15

Activiteiten in het infopunt 2

Totaal aantal deelnemers aan educatieve activiteiten in 2011 Totaal aantal educatieve activiteiten in 2011

71

50

2

50

20.016 1.027

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

BIJLAGE 5: Jaarrekening

72

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

UITVOERINGSREKENING DIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER Conform artikels 75-79 CWR

BENAMING :

  1. VERW! Sectie I - Begrotingsontvangsten A. Ontvangsten

Rubrieken opgesplitst volgens de ontvangstenbegroting

ink publ diversen dotatie

Subtotaal 2 aanwending reservefonds Subtotaal 3

TOTAAL

Bedragen ingeschreven in de begroting (raming) (1)

Overgedragen vastgestelde rechten (2)

Verworven vastgestelde rechten tijdens het begrjaar (3)

Totaal vastgestelde rechten 2+3 (4)

Verschil tussen vastgestelde rechten en ontvangsten 4-5 (6)

Aangerekende ontvangsten (5)

Over te dragen vastgestelde rechten 6-7 (8)

Geannuleerde vastgestelde rechten (7)

Verschil tussen ramingen en aangerekende ontvangsten 5-1 (9)

1.025.000,00 1.025.000,00 135.000,00 15.000,00 275.000,00 3.008.000,00

0,00 0,00 402,00 39,00 14.960,26

1.024.878,92 1.024.878,92 172.693,77 16.481,00 215.437,78 3.008.600,00

1.024.878,02 1.024.878,92 173.095,77 16.520,00 230.398,04 3.008.000,00

1.024.878,92 1.024.878,92 166.680,93 14.702,16 228.208,61 3.008.000,00

0,00 0,00 6.414,84 1.817,84 2.189,43

0,00 0,00 6.164,84 1.525,34 600,00

0,00 0,00 250,00 292,50 1.589,43

-121,08 -121,08 31.680,93 -297,84 -46.791,39

3.433.000,00

15.401,26

3.428.013,81 0,00 3.428.013,81

3.417.591,70 0,00 3.417.591,70

10.422,11 0,00 10.422,11

8.290,18

2.131,93

8.290,18

2.131,93

-15.408,30 0,00 -15.408,30

4.452.892,73

4.442.470,62

10.422,11

8.290,18

2.131,93

-15.529,38

3.433.000,00

15.401,26

3.413.212,55 0,00 3.413.212,55

4.458.000,00

15.401,26

4.438.091,47

B. Uitgaven

Rubrieken opgesplitst volgens de uitgavenbegroting

pers werk ko kapitaaluitg

Over te dragen

TOTAAL Saldo

Bij decreet geopende VL kredieten (1)

1.195.000,00 2.450.000,00 145.000,00

Bij decreet geopende Ord kredieten (2)

1.195.000,00 2.713.000,00 145.000,00

Aanwending reservefonds

Aangerekende verbintenissen tijdens het begrotingsjaar (5)

Overgedragen verbintenissen (3) (4)

Aangerekende uitgaven (7)

Geannuleerde verbintenissen vorige begrotingsjaren (8)

0,00 0,00 0,00

0,00 798.005,01 4.224,99

1.068.669,02 2.441.382,14 143.992,57

1.068.669,02 3.239.387,15 148.217,56

1.068.669,02 1.941.467,50 98.222,08

0,00 11.570,92 0,00

802.230,00

3.654.043,73

4.456.273,73

3.108.358,60

11.570,92

0,00

405.000,00

3.790.000,00

4.458.000,00

0,00

0,00

4.458.000,00

1.334.112,02 A5-B7

Saldo uitvoeringsrekening voor verdeling

(III)

Transfer naar reservefonds (negatief getal) (IV) Saldo uitvoeringsrekening na verdeling

A8-B9

1.334.112,02

(I)

73

Totale verbintenissen 4+5 (6)

(V)

-1.334.212,28 -100,26 0,00 -100,26

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Naar volgend jaar over te dragen verbintenissen 6-7-8 (9)

Beschikbaar voor vastleggingen 1+3-5 (10)

Beschikbaar voor ordonnanceringen 2+3-7 (11)

0,00 1.286.348,73 49.995,48

126.330,98 8.617,86 1.007,43

126.330,98 771.532,50 46.777,92

1.336.344,21

135.956,27

944.641,40

-1.334.212,28

BIJLAGE 6: KMSKA in de pers

74

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

DATUM

MEDIUM

AUTEUR

TITEL

ONDERWERP

01/01/2011

De Witte Raaf

Agenda

Anselm Kiefer

01/01/2011

De Witte Raaf

Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

01/01/2011

DAMn (Design, Art & Architecture)

Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

01/01/2011

Revue des deux mondes

Anselm Kiefer: Histoire et désenchantement

Anselm Kiefer

01/01/2011

Gazet van Antwerpen

Vandaag in Antwerpen

Anselm Kiefer

01/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

01/01/2011

Staalkaart

Musea in de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

01/01/2011

Pasar

Museumarchitectuur

Musea in de 21ste eeuw

01/01/2011

Antwerpsche Tijdinghen

Van Zeeland Jeanine

Musea in de 21ste eeuw. Ideeën, projecten, gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

01/01/2011

Antwerpsche Tijdinghen

Van Zeeland Jeanine

Vijf eeuwen beeld in Antwerpen

Meesterwerken in het MAS

01/01/2011

Antwerpsche Tijdinghen

Zonder titel

Verbouwing duurt tot eind 2017

01/01/2011

De Witte raaf

Renovatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Verbouwing duurt tot eind 2017

01/01/2011

Staalkaart

01/01/2011

Staalkaart

01/01/2011

Staalkaart

01/01/2011

Radar

01/01/2011

Gazet Van Antwerpen

01/01/2011

De Standaard

01/01/2011

De Witte Raaf

01/01/2011

Patrick Amine

Venetiaanse en Vlaamse meesters in dialoog

Venetian and Flemish Masters

Hennie Lenders

Het formeel: De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen

Reünie

A la carte

Venetian and Flemish Masters

Wim Denolf

Constructieve gesprekken

Lezing in KMSKA

Nieuwjaarswensen

Nieuwjaarswens P. Huvenne

Dirk Martens

Rubens' vriend en mecenas

Rockoxhuis

Hans De Wolf

Opportunities, of het verhaal van een full house …

James Ensor in het MoMA

Goesting in Lier

Verrassende musea: Stedelijk Museum

Bruegelland

01/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Ensor in ING

01/02/2011

ArtExpo

KMSKA Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

Musea in de 21ste eeuw

01/02/2011

Projecto

Musea in de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

01/02/2011

Markant Magazine

Musea in de 21ste eeuw te Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

01/02/2011

ArtExpo

Venetian and Flemish Masters

Venetian and Flemish Masters

01/02/2011

Apollo

Carnival Spirit

Ensor in ING

01/04/2011

Gazet van Antwerpen

Vandaag in Antwerpen

Vakantieatelier Kiefe

01/04/2011

Gazet van Antwerpen

Vandaag in Antwerpen

Anselm Kiefer

01/04/2011

Het Laatste Nieuws

Filip Marsboom

Hotel O opent dueren in alle stilte

KMSKA als locatie

01/04/2011

Dossier de l'Art

Clara Marsal

La peinture flamande à l'aube du XVIe siècle

Jan Gossaert's Renaissance

01/04/2011

NederBelgisch Magazine

Meesterwerken in het MAS

Meesterwerken in het MAS

01/05/2011

Het Nieuwsblad

Kinderen maken spelenderwijs kennis met kunst

Vakantieateliers

75

Laura Gascoigne

MTV

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

01/05/2011

Elle

De Modernen

De Modernen

01/05/2011

Grande (FR)

La journée Coup de coeur de Grande

Meesterwerken in het MAS

01/05/2011

Grande (NL)

Grande-dagtip: Het MAS in Antwerpen

Meesterwerken in het MAS

01/05/2011

Genieten

Haal het beste uit mei

Meesterwerken in het MAS

01/05/2011

Psychologies Magazine (NL)

BvdA

Beeldcultuur in Antwerpen

Meesterwerken in het MAS

01/05/2011

Staalkaart

Matthias Depoorter

Uw stad, uw stroom, uw haven

Meesterwerken in het MAS

01/05/2011

Pasar

Suzanne Anthonis

Het MAS gaat open

Meesterwerken in het MAS

01/05/2011

Les cahiers de la semaine

Rénovation du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers

Verbouwing duurt tot eind 2017

01/05/2011

Vrouw & Wereld

Openingsfestival MAS

Meesterwerken in het MAS

01/05/2011

L'Avenir

Belles expos en nos murs

Ensor in ING

01/05/2011

L'Avenir

Toujours en cours

Ensor in ING

01/05/2011

MAD Le Soir

A ne pas manquer: Ensor démasqué

Ensor in ING

01/06/2011

Gazet Van Antwerpen

Elke Lamens

De Wapper, meer dan Rubens

Anselm Kiefer

01/06/2011

De Telegraaf

Thea Detiger

Ensor blijft mysterie

Ensor in ING

01/07/2011

De Morgen

Het jaar van MAS en Bozar

Programma 2011

01/07/2011

Antwerpsche Tijdinghen

Bruegelland

Bruegelland

01/07/2011

Lokaal

Inge Ruiters

Zomers taalbubbelbad voor jonge nieuwkomers

Zomerschool

01/08/2011

Magazine (GvA)

KL

Antwerpen Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

01/08/2011

De Standaard

Onze keuze

Anselm Kiefer

01/08/2011

De Morgen

Uit

Anselm Kiefer

01/08/2011

De Standaard

Musea in de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

01/08/2011

De Standaard

Hilde Pauwels

Meer dan een oogje in het zeil

KMSKA als locatie

01/08/2011

De Standaard

Jan Van Hove

Expo 2011

Musea in de 21ste eeuw

01/08/2011

De Standaard

Jan Van Hove

Expo 2011

Venetian and Flemish Masters

01/08/2011

De Standaard

Jan Van Hove

Expo 2011

Jan Gossaert's Renaissance

01/08/2011

De Standaard

Jan Van Hove

Expo 2011

Meesterwerken in het MAS

01/09/2011

Okra Magazine

Meesterwerken in het MAS

Meesterwerken in het MAS

01/09/2011

Les cahiers de la semaine

Philip Heylen présente le MAS

Meesterwerken in het MAS

01/09/2011

Amuze

Expo

De Modernen

01/09/2011

Amuze

Expo

Meesterwerken in het MAS

01/09/2011

Amuze

Expo

Bruegelland

01/12/2011

Flanders Today

Agenda

Anselm Kiefer

01/12/2011

Zone 03

Expo

Anselm Kiefer

01/12/2011

t Pallieterke

Nicolaas Rockox 450 jaar

Rockoxhuis

01/12/2011

Flanders Today

Agenda

Ensor in ING

01/12/2011

Gazet Van Antwerpen

Vandaag!

Ensor in ING

76

Dominique Wauthy

A. Pecher

Tom

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

01/13/2011

De Nieuwe Gazet

Sabine Vermeiren

Gerard Schröder bezoekt Kiefer-expo

Anselm Kiefer

01/13/2011

Het Laatste Nieuws

Sabine Vermeiren

Gerhard Schröder bezoekt Kiefer-expo

Anselm Kiefer

01/13/2011

Gazet van Antwerpen

Frank Heirman

Kiefer blijft langer en krijgt vervolg

Anselm Kiefer

01/13/2011

Belga (NL)

Ticketverkoop Museum Aan de Stroom gaat maandag van start

Meesterwerken in het MAS

01/13/2011 01/13/2011

De Huisarts

Elisabeth Straetmans

Ensor anders bekeken

Ensor in ING

Trends Cash

Peter Frans Anthonissen

Tips voor efficiënte nieuwjaarswensen

Wenskaart KMSKA is de beste

A voir de toute urgence

Ensor in ING

01/13/2011

Télémoustique

01/14/2011

Het Nieuwsblad

Christine De Herdt

Expo Anselm Kiefer verlengd wegens succes

Anselm Kiefer

01/14/2011

De Nieuwe Gazet

Philippe Truyts

Tentoonstelling Anselm Kiefer verlengd

Anselm Kiefer

01/14/2011

Het Laatste Nieuws

Philippe Truyts

Tentoonstelling Anselm Kiefer verlengd

Anselm Kiefer

01/14/2011

L'Echo

Le Museum aan de Stroom commence la vente de ses tickets

Meesterwerken in het MAS

01/14/2011

Het Nieuwsblad

Ticketverkoop MAS van start op maandag

Meesterwerken in het MAS

Le Journal du Médecin

Bram De Klerck

Exposition: Ensor-celé

Ensor in ING

01/14/2011

01/14/2011

Het Nieuwsblad

Christine De Herdt

Ticketverkoop MAS van start op maandag

Meesterwerken in het MAS

01/15/2011

De Morgen Magazine

Adressen van Jelle Cleymans

Vermelding KMSKA

01/15/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Ticketverkoop MAS maandag van start

Meesterwerken in het MAS

01/15/2011

De Morgen

ST

Expo Anselm Kiefer verlengd wegens succes

Anselm Kiefer

01/15/2011

De Tijd

Top Expo

Anselm Kiefer

01/15/2011

De Morgen

Uit

Anselm Kiefer

01/15/2011

De Standaard

Onze Keuze

Anselm Kiefer

01/15/2011

De Morgen

Uit

Musea in de 21ste eeuw

01/15/2011

Apothekersblad

MK, EV

Ensor ontmaskerd

Ensor in ING

Le Journal du Pharamcien

MK, EV

Ensor démasqué

Ensor in ING

Vandaag

Meesterwerken in het MAS

Antwerpen: Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

Pausdom

Amarant

01/15/2011 01/17/2011

Gazet Van Antwerpen

01/17/2011

Gazet van Antwerpen

01/19/2011

Kerk & Leven

01/19/2011

La Libre Belgique

Marie Pok

Madones etc.

Venetian and Flemish Masters

01/19/2011

Knack

Eric Bracke

Baanbrekers met eigen stempel

Jongbloed!

01/19/2011

MAD Le Soir

A ne pas manquer: Ensor démasqué

Ensor in ING

01/20/2011

H Art

Museumarchitectuur

Musea in de 21ste eeuw

Toerisme 2010 sterk jaar voor Antwerpen

Bezoekerscijfers Antwerpse musea

01/21/2011

Gazet Van Antwerpen

PP

Patrick Van de Perre

01/21/2011

Gazet van Antwerpen

Vrijdag: Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

01/22/2011

NRC Handelsblad

Expo buitenland: België: Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

01/22/2011

De Morgen

Uit

Anselm Kiefer

01/25/2011

Gazet van Antwerpen

Vandaag in Antwerpen

Anselm Kiefer

01/25/2011

HUMO

Musea in de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

77

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

01/25/2011

Het Laatste Nieuws

01/25/2011

Humo

01/25/2011

De Morgen

01/26/2011

Weekend Knack

01/26/2011

www.deredactie.be

01/26/2011

Flanders Today

01/26/2011

Het Laatste Nieuws

01/26/2011 01/26/2011 01/27/2011

DILA

Musea in de 21ste eeuw in museum Schone Kunsten

Musea in de 21ste eeuw

Humo selecteert : Het beste van de week : Expo

Musea in de 21ste eeuw

Sarah Theerlynck

Na een week bijna 3000 tickets verkocht voor Museum Aan de Stroom Meesterwerken in het MAS Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

Jansen Yves

Hoe moeten musea er in de 21ste eeuw uitzien ?

Musea in de 21ste eeuw

Agenda

Musea in de 21ste eeuw

MAS opent op 17 mei

Musea in de 21ste eeuw

Flanders Today

Agenda

Ensor in ING

Kerk & Leven

Ensor tot 13 februari

Ensor in ING

M HKA droomt luidop van nieuwbouw

Musea in de 21ste eeuw

50,000 bezoekers

Anselm Kiefer

Trends

Tips

Musea in de 21ste eeuw

Gazet Van Antwerpen

Dieter Lizen

Frank Heirman

01/27/2011

Gazet van Antwerpen

01/27/2011

Trends

01/27/2011

Het Nieuwsblad

vvb

Weer topexpo in museum voor Schone Kunsten

Musea in de 21ste eeuw

01/27/2011

De Standaard

Van Der Speeten Geert

Dromen van een nieuw museum

Musea in de 21ste eeuw

01/27/2011

Het Laatste Nieuws

Wannes Vansina

Schepenhuis is te rot voor Rik Wouters

Rik Wouters. Hoogtepunten

01/27/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

M_HKA droomt luidop van nieuwbouw

Musea in de 21ste eeuw

01/28/2011

Gazet Van Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

01/28/2011

La Libre Belgique

Ces curieux objects du désir

Musea in de 21ste eeuw

01/29/2011

De Morgen

Uit

Anselm Kiefer

01/29/2011

De Morgen

Rinckhout Eric

De kunstpaleizen van vandaag

Musea in de 21ste eeuw

01/29/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Net als Antwerpen krikt Duisburg zijn oude havenwijk op met …

Anselm Kiefer

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Zeecontainer zweeft op silo

Anselm Kiefer

01/29/2011

Duplat Guy

01/31/2011

Gazet van Antwerpen

Agenda

Anselm Kiefer

02/01/2011

Goedele

3xpo

Anselm Kiefer

02/01/2011

Gazet van Antwerpen

Agenda

Anselm Kiefer

02/01/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Anselm Kiefer verlengd

Anselm Kiefer

02/01/2011

Kunsttijdschrift Vlaanderen

De ondraaglijke grijsheid van anselm Kiefer

Anselm Kiefer

Sabine Alexander

02/01/2011

Ondernemen

Verloren maandag

Anselm Kiefer

02/01/2011

A+ Architectuur

Cr

Anvers et ses ambitieux musées

Musea in de 21ste eeuw

02/01/2011

Markant Magazine

Haerens Jo

Musea in de 21ste eeuw te Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

02/01/2011

De Witte Raaf

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

02/01/2011

Tableau

Venetië versus Vlaanderen

Venetian and Flemish Masters

02/01/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Cover: 50 jaar Zot van 'A' Les maîtres vénitiens et les maîtres flamands réunis au Palais des Beaux-Arts

Locatie:KMSKA Venetian and Flemish Masters

Anvers et Bergame à l'unisson

Venetian and Flemish Masters

Antwerps Rockoxhuis in de kijker

Rockoxhuis

02/01/2011

ArtExpo

02/01/2011

L'Eventail

02/01/2011

ArtExpo

78

Christophe Vachaudez

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

02/01/2011

Arte News (NL)

Estelle Spoto

Venetian and Flemish Masters Kunst geconfronteerd: Venetiaanse en Vlaamse meesters ontmoeten elkaar

02/01/2011

Markant magazine

02/01/2011 02/01/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Expo 'Van Dyck tot Dürer' trok 123,500 bezoekers

Anselm Kiefer

Bozar Magazine (FR)

Xavier Flament

Bellini, Titien, Canaletto versus Van Eyck, Bouts, Jordaens

Venetian and Flemish Masters

Xavier Flament

02/01/2011

Bozar Magazine (NL)

02/01/2011

BO Magazine

02/01/2011

De Morgen

02/01/2011

Télémoustique

02/02/2011

Venetian and Flemish Masters Venetian and Flemish Masters

Bellini, Titien, Canaletto versus Van Eyck, Bouts, Jordaens

Venetian and Flemish Masters

Cultuuragenda

Venetian and Flemish Masters

Expo 'Van Eyck tot Dürer' trok 123500 bezoekers

Anselm Kiefer

La Princesse Mathilde démasquée

Ensor in ING

Zone 03

Expo

Anselm Kiefer

02/02/2011

Weekup

Tentoonstellingen

Anselm Kiefer

02/02/2011

Flanders Today

Agenda

Musea in de 21ste eeuw

02/02/2011

Week UP

Kon.Museum Schone kunsten

Musea in de 21ste eeuw

02/02/2011

De Standaard

Column: zonen & dochters: De grote K

Anselm Kiefer

02/02/2011

Zone 03

Agenda

Reünie

02/02/2011

Flanders Today

Agenda

Ensor in ING

02/02/2011

Zone 03

Musea in de 21ste eeuw:ideeën,projecten gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

02/02/2011

MAD Le Soir

A ne pas manquer: Ensor démasqué

Ensor in ING

02/03/2011

Flanders Today

Virtual Museum devoted to James Ensor

website James Ensor

02/04/2011

Gazet Van Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

02/04/2011

De Bond

Ontmoeting tussen Vlaamse en Venetiaanse meesters

Venetian and Flemish Masters

02/05/2011

De Morgen

Kalf

Anselm Kiefer

02/05/2011

De Standaard

Onze Keuze

Anselm Kiefer

02/05/2011

De Morgen

Uit

Anselm Kiefer

02/05/2011

Gazet Van Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw ideeën projecten gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

02/05/2011

Gazet Van Antwerpen

Museumexpo

Musea in de 21ste eeuw

02/05/2011

Het Nieuwsblad

Venetië en Vlaanderen

Venetian and Flemish Masters

02/05/2011

De Tijd

Top Expo

Musea in de 21ste eeuw

02/05/2011

De Standaard

Agenda

Ensor in ING

02/06/2011

www.belgieninfo.net

02/07/2011

Gazet Van Antwerpen

02/08/2011

De Tijd

02/08/2011

La Tribune de Bruxelles

02/09/2011

Le Soir

02/09/2011

Eric Rinckhout

Peter De Lobel

Alan Hope

Marc Didden

KL

Marion Schmitz-Reiners

Das Ende ist ein Paukenschlag

Musea in de 21ste eeuw

Vandaag

Reünie

Popelier Bert/Van Boxem Koen De Nieuwe openheid van musea

Musea in de 21ste eeuw

Ensor démasqué

Ensor in ING

Dominique Legrand

Agenda

Anselm Kiefer

La Libre Culture

Guy Duplat

Vu et approuvé en Belgique: Anselm Kiefer ***

Anselm Kiefer

02/09/2011

Le Soir

MAD

Musées au XXIe siècle

Musea in de 21ste eeuw

02/09/2011

De Standaard

Verboden te ademen, hier hangt een Rubens

Rubens' rood

79

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

02/09/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen

02/09/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

02/09/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

02/09/2011

Flanders Today

Agenda

Ensor in ING

02/10/2011

De Morgen

DL

Kunstenaar Kiefer wijzigt opdracht Rijksmuseum

Anselm Kiefer

02/10/2011

Le Soir

Legrand Dominique

Le sacre des musées du XXIe siècle

Musea in de 21ste eeuw

02/10/2011

H Art

Holthof Marc

Musea in de 21ste eeuw

02/10/2011

Belga (FR)

Hoe moet een museum er nu eigenlijk uitzien? Le Palais des Beaux-Arts accueille l'exposition "Venetian and Flemish Masters"

02/10/2011

L'Avenir

Marie-Françoise Gihousse

De Venise à Anvers, l'invitation au voyage

Venetian and Flemish Masters

02/11/2011

Gazet Van Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw ideeën projecten gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

02/11/2011

De Tijd

Koen Van Boxem

Hoe Venetië en Vlaanderen elkaar leerden schilderen

Venetian and Flemish Masters

02/11/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Vlamingen in het licht van Venetië

Venetian and Flemish Masters

02/11/2011

Gazet Van Antwerpen

Agenda

Ensor in ING

02/12/2011

De Standaard

Onze Keuze

Anselm Kiefer

02/12/2011

De Morgen

Musea van de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

02/12/2011

Gazet Van Antwerpen

Vogue-foto's Lady Gaga gemaakt in Antwerpen

Fotoshoot Lady Gaga in KMSKA

02/12/2011

Het Belang van Limburg

Antwerpse foto's Lady Gaga in nieuwste Vogue

Fotoshoot Lady Gaga in KMSKA

02/15/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Musea in de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

02/15/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Agenda

Het museum leest voor

02/15/2011

De Standaard

Geert van der Speeten

Van Gogh in de deeltjesversneller

Verbruining van het geel bij James Ensor

02/15/2011

Le Soir

Christian De Brulle

Van Gogh aux rayons X: Le mystère de l'assombrissement

Verbruining van het geel bij James Ensor

02/15/2011

Trouw

Het geel van Van Gogh wordt bruiner en bruiner

Verbruining van het geel bij James Ensor

Eric Rinckhout

Waarom het geel van James Ensor bruin wordt

Deskundigheid KMSKA

Zonder titel

Venetian and Flemish Masters

Gossaert in London

Jan Gossaert's Renaissance

02/15/2011

De Morgen

SV / PP / AnSm

Venetian and Flemish Masters

02/16/2011

Flanders Today

02/16/2011

Flanders Today

02/16/2011

Flanders Today

Agenda

James Ensor, componist en auteur in BOZAR

02/16/2011

Flanders Today

Agenda

Venetian and Flemish Masters

02/16/2011

Le Soir

Anselm Kiefer ****

Anselm Kiefer

02/16/2011

Flanders Today

Royal Museum of Fine Arts

Musea in de 21ste eeuw

02/16/2011

MAD Le Soir

D.L.

Musées au XXIe siècle

Musea in de 21ste eeuw

02/17/2011

De Huisarts

Christine Vuegen

Wondermusea voor de toekomst

Anselm Kiefer

02/17/2011

Ciné-Télé-Revue

Musées en folie

Musea in de 21ste eeuw

02/17/2011

Anna Jenkinson

NRC Handelsblad

Sabeth Snijders

Museum van de toekomst zonder objecten

Musea in de 21ste eeuw

02/17/2011

De Huisarts

Veugen Christine

Wondermusea voor de toekomst

Musea in de 21ste eeuw

02/18/2011

Gazet Van Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw ideeën projecten gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

02/18/2011

De Morgen

Fonds dat brug vormt tussen cultuur en economie is flop

CultuurInvest werkt niet

80

Sarah Theerlynck

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

02/18/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Venetiaanse meesters

Venetian and Flemish Masters

02/18/2011

La Chronique

F.G.

Le tour du monde en 29 musées

Musea in de 21ste eeuw

02/19/2011

De Standaard

Onze keuze

Anselm Kiefer

02/19/2011

De Morgen

Musea van de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

02/19/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Expo

Venetian and Flemish Masters

02/19/2011

De Standaard

Vincent Verbruggen

Het MAS wordt een belevenis voor jong en oud

Meesterwerken in het MAS

02/19/2011

NRC Handelsblad

Sandra Smets

De Vlaams-Venetiaanse as gevierd

Venetian and Flemish Masters

02/19/2011

Het Nieuwsblad

Vincent Verbruggen

Het MAS wordt een belevenis voor jong en oud

Meesterwerken in het MAS

02/19/2011

De Tijd

Top Expo

Venetian and Flemish Masters

02/19/2011

De Standaard

Het MAS wordt een belevenis voor jong en oud

Meesterwerken in het MAS

Vincent Verbruggen

02/20/2011

De Zondag

Krokusateliers in musea

Vakantieateliers

02/23/2011

Week UP

Kon.Museum Schone kunsten

Musea in de 21ste eeuw

02/23/2011

Zone 03

Musea in de 21ste eeuw ideeën projecten gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

02/23/2011

Le Soir

Anselm Kiefer ****

Anselm Kiefer

02/23/2011

Zone 03

Expo

Anselm Kiefer

02/23/2011

Weekup

Tentoonstellingen

Anselm Kiefer

02/23/2011

Flanders Today

Agenda

Musea in de 21ste eeuw

02/23/2011

MAD Le Soir

D.L.

Musées au XXIe siècle

Musea in de 21ste eeuw

02/23/2011

NRC Handelsblad

Titia Ketelaar

Gossaert bracht de nieuwe tijd

Jan Gossaert's Renaissance

02/23/2011

Zone 03

Krokusatelier: Bouwkoorts

Vakantieateliers

02/23/2011

Zone 03

Krokusatelier: Bouwkriebels

Vakantieateliers

02/23/2011

Zone 03

Het Museum leest voor

Het museum leest voor

02/23/2011

De Student

Waar is Wally?

KMSKA als locatie

02/23/2011

Flanders Expo

Anna Jenkinson

Mutual affection

Venetian and Flemish Masters

02/23/2011

Kerk & Leven

Martine Croonen

Een museum, oersaai of keileuk?

Vermelding KMSKA

02/23/2011

La Libre Belgique

Guy Duplat

Venise, Flandre, Berlinde de Bruyckere

Venetian and Flemish Masters

02/24/2011

Het Nieuwsblad

Hans-Maarten Post

Hedendaagse kunst lokt een massa Vlamingen

Anselm Kiefer

02/24/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Eros en de oude meester

Jan Gossaert's Renaissance

02/24/2011

Het Nieuwsblad

Geert Sels

Nieuwe thuis voor zeshonderd kunstwerken

Dicht, maar dichtbij

02/24/2011

Het Nieuwsblad

Christine De Herdt

Koen Van den Broek maakt muurschildering voor 't Zilte

Meesterwerken in het MAS

02/24/2011

Belga (NL)

James ensor heeft nu ook een virtueel museum

website James Ensor

02/24/2011

Het Nieuwsblad

Geert Sels

Nieuwe thuis voor zeshonderd kunstwerken

Meesterwerken in het MAS

02/24/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Eros en de oude meester

Jan Gossaert's Renaissance

02/24/2011

Het Nieuwsblad

HMP

Hedendaagse kunst lokt een massa Vlamingen

Anselm Kiefer

02/25/2011

Gazet van Antwerpen

Agenda

Anselm Kiefer

02/25/2011

Gazet Van Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw ideeën projecten gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

81

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

02/25/2011

De Standaard

Inge Schelstraete

James Ensor gaat online

website James Ensor

02/25/2011

Het Laatste Nieuws

KS

Ensor nu ook op het internet

website James Ensor

02/25/2011

De Tijd

Oostendse schilder James Ensor krijgt virtueel museum

website James Ensor

02/25/2011

De Tijd

Oostendse schilder James Ensor krijgt virtueel museum

website James Ensor

02/26/2011

De Standaard

Onze Keuze

Anselm Kiefer

02/26/2011

De Morgen

Website James Ensor is onlinemuseum

website James Ensor

02/26/2011

De Standaard

De keuze van De Standaard

Venetian and Flemish Masters

02/26/2011

TV-Local

A. Thiry

Anselm Kiefer in Antwerpen

Anselm Kiefer

02/27/2011

La Croix

Manuel Jover

Rubens, Het ongeloof van Thomas

02/28/2011

Gazet van Antwerpen

L'Oeuvre: L'incrédulité et le pardon Nog een hele maand kunt u naar de expo rond Anselm Kiefer in KMSKA

02/28/2011

Gazet van Antwerpen

KoVe

Opnames KBC-spot aan KMSKA

KMSKA als locatie

Museumtijdschrift

Caroline Roodenburg

Vlaamse eenlingen

James Ensor. Universum van een fantast

02/28/2011

Eric Rinckhout

Anselm Kiefer

02/28/2011

Pratique des Arts

Belgique: Ensor démasqué

Ensor in ING

03/01/2011

Amuze

Musea in de 21ste eeuw ideeën projecten gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

03/01/2011

Deutsche Bauzeitung

Kalender Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

03/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Kijken naar architecten

Musea in de 21ste eeuw

03/01/2011

Deutsche Bauzeitung

Kalender Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

03/01/2011

Talkies

Antwerpen: Architecten kapen musea

Musea in de 21ste eeuw

03/01/2011

Villas

Expos

Musea in de 21ste eeuw

03/01/2011

Ik ga bouwen

Tentoonstellingen

Musea in de 21ste eeuw

03/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Top/flop

Jan Gossaert's Renaissance

03/01/2011

Het Laatste Nieuws

Joost De Geest

Cabanel: Parijs-Keulen

Cabanel in Keulen

03/01/2011

Tableau

Peter Wouters

Renovatieperikelen in Antwerpen

Verbouwing duurt tot eind 2017

03/01/2011

Amuze

Frank Herman

Kunst in beweging

Dicht, maar dichtbij

03/01/2011

De Standaard

De keuze van De Standaard

Venetian and Flemish Masters

P.P. MDK

03/01/2011

Art & Culture

Cover!!!! + Reflecting Europe in its museum collections

Memling

03/01/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Bouwkriebels

Vakantieateliers

03/01/2011

De Witte Raaf

Agenda

James Ensor. Universum van een fantast

03/01/2011

De Witte Raaf

Agenda

De Modernen

03/01/2011

De Witte Raaf

Agenda

Anselm Kiefer

03/01/2011

De Witte Raaf

Agenda

Musea in de 21ste eeuw

03/01/2011

Voyages, voyages

Nathalie Warny

Agenda

Venetian and Flemish Masters

03/01/2011

Staalkaart

Matthias Depoorter

De Noord-Zuidverbinding

Venetian and Flemish Masters

03/01/2011

Gaël

Venetian and Flemish Masters

Venetian and Flemish Masters

03/01/2011

Bozar Magazine

Venetiaanse en Vlaamse meesters in dialoog

Venetian and Flemish Masters

03/01/2011

Bozar Magazine (FR)

Maîtres vénitiens et flamands

Venetian and Flemish Masters

82

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

03/01/2011

Arte News (FR)

Estelle Spoto

Venetian and Flemish Masters: Face à face

Venetian and Flemish Masters

03/01/2011

Espace de Libertés

Ben Durant

Un opportunisme aléatoire

Venetian and Flemish Masters

03/01/2011

FARO

Leon Smets

Collectiemobiliteit: Vlaanderen beweegt

Kunst en mobiliteit

03/01/2011

NederBelgisch Magazine

Ludo Beheydt

Venetiaanse kunst in Brusselse Paleis voor Schone Kunsten

Venetian and Flemish Masters

03/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Patrick Van de Perre

Het jaar van het MAS

Meesterwerken in het MAS

03/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Agenda

Reünie

03/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Paar Antwerps dossiers hebben happy end nodig

Opiniestuk

03/02/2011

Gazet van Antwerpen

Vandaag in Antwerpen

Anselm Kiefer

03/02/2011

Knack

Jan Braet

Een schitterend alibi

Venetian and Flemish Masters

03/03/2011

Gazet van Antwerpen

Lily Armon

Antwerpen boven op Parijse modeweek

Anselm Kiefer

03/03/2011

De Standaard

De keuze van De Standaard: Expo: Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

03/03/2011

Le Figaro

La merveilleuse renaissance de Jan Gossaert

Jan Gossaert's Renaissance

03/03/2011

Art

Geschiedenis kronkelt als een slang

Venetian and Flemish Masters

03/04/2011

Gazet van Antwerpen

Agenda

Anselm Kiefer

03/04/2011

NRC Handelsblad

Expo buitenland: België: Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

03/04/2011

ND Gulliver

Geen goud, wel veldbleomen uit lood

Anselm Kiefer

03/04/2011

Gazet Van Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

03/04/2011

Gazet Van Antwerpen

Minerva vliegt MAS binnen

Mols naar het MAS

03/04/2011

Gazet Van Antwerpen

Agenda

Venetian and Flemish Masters

03/04/2011

Gazet Van Antwerpen

Agenda

Reünie

03/04/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag: Venetië en Vlaanderen

Venetian and Flemish Masters

03/04/2011

Het Nieuwsblad

Schilderij van de haven tweede aanwinst van de dag

Mols naar het MAS

03/04/2011

Het Laatste Nieuws

GE

Venetiaanse en Vlaamse meesters in dialoog

Venetian and Flemish Masters

03/04/2011

Artsenkrant

Henk Van Nieuwenhove

Artistieke kruisbestuiving tussen Venetië en Vlaanderen

Venetian and Flemish Masters

03/04/2011

Het Nieuwsblad

Dirk Martens

Rubens is een Venetiaan

Venetian and Flemish Masters

03/04/2011

De Standaard

Dirk Martens

Rubens is een Venetiaan

Venetian and Flemish Masters

03/05/2011

Netto

Vrije tijd: 6 tips voor een culturele uitstap

Anselm Kiefer

03/05/2011

De Morgen

03/05/2011 03/05/2011 03/05/2011

De Tijd

03/05/2011

De Tijd

03/05/2011

Gentleman (FR)

03/07/2011

Gazet Van Antwerpen

03/07/2011

De Apotheker

03/07/2011

De Morgen

83

Patrick Van de Perre

Annelies Vantyghem

Hilbrand Rozema Frank Heirman

Frank Heirman

Walter Pauli

Oproep van schrijver Erwin Mortier krijgt openlijke politieke steun

Het Laatste Nieuws

Stadeus Geert

Op uw gezondheid!

Kunst en mobiliteit

L'Echo

Muriel de Crayencour

Venise, Anvers. Magistral dialogue

Venetian and Flemish Masters

De expat: een internationale blik op België

Lievelingsplek in België is KMSKA

Marc Holthof

De vele gezichten van Mabuse

Jan Gossaert's Renaissance

Thijs Demeulemeester

Y aller, en parler

De Modernen

Musea in de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

Vuegen Christine

Wondermusea voor de toekomst

Musea in de 21ste eeuw

Erwin Mortier

Land zonder cultuur

Opiniestuk

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

03/07/2011

De Morgen

Han Ceelen

Kunstwereld steunt pleidooi voor Belgisch cultuurbeleid

03/07/2011

De Standaard

Geert Van der Speeten

Trots en verdriet van België

03/08/2011

Gentleman (FR)

03/08/2011

Gazet Van Antwerpen

03/09/2011

Flanders Today

03/09/2011

De Tijd

03/09/2011

Gazet Van Antwerpen

03/09/2011

Y aller, en parler

Anselm Kiefer

Stad uit de doeken

Mols naar het MAS

Royal Museum of Fine Arts

Musea in de 21ste eeuw

Bert Popelier

De durf van kunstuitgever Deman

Minne, Naakte man

Patrick Van de Perre

Plan voor kunstdokken krijgt steeds meer vorm

Omgeving KMSKA

De Standaard

Expo

Meesterwerken in het MAS

03/09/2011

De Standaard

Expo

De Modernen

03/10/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Antwerpse Ensors naar Den Haag

James Ensor. Universum van een fantast

03/10/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

James Ensor tussen Zeeuwse meisjes en het licht van Rembrandt

James Ensor. Universum van een fantast

03/10/2011

NRC Handelsblad

Birgit Donker

Geraamtes rond de potkachel

James Ensor. Universum van een fantast

03/10/2011

De Huisarts

Christine Vuegen

Vlaanderen-Venetië H/T

Venetian and Flemish Masters

03/10/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

James Ensor tussen Zeeuwse meisjes en het licht van Rembrandt

James Ensor. Universum van een fantast

03/10/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Naar Den Haag: Antwerpse Ensors

James Ensor. Universum van een fantast

03/11/2011

Le Vif/l'Express

Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

03/11/2011

Metro (NL)

Ook nog…

Anselm Kiefer

03/11/2011

Gazet Van Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

03/12/2011

Victoire Le Soir

Musées d'aujourd'hui

Musea in de 21ste eeuw

03/12/2011

De Standaard

Geert Van der Speeten

Als theater van moetens is

Opiniestuk

03/14/2011

La Voix du Luxembourg

Christian Jade

La furreur guerrière selon Kiefer

Anselm Kiefer

03/14/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Museum voor Schone Kunsten leent zijn topwerken uit

Dicht, maar dichtbij

03/15/2011

De Standaard

Onze Keuze

Anselm Kiefer

03/16/2011

Zone 03

Expo

Anselm Kiefer

03/16/2011

Zone 03

Van Orshoven Ive

Musea in de 21ste eeuw: ideeën projecten gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

03/16/2011

Zone 03

Iris De Feijter

Met mooi of lelijk houd ik me niet bezig

Vermelding KMSKA

03/16/2011

Zone 03

Iris De Feijter

Vlaams bouwmeester heeft ambitieus vijfjarenplan

KMSKA als locatie

03/16/2011

Le Soir Magazine

Joëlle smets

Expo

Venetian and Flemish Masters

Frank Heirman

03/17/2011

Stentor

Universum van een Belgische fantast

James Ensor. Universum van een fantast

03/17/2011

NRC Handelsblad

Aanraders

James Ensor. Universum van een fantast

Gazet van Antwerpen

Agenda

Anselm Kiefer

03/18/2011 03/18/2011 03/18/2011

De Standaard

Charlotte Mutsaers

Uit de kast met een bloemenhoed

James Ensor. Universum van een fantast

Nederlands dagblad

Reina Wiskerke

Zottigheid ontmaskerd

James Ensor. Universum van een fantast

03/19/2011

De Standaard

Onze keuze

Anselm Kiefer

03/19/2011

De Standaard

De keuze van De Standaard

Venetian and Flemish Masters

Gooi- en Eemlander

Menselijke zotheden

James Ensor. Universum van een fantast

03/19/2011

84

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

03/19/2011

The Financial Times

03/21/2011

De Standaard

03/21/2011 03/21/2011

Jackie Wullschlager

Algemeen Dagblad AD Haagsche Courant

A Tale of two Cities

Venetian and Flemish Masters

De keuze van De Standaard: Expo: Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

Alleskunner en vernieuwer

James Ensor. Universum van een fantast

Herman Rosenberg

Veelzijdige James Ensor zette de toon in Belgische schildekunst

James Ensor. Universum van een fantast

03/21/2011

AD Algemeen Dagblad

Herman Rosenberg

Veelzijdige James Ensor zette de toon in Belgische schildekunst

James Ensor. Universum van een fantast

03/22/2011

De Volkskrant

Sacha Bronwasser

James Ensor

James Ensor. Universum van een fantast

03/22/2011

De Tijd

Bert Popelier

Een fantast op veroveringstocht

James Ensor. Universum van een fantast

03/23/2011

NRC Handelsblad

Agenda

James Ensor. Universum van een fantast

03/23/2011

De Morgen

NVD

Venetian and Flemish Masters

03/24/2011

Belga (FR)

Britten prijzen Brusselse tentoonstelling aan Le Museée royal des Beaux-Arts d'Anvers en rénovation déplace ses expositions hors-les-murs

03/24/2011

Art

Sam Steverlynck

De ondergang van het avondland

Into the Light

03/24/2011

Maasluise Courant De Schakel

Aprilprogramma

James Ensor. Universum van een fantast

03/24/2011

NRC Handelsblad

Aanraders

James Ensor. Universum van een fantast

De Modernen

03/25/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

80,000 bezoekers voor Kiefertentoonstelling

Anselm Kiefer

03/25/2011

Het Nieuwsblad

Christine De Herdt

80,000ste bezoeker voor Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

03/25/2011

Gazet van Antwerpen

80,000ste bezoeker voor Kiefer komt uit Amsterdam

Anselm Kiefer

03/25/2011

Gazet van Antwerpen

Agenda

Anselm Kiefer

03/25/2011

Galeria

Kathleen Vervoort

De lifstyle van Tim Van Steenbergen

Anselm Kiefer

03/25/2011

Het Laatste Nieuws

FM

Kiefertentoonstelling telt al 80,000 bezoekers

Anselm Kiefer

03/25/2011

Gazet van Antwerpen

Frank Heirman

Vrijdag: Anselm Kiefer

Anselm Kiefer

03/25/2011

Gazet Van Antwerpen

Agenda

Anselm Kiefer

03/25/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

03/25/2011

De Nieuwe Gazet

Kiefertentoonstelling telt al 80,000 bezoekers

Anselm Kiefer

Niet het complete werk, maar wel de totale Ensor

James Ensor. Universum van een fantast

Opium

James Ensor. Universum van een fantast

03/25/2011

Den Haag Centraal

03/25/2011

Varagids

Egbert van Faassen

03/26/2011

Gazet van Antwerpen

80,000 keer Kiefer

Anselm Kiefer

03/26/2011

De Tijd

Top Expo

Venetian and Flemish Masters

03/26/2011

De Tijd

Top Expo

James Ensor. Universum van een fantast

03/26/2011

Het Laatste Nieuws

MAS

Meesterwerken in het MAS

03/26/2011

Het Nieuwsblad

Dirk Martens

De hangjongeren van de beeldhouwkunst

Bronzen vaas in Middelheim

03/26/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

80,000 keer Kiefer

Anselm Kiefer

03/30/2011

Flanders Today

Zonder titel

De Modernen

03/30/2011

Amuze

MAS

Meesterwerken in het MAS

03/30/2011

Amuze

19/20. Topstukken uit het Koninklijk Museum

De Modernen

03/30/2011

Flanders Today

Zonder titel

De Modernen

Kidsweek Junior

Zeedieren, maskers en insecten

James Ensor. Universum van een fantast

03/31/2011

85

Frank Heirman

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

03/31/2011

Opgedofte feestgangers

James Ensor. Universum van een fantast

03/31/2011

De Morgen

Lander Deweer

Vlaamse musea vertonen barsten

Masterplan

04/01/2011

L'object D'art

Dublac Michelle

Le futur musée des confluences

Musea in de 21ste eeuw

04/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw: ideeën projecten gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

04/01/2011

AIT

Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

04/01/2011

De Standaard

Geert Van der Speeten

Oude meester onder het mes

Restauratie Antonello

04/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Beeldschone Antonello kan gaan schitteren in het MAS

Restauratie Antonello

04/01/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

De Italiaanse hemel schittert weer bij Antonello da Messina

Restauratie Antonello

04/01/2011

NRC Handelsblad

Campagnebeeld als promotie

James Ensor. Universum van een fantast

04/01/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Spelen met ruimte

Vakantieateliers

04/01/2011

Belga (NL)

Rik Wouters. Hoogtepunten

04/01/2011

Bozar Magazine (FR)

O.B.

Mechelen wordt Rik Woutersstad La grande exposition sous le bon oeil de la presse / Een grote tentoonstelling in de pers

04/01/2011

La Gazette Diplomatique

Isabelle Wegnez

Venetian and Flemish Masters

Venetian and Flemish Masters

04/01/2011

Ik ga bouwen

04/01/2011

AAA Collect

Lieven Defour

Roelandt Savery, visionair hofschilder in Praag

Expo Roelandt Savery

04/01/2011

AAA Collect

Lieven Defour

Roelandt Savery, un peintre visionnaire à la cour de Prague

Expo Roelandt Savery

04/01/2011

UIT Magazine

Het MAS, niet zomaar een Museum aan de Stroom

Meesterwerken in het MAS

04/01/2011

BO Magazine

Cultuuragenda

Musea in de 21ste eeuw

04/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Agenda

Reünie

04/02/2011

Het Laatste Nieuws

Wannes Vansina

Stad zoekt naar kunstwerken Rik Wouters

Rik Wouters. Hoogtepunten

04/02/2011

De Standaard

Geert Van der Speeten

Fabre tussen tuin en wolken

Jan Fabre - Home Faber

04/02/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Mechelen maakt zich op voor het Rik Woutersjaar

Rik Wouters. Hoogtepunten

04/02/2011

Gazet van Antwerpen

Frank Heirman

Panorama Museum aan de Stroom blijft gratis open tot middernacht

Meesterwerken in het MAS

04/02/2011

Gazet van Antwerpen

Pierre Anthonissen

Mechelen plant twee expo's over Rik Wouters

Rik Wouters. Hoogtepunten

04/02/2011

Het Nieuwsblad

CLH

Lamot toont een hele zomer Rik Wouters

Rik Wouters. Hoogtepunten

04/02/2011

De Standaard

Geert Van der Speeten

Fabre: tussen tuin en wolken

Jan Fabre - Home Faber

04/02/2011

Le Soir

Jean-Claude Vantroyen

Ma restuaration la plus difficile

Restauratie Antonello

04/02/2011

La Libre Belgique

Guy Duplat

Le chef-d'oeuvre restauré d'Antonello da Messina

Restauratie Antonello

04/02/2011

Gazet Van Antwerpen

CWIL

Mechelen plant twee expo's over Rik Wouters

Rik Wouters. Hoogtepunten

04/02/2011

De Standaard

Dirk Martens

Kunstboek om te lezen

Kunstwerken uit collectie

04/05/2011

De Standaard

Geert Van der Speeten

Ik wil dat we het eens zijn'

Beleidsvisie

04/05/2011

De Morgen

Yves Desmet

Applaus maar geen staande ovatie voor cultuurminister

Beleidsvisie

04/05/2011

De Morgen

Hugo Camps

Joke

Opiniestuk

04/05/2011

Belga (NL)

In het MAS ervaar je hoe de stad nu leeft, gebouwd op haar verleden

Meesterwerken in het MAS

04/06/2011

Flanders Today

Royal Museum of Fine Arts

Musea in de 21ste eeuw

04/06/2011

De Morgen

Subsidieer de kunsten, maar dan anders: via het publiek

Opiniestuk

86

Nouveau

Venetian and Flemish Masters Vakantieateliers

Paul De Grauwe

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

04/07/2011

Het Laatste Nieuws

04/07/2011

NRC Handelsblad

04/07/2011

De Morgen

04/07/2011

Trouw

04/08/2011

VSH

MAS krijgt gerestaureerde Antonello

Restauratie Antonello

Agenda

James Ensor. Universum van een fantast

Bart Caron

Populaire kunst hoeft geen subsidies

Opiniestuk

Stefan Kuiper

Ontregelen, sarren en beroeren

James Ensor. Universum van een fantast

Gazet Van Antwerpen

Musea in de 21ste eeuw

Musea in de 21ste eeuw

04/08/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

04/09/2011

Het Nieuwsblad

Geert Sels

Legendarische kunstdief loopt tegen de lamp

Kunstdiefstal

04/09/2011

Grenz Echo

HW

Mit Skalpell und Mikroskop für die Malerei

Restauratie Antonello

04/09/2011

Het Nieuwsblad

Dirk Martens

Ongewoon Antwerpen: Netje

Vermelding KMSKA

04/09/2011

De zondag

Expo

Bruegelland

04/10/2011

De Zondag

MAS stoomt zich klaar

Meesterwerken in het MAS

04/12/2011

Het Nieuwsblad

Witte honden lokken jeugd naar museum

Jongbloed!

Thomas Verheyen

04/14/2011

Peelbelang

Lezing: James Ensor: meedogenloze ontmaskering

James Ensor. Universum van een fantast

04/14/2011

NRC Handelsblad

Aanraders

James Ensor. Universum van een fantast Anselm Kiefer

04/16/2011

Gazet Van Antwerpen

Kristin Matthyssen

Bisschop Bonnie

04/16/2011

Luxemburger Wort

Christian Jade

Champ de ruines et chant d'espoir

Anselm Kiefer

04/18/2011

NRC Handelsblad

Sandra Smallenburg

Gedroomde bruiklenen vullen de gaten in collectie Boijmans

De collectie verrijkt

04/18/2011

Gazet Van Antwerpen

Biona Jansen

Lekker buiten ontbijten

KMSKA als locatie

04/19/2011

Het Laatste Nieuws

Filip Marsboom

Jongeren houden museum langer open

Jongbloed! De Donderdagavonden

04/20/2011

MAD Le Soir

D.L.

Musées au XXIe siècle

Musea in de 21ste eeuw

04/20/2011

Flanders Today

04/21/2011

Het Nieuwsblad

VKK

Leeuwarder Courant

Maria Boonstra

04/22/2011 04/22/2011

Gazet Van Antwerpen

04/22/2011

De Standaard

04/22/2011 04/23/2011

Royal Museum of Fine Arts

Musea in de 21ste eeuw

Broelmuseum toont werk van kunstenaar Roelandt Savery

Expo Roelandt Savery

De raarste zomervakantie

James Ensor. Universum van een fantast

Musea in de 21ste eeuw: ideeën projecten gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

Broers en zussen in de literatuur: Twee handen op ééb buik

Cover boek: Van de Woestyne, Gaston en zijn zuster

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

De Morgen

Campagnebeeld als promotie

James Ensor. Universum van een fantast

04/23/2011

Noordhollands Dagblad

Meivakantie

James Ensor. Universum van een fantast

04/23/2011

Gazet Van Antwerpen

Den Haag staat bol van kunst

James Ensor. Universum van een fantast

Peter Jacobs

Frank Heirman

04/26/2011

Zone 03

Musea in de 21ste eeuw: ideeën projecten gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

04/26/2011

Zone 03

Agenda

Reünie

04/26/2011

Zone 03

Agenda: paasatelier Spelen met ruimte

Vakantieateliers

04/26/2011

Zone 03

Het Museum leest voor

Het museum leest voor

Metro (FR)

Venetian and Flemish Masters: promotie B-Excursie

Venetian and Flemish Masters

Flanders Today

Royal Museum of Fine Arts

Musea in de 21ste eeuw

Zwagerman kijkt: James Ensor: Universum van een fantast

James Ensor. Universum van een fantast

04/26/2011 04/27/2011 04/27/2011

87

Volkskrant

Joost Zwagerman

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

04/27/2011

Le Soir

A ne pas manquer: Maîtres vénitiens et flamands

Venetian and Flemish Masters

04/27/2011

Le Soir

Musea in de 21ste eeuw

04/27/2011

Belga (NL)

A ne pas manquer: Musées au XXIe siècle Topstukken moderne kunst uit KMSKA te zien in Antwerpse Fabiolazaal

04/272011

De Streekkrant

DABY

Musea in jonge handen

De Donderdagavonden

04/28/2011

De Standaard

Geert Van der Speeten

De Modernen

04/28/2011

De Standaard

Alle 50 goed Expo: Museum Schone Kunsten pakt sterk uit met eerste expo in Fabiolazaal

04/28/2011

De Standaard

Geert Sels

Is het een Rubens? De prijs alvast wel

Deskundigheid KMSKA

04/28/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Hoe ver reikt de toekomst?

Opiniestuk over KFZ en (nieuwe) musea in Antwerpen

04/28/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Topwerken krijgen tijdelijke thuishaven

De Modernen

04/28/2011

Gazet Van Antwerpen

Gratis naar musea op donderdagavond

Jongbloed! De Donderdagavonden

04/28/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Tin Van Cutsem

Het Museum aan de Stroom

Meesterwerken in het MAS

04/28/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Topwerken krijgen tijdelijke thuishaven

De Modernen

04/28/2011

Trends

Tips

De Modernen

04/28/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Hoe ver reikt de toekomst?

De Modernen

04/28/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Kneusje wordt museum

De Modernen

04/28/2011

De Standaard

Geert Van der Speeten

Alle vijftig goed

De Modernen

04/28/2011

De Tijd

04/28/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

De Modernen

De Modernen

Topcollectie 'Modernen' KMSKA in Fabiolazaal

De Modernen

Van Lier tot Oslo: Antwerpen stuurt zijn kunstwerken uit

Dicht maar dichtbij

Musea in de 21ste eeuw: ideeën projecten gebouwen

Musea in de 21ste eeuw

04/29/2011

Gazet Van Antwerpen

04/29/2011

Het Laatste Nieuws

Filip Marsboom

56 topstukken tijdelijk in Koningin Fabiolazaal

De Modernen

04/29/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Specialisten twijfelen aan authenticiteit ontdekte Rubens

Verbruining van het geel bij James Ensor

04/29/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

04/29/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen

04/29/2011

Het Laatste Nieuws

Filip Marsboom

56 topstukken tijdelijk in Koningin Fabiolazaal

De Modernen

04/29/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Specialisten twijfelen aan authenticiteit ontdekte Rubens

Deskundigheid KMSKA

04/29/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Expo: De Modernen in de Fabiolazaal

De Modernen

04/30/2011

Hollands Diep

Doede Hardeman

04/30/2011

Kunstbeeld

04/30/2011

Kunstbeeld

04/30/2011

De Morgen

05/01/2011

James Ensor. Universum van een fantast Gert en Uwe Tobias

James Ensor. Universum van een fantast

Hedendaagse kunst in historische context

James Ensor. Universum van een fantast

Uit

De Modernen

Bouwbedrijf

Nieuwe werkgroep Akoestiek onder impuls van BEWAP

Voorjaarsdrink BEWAP in KMSKA

05/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Agenda

Reünie

05/01/2011

De Morgen

Geen topstukken zonder beleid

Opiniestuk

05/02/2011

Het Nieuwsblad

Venetië en Vlaanderen

Venetian and Flemish Masters

05/02/2011

Gazet Van Antwerpen

MAS telt laatste honderd dagen af

Meesterwerken in het MAS

88

Roos van Put

Dirk Van Mechelen Frank Heirman

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

05/03/2011

De Volkskrant

Radiotip

James Ensor. Universum van een fantast

05/05/2011

Le Soir

Jean-Marie Wynants

Le MAS dévoile ses richesses

Meesterwerken in het MAS

05/05/2011

Het Nieuwsblad

Vincent Verbruggen

Hiervoor moet je naar het MAS

Meesterwerken in het MAS

05/05/2011

Het Laatste Nieuws

Sabine Vermeiren

Museum Aan de Stroom: de allereerste kijk in het museum

Meesterwerken in het MAS

05/05/2011

La Libre Belgique

Guy Duplat

Une nouvelle tour brille sur Anvers

Meesterwerken in het MAS

05/05/2011

De Nieuwe Gazet

Sabine Vermeiren

Museum Aan de Stroom: de allereerste kijk in het museum

Meesterwerken in het MAS

05/05/2011

De Standaard

Geert Van der Speeten

Mascotte van A

Meesterwerken in het MAS

05/05/2011

L'Avenir

Dominique Wauthy

Un détour dans le MAS

Meesterwerken in het MAS

05/05/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Het MAS opent zeven wonderkamers

Meesterwerken in het MAS

05/06/2011

Grenz-Echo

BOC

Ein neues Wahrzeichen für die Scheldestadt

Meesterwerken in het MAS

05/06/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Meesterwerken in het MAS

05/09/2011

De Morgen

De gedachte: Het MAS, een kwestie van 'bijna' Abstracte werken van Paul Van Hoeydonck overtuigend in FeliXart Museum

05/12/2011

Het Nieuwsblad

LVL

Mogelijk 93 werken van Bruegel de Oude in Stedelijk Museum

Bruegelland

FeliXart

05/13/2011

Het Laatste Nieuws

Sabine Vermeiren

Het wachten waard

Meesterwerken in het MAS

05/13/2011

Het Nieuwsblad

Tien redenen waarom u het MAS moet zien

Meesterwerken in het MAS

05/13/2011

De Nieuwe Gazet

Christine De Herdt Philippe Truyts en Filip Marsboom

MAS is al vier keer terugverdiend

Meesterwerken in het MAS

05/14/2011

Het Belang van Limburg

Christof Rutten

Wereld en Antwerpen vloeien samen in het MAS

Meesterwerken in het MAS

05/14/2011

De Morgen

Uit

De Modernen

05/17/2011

Le Soir

Jean-Marie Wynants

Le MAS s'ouvre ce mardi

Meesterwerken in het MAS

05/17/2011

Metro (FR)

Chefs d'oeuvre au MAS: promotion B-Excursions

Meesterwerken in het MAS

Bart Van Peel

Expo Meesterwerken in het MAS *****

Meesterwerken in het MAS

Aanraders

James Ensor. Universum van een fantast

Osons la curiosité

Meesterwerken in het MAS

05/18/2011

Zone 03

05/19/2011

NRC Handelsblad

05/20/2011

Le Vif

05/20/2011

Metro (FR)

Le MAS, une nouvelle tour pour l'art

Meesterwerken in het MAS

TV-Local

Cultuur en vrije tijd: De Modernen

De Modernen

05/31/2011

Tableau

Ensor in Nederland

James Ensor. Universum van een fantast

05/31/2011

Origine

Tentoonstellingen

James Ensor. Universum van een fantast

Museum M in Leuven grote winnaar MuseumPrijs 2011

MuseumPrijs 2011

05/21/2011

Guy Gilsoul

06/01/2011

De Morgen

06/01/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Eric Rinckhout Sven Cornelissen en Hanne Verstappen

Expo: De Modernen

De Modernen

06/01/2011

AAA Collect

Frederik F. Barends

Vingeroefeningen van beeldhouwers

De verzameling Van Herck

06/01/2011

Elle België

Lars Kwakkenbos

Elle agenda Expo

Meesterwerken in het MAS

06/01/2011

Nete-effecten

Zomer in Lier. 2011

Bruegelland

06/03/2011

Art

Marc Holthof

Goud is machtiger dan de bliksem

Meesterwerken in het MAS

06/03/2011

Art

Jan Storms

Meesterlijke scenografie van B-Architecten

Meesterwerken in het MAS

06/04/2011

De Tijd

Top Expo

Meesterwerken in het MAS

89

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

06/04/2011

Gazet Van Antwerpen

Bruegelland

Bruegelland

06/04/2011

t Contact

James Ensor: medogenloze ontmaskering

James Ensor. Universum van een fantast

06/05/2011

Travel Magazine Newsletter (NL)

MAS: aftellen

Meesterwerken in het MAS

06/07/2011

Flanders Today

Agenda

Bruegelland

06/07/2011

Flanders Today

Verbiest Christophe

A portrait of the young man as an artist

Jan Gossaert's Renaissance

06/08/2011

Gazet Van Antwerpen

Sven Van Haezendonck

Vermiste Rik Wouters duikt na zestig jaar op

Rik Wouters. Hoogtepunten

06/08/2011

Week-Up

Agenda

Meesterwerken in het MAS

06/10/2011

Gazet Van Antwerpen

Patrick Van de Perre

Al 40.000 A-kaarten verkocht

Meesterwerken in het MAS

06/10/2011

Het Nieuwsblad

Dirk Martens

De schilder van de dodo

Roeland Savery

06/11/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Rik Wouters: portret van de jonge kunstenaar als jonge Mechelaar

Rik Wouters. Hoogtepunten

06/11/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Chelsea wijst de weg

Rol KMSKA op 't Zuid

06/14/2011

Trends

Christine Vuegen

Antwerpen lanceert het MAS-effect

Meesterwerken in het MAS

06/14/2011

Agenda Gaasbeek

Het KMSKA-Kunstsalon

Het KMSKA-Kunstsalon

06/15/2011

Knack

Jan Braet

Nog altijd beeldenstorm.

Meesterwerken in het MAS

06/15/2011

De Standaard

Geert Van der Speeten

De leerjaren van Rik Wouters

Rik Wouters. Hoogtepunten

06/15/2011

Flanders Today

Agenda

De Modernen

Dagblad van het Noorden

Tekening van Ensor verdwenen

James Ensor. Universum van een fantast

06/17/2011

Chris Van Rompaey

06/17/2011

Gazet Van Antwerpen

Chris Van Rompaey

Timmermans haalt Bruegel naar Lier

Bruegelland

06/17/2011

Het Laatste Nieuws

WAE

Lier verwelkomt collectie Bruegelland

Bruegelland

06/17/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Van Bruegel tot Permeke

Bruegelland

06/17/2011

Gazet Van Antwerpen

Chris Van Rompaey

Timmermans haalt Bruegel naar Lier

Bruegelland

06/17/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

06/17/2011

De Tijd

Koen Van Boxem

In het spoor van Pieter Breugel de Oude

Bruegelland

06/20/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

De erfenis van Bruegel belicht

Bruegelland

06/20/2011

Het Nieuwsblad

LVL

Tentoonstelling Bruegelland geopend

Bruegelland

06/22/2011

Flanders Today

Agenda

Bruegelland

06/24/2011

De Bond

Bruegel landt in Lier

Bruegelland

06/24/2011

Artsenkrant

Breugelland, Pallieterland

Bruegelland

06/24/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

06/25/2011

Het Nieuwsblad

Bruegel verhuist naar Lier

Bruegelland

06/30/2011

Henk Van Nieuwenhove

Vakantie & Vrije tijd

Karen Vriend

Een fascinerende fantast

James Ensor. Universum van een fantast

06/30/2011

De Huisarts

Christine Vuegen

Pierewaaien in Bruelland

Bruegelland

06/30/2011

Levanto Anno 10

Wereldbeeld

Levanto – Wereldbeeld

07/01/2011

NederBelgisch Magazine

Felix Timmermans, Lier en Pieter Bruegel

Bruegelland

07/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

07/01/2011

Het Laatste Nieuws

Zomertips

Bruegelland

90

Felix van de Laar Joost De Geest

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

07/01/2011

Het Spoor

07/01/2011

OKRA Magazine

07/01/2011

De Morgen

07/01/2011

Kunstletter(s)

07/02/2011

De Standaard

07/03/2011

De Morgen

07/04/2011

NRC Handelsblad

07/04/2011

Trouw

07/05/2011

De Morgen

07/06/2011

t Pallieterke

07/06/2011

Bruegelland

Bruegelland

Bruegelland

Bruegelland

Eric Rinckhout

Het jaar 2011

Venetian and Flemish Masters

André Denys

Meesterwerken in het MAS

Meesterwerken in het MAS

De keuze van De Standaard

Bruegelland

Natuurlijk bestaat er een Belgische cultuur

Opiniestuk

Aanraders

James Ensor. Universum van een fantast

Ontregelen, sarren en beroeren

James Ensor. Universum van een fantast

Uit

De Modernen

M.A. Sax

Brueghel mag naast Fabre hangen

Jan Fabre - Home Faber

Flanders Today

Verbiest Christophe

Wouters: waiting for the highlights

Rik Wouters. Hoogtepunten

07/07/2011

Gazet van Antwerpen

Heirman Frank

Sorry, we zijn dicht

Infokiosk

07/08/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

07/09/2011

Gazet Van Antwerpen

Lasers boven de stad

Evenement Wilfried Bossier

07/09/2011

Zone 03

Rondleiding Bruegelland

Bruegelland

07/09/2011

Zone 03

Expo

Meesterwerken in het MAS

07/09/2011

Zone 03

Expo

Bruegelland

07/09/2011

Zone 03

Expo

De Modernen

07/09/2011

Gazet Van Antwerpen - ed. Mechelen

LDN

Collectie musea staat nu ook online

Rik Wouters. Hoogtepunten

07/12/2011

De Standaard

FVO

Kruisweg in de tour

P.P. Rubens Christus op het stro

07/13/2011

Het Nieuwsblad

Oppositie vraagt meer respect voor Felix Timmermans

Bruegelland

07/13/2011

Gazet Van Antwerpen - ed. Mechelen

Oppositie vraagt meer respect voor Felix Timmermans

Bruegelland

07/15/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

07/15/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

07/15/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen

07/15/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

07/15/2011

Sensa (FR)

Stadsrally Vizit03/

07/15/2011

Gazet Van Antwerpen

Vandaag in Antwerpen

07/16/2011

De Standaard

Zomerexpo

De Modernen

07/17/2011

De Zondag

Expo

Bruegelland

07/17/2011

De Zondag

Expo

Bruegelland

07/18/2011

Flanders Today

Agenda

De Modernen

07/19/2011

Flanders Today

Agenda

Meesterwerken in het MAS

07/20/2011

Het Laatste Nieuws

Zomertips

Bruegelland

07/20/2011

Flanders Today

Agenda

Bruegelland

07/27/2011

Flanders Today

Agenda

Bruegelland

91

Hendrik Hayen

Rik Torfs Stefan Kuiper

Geraldine Dewart

LVL

Joost De Geest

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

07/29/2011 07/31/2011

Het Nieuwsblad

Dirk Martens

Museumtijdschrift

Spiegels vol mensen

Bruegelland

Ensor en van Gogh

James Ensor. Universum van een fantast

08/02/2011

Het Laatste Nieuws

B&B speelt in expo Bruegelland

Bruegelland

08/03/2011

Leidsch Dagblad

Leo Bankersen

Ensor wars van conventies

James Ensor. Universum van een fantast

08/03/2011

Leeuwarder Courant

Leo Bankersen

Het geschilderde sarcasme van James Ensor

James Ensor. Universum van een fantast

08/03/2011

Brabants dagblad

Na erkenning ging het vuur uit bij Vlaamse schilder

James Ensor. Universum van een fantast

08/04/2011

De Telegraaf

Bertjan ter Braak

Scharnier tussen Parijs en Holland

James Ensor. Universum van een fantast

08/06/2011

Gazet Van Antwerpen

JVdPo

Bruegelland lokt massa volk naar museum

Bruegelland

08/07/2011

De Standaard

Martens Dirk

Schilderen met potaarde

Rik Wouters. Hoogtepunten

08/09/2011

De Standaard

Hadewijch Ceulemans

Bruegel en zijn bewonderaars

Bruegelland

08/10/2011

Knack

Jan Braet

Als een appelenreuk

Bruegelland

08/10/2011

Flanders Today

Don't miss: Bruegelland

Bruegelland

08/10/2011

Flanders Today

AGenda

Bruegelland

08/10/2011

Flanders Today

AGenda

Meesterwerken in het MAS

08/10/2011

Flanders Today

AGenda

De Modernen

08/10/2011

Flanders Today

Royal Museum of Fine Arts

08/12/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

08/12/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen

08/12/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

08/12/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

08/13/2011

De Standaard

Museum in festivalsfeer

Meesterwerken in het MAS

08/14/2011

De Zondag

De metropool glanst als een diamant

Meesterwerken in het MAS

08/17/2011

Zone 03

Agenda

De Modernen

08/17/2011

Zone 03

Agenda

Meesterwerken in het MAS

08/17/2011

Flanders Today

Agenda

Meesterwerken in het MAS

08/17/2011

Flanders Today

Agenda

Bruegelland

08/17/2011

Flanders Today

Agenda

Reünie in de kathedraal

08/19/2011

Gazet van Antwerpen

Vrijdag: Agenda

Reünie in de kathedraal

08/19/2011

Gazet van Antwerpen

Vrijdag: Agenda

Meesterwerken in het MAS

08/19/2011

Gazet van Antwerpen

Vrijdag: Agenda

De Modernen

08/19/2011

Gazet van Antwerpen

Vrijdag: Agenda

Bruegelland

08/20/2011

De Standaard

Zomerexpo

Meesterwerken in het MAS

08/20/2011

De Standaard

Zomerexpo

De Modernen

HUMO

Expo van de week

Bruegelland

Hij die zijn volk portretteerde

Bruegelland

AGenda

Bruegelland

08/23/2011 08/24/2011

t Pallieterke

08/24/2011

Flanders Today

92

Van Hove Jan

Tom

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

08/24/2011

Flanders Today

AGenda

Meesterwerken in het MAS

08/24/2011

Flanders Today

AGenda

De Modernen

08/24/2011

Tertio

Dosogne Ludo

MAS toont religieuze topkunst

Meesterwerken in het MAS

08/24/2011

De Nieuwe Gazet

FM

Artiesten komen live tekenen tijdens Lambertmontmartre

Lambermontmartre

08/24/2011

t Pallieterke

Tom

Hij die zijn volk portretteerde

Bruegelland

08/24/2011

Zone 03

Van Orshoven Ive

Expo De Modernen biedt een selectie uit de KMSKA-selectie

De Modernen

08/24/2011

Flanders Today

Agenda

Meesterwerken in het MAS

08/24/2011

Flanders Today

Agenda

Bruegelland

08/24/2011

Flanders Today

Agenda

Reünie in de kathedraal

08/26/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

08/26/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen

08/26/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

08/26/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

08/26/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Cultuurmarkt

08/26/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Lambertmontmartre Musée

08/26/2011

Gazet Van Antwerpen

Denk groen, trek uw agenda

Cultuurmarkt

08/26/2011

CULT!

Ive Van Orshoven

Hier ga je op wolkjes buiten

De Modernen

08/26/2011

Gazet van Antwerpen

Dewever Ilse

Klapper van dit weekend: 16de cultuurmarkt van Vlaanderen

Cultuurmarkt

08/26/2011

Gazet van Antwerpen

Vrijdag: Agenda

Reünie in de kathedraal

08/26/2011

Gazet van Antwerpen

Vrijdag: Agenda

Meesterwerken in het MAS

08/26/2011

Gazet van Antwerpen

Vrijdag: Agenda

De Modernen

08/26/2011

Gazet van Antwerpen

Vrijdag: Agenda

Bruegelland

08/26/2011

Gazet van Antwerpen

Vrijdag: Agenda

Cultuurmakrt Vlaanderen

08/26/2011

Gazet van Antwerpen

Kunst te koop op het Zuid

Lambermontmartre

08/28/2011

Programmabrochure Cultuurmarkt

Agenda

Cultuurmarkt

09/01/2011

Kwintessens Design

I am sorry, there is no title

Labels KMSKA als juwelen

09/01/2011

Sensa (FR)

Pascal Dewulf

Le MAS, musée phare

Meesterwerken in het MAS

09/01/2011

Sensa (NL)

Pascal Dewulf

Welkom in het MAS

Meesterwerken in het MAS

09/01/2011

Steps Magazine Dluxe

Lobke Gielkens

Mode om van te smullen

Jo De Visscher ex-collega vermeldt KMSKA

09/01/2011

UA Magazine

Verkleuringsproces blootgelegd: Rubens' rood wordt langzaam zwart

Rubens' rood

09/02/2011

De Standaard

Geert Van der Speeten

Een ticket voor ieders beurs

Betalingsbereidheid

09/02/2011

Gazet Van Antwerpen

PP

Venetiaanse en Vlaamse meesters

Venetian and Flemish Masters

09/05/2011

Gazet Van Antwerpen

RVL

Chocoladen MAS om duimen en vingers bij af te likken

Vermelding Diepe Fontein

09/08/2011

Het Medisch Weekblad

Guido Kindt

Bruegelland' in Lier toont erfenis van Peter Bruegel

Bruegelland

Het Nieuwsblad

De geschreven kunst van Paul Van Hoeydonck in Felixart

FeliXart

Focus Knack

Cartoon Karl nav boek Dimitri Verhulst

Cartoon mbh werk Ensor uit collectie

09/09/2011 09/14/2011

93

ID

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

09/14/2011

De Standaard

Expo

Meesterwerken in het MAS

09/14/2011

De Standaard

Expo

De Modernen

09/16/2011

Gazet Van Antwerpen

Hoort, daar gonst het woord

Zuiderzinnen

09/16/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Lambertmontmartre Musée

Lambertmontmartre Musée

09/16/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Agenda

Lambertmontmartre Musée

09/17/2011

De Standaard

Expo

Jef Geys in M HKA

09/17/2011

De Standaard

Expo

Meesterwerken in het MAS

09/17/2011

De Standaard

Expo

De Modernen

Steph Goossens stelt derde dichtbundel voor

Zuiderzinnen

Ontrafeld

Rik Wouters. Hoogtepunten

Zuiderzinnen gaat vreemd

Zuiderzinnen

09/17/2011

Het Nieuwsblad

Thomas Verheyen en Vincent Verbruggen

09/17/2011

De Morgen Magazine

Eric Rinckhout

09/18/2011

De Zondag

09/19/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Antwerpse schatten uit Rusland

Vermelding fraaie collectie KMSKA

09/19/2011

De Morgen

Dirk Leyman

Zuiderzinnen gaat veilig vreemd

Zuiderzinnen

09/20/2011

De Standaard

De keuze van De Standaard

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/20/2011

Belga (FR)

Rik Wouters. Malines honore son artiste emblématique

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/20/2011

Belga (NL)

Mechels museum opent tentoonstelling Rik Wouters

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/20/2011

Belga (NL)

Mechels museum opent tentoonstelling Rik Wouters bis

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/20/2011

De Standaard

09/20/2011

De Standaard

09/20/2011

De keuze van De Standaard

Rik Wouters. Hoogtepunten

Lieven Van den Abeele

De anekdotiek van de schilderijenfabriek Rik Wouters. Chefs-d'oeuvre: Malines honore son artiste emblématique

Jef Geys in M HKA

Belga (FR)

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/21/2011

Het Nieuwsblad

Christophe Légère

Kunstwerken Rik Wouters verhuizen naar Mechelen

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/21/2011

Gazet Van Antwerpen

Sven Van Haezendonck

Museum over Rik Wouters is topper

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/21/2011

Het Laatste Nieuws

Wannes Vansina

Schepenhuis wordt Rik Woutersmuseum

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/21/2011

La Libre Belgique

Guy Duplat

Un vrai musée Rik Wouters

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/21/2011

De Standaard

Rik Wouters komt thuis

Rik Wouters. Hoogtepunten

Sven Van Haezendonck

Museum over Rik Wouters is topper

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/21/2011

Gazet Van Antwerpen

09/21/2011

L'Avenir

09/21/2011

La Libre Belgique

Guy Duplat

Un vrai musée Rik Wouters

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/21/2011

Het Laatste Nieuws

Wannes Vansina

Schepenhuis wordt Rik Woutersmuseum

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/21/2011

De Standaard

dS2: Cover: Rik Wouters komt thuis

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/21/2011

De Standaard

Geert Van der Speeten

Rik Wouters landt in Mechelen

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/21/2011

De Tijd

Bert Popelier

Een te vroeg gestorven genie

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/21/2011

Het Nieuwsblad

Christophe Légère

Kunstwerken Rik Wouters verhuizen naar Mechelen

Rik Wouters. Hoogtepunten

Tentoonstellingen Internationaal

Rik Wouters. Hoogtepunten

Ontrafeld: Zelfportret met zwarte ooglap

Rik Wouters. Hoogtepunten

09/22/2011

NRC Handelsblad

09/23/2011

De Morgen Magazine

94

Rik Wouters. Hoogtepunten

Eric Rinckhout

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

09/23/2011

Gazet Van Antwerpen

09/23/2011

Gazet Van Antwerpen

09/23/2011

De Standaard

09/23/2011

Gazet Van Antwerpen

09/23/2011

Montmartre ligt nog even in Antwerpen

Lambertmontmartre Musée

Vrijdag

Rik Wouters. Hoogtepunten

Rubens' rood wordt zwart

Rubens' rood

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

09/23/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen

09/23/2011

Gazet Van Antwerpen

Rood van Rubens wordt zwart

Rubens' rood

09/23/2011

Gazet Van Antwerpen

09/23/2011

Artsenkrant

KL Steven Stroekens

Dennis van Damme Henk Van Nieuwenhove

Rik Wouters

Rik Wouters. Hoogtepunten

Honderd jaar experimenten in een notendop

De Modernen

09/28/2011

Zone 03

Expo

Bruegelland

09/28/2011

Zone 03

Expo

Meesterwerken in het MAS

09/28/2011

Zone 03

10 om te zien

KMSKA als locatie

10/01/2011

NRC Weekend

Expo internationaal

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/01/2011

Het spoor

Hendrik Hayen

Spoorslags

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/01/2011

Grande (NL)

Wim De Mont

Botsen op Bourges

Fouquet

10/01/2011

Glam-It

Claire Thijs

Passionista

Fotoshoot Lady Gaga voor Vogue in KMSKA

10/01/2011

Espace de Libertés

Le retour de l'enfant prodige

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/01/2011

Het Laatste Nieuws

Sabine Van Damme

Amnesty veilt kunst van Termont en Hoet

Deelname Paul Huvenne veiling Amnesty

10/01/2011

Kunstletter(s)

André Denys

Rik Wouters. Hoogtepunten

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/01/2011

Kunstletter(s)

André Denys

Blikvangers extra: Bruegelland

Bruegelland

10/02/2011

De Morgen

Sarah Theerlynck

Betalingsbereidheid

10/02/2011

Belga (FR)

Cultuur is de Vlaming veel (geld) waard Le Palais des Beaux-Arts accueille l'exposition "Venetian and Flemish Masters"

10/02/2011

De Standaard

Geert Sels

Drempel voor cultuur blijft even hoog

Betalingsbereidheid

10/03/2011

Nederlands dagblad

Radio voorkeur

James Ensor. Universum van een fantast

10/03/2011

De Volkskrant

James Ensor

James Ensor. Universum van een fantast

10/04/2011

HUMO

Humo selecteert

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/05/2011

Het Nieuwsblad

Modernen uit Koninklijk Museum verhuizen

De Modernen

10/05/2011

De Standaard

Het Museum Aan de Stroom in een oogopslag

Meesterwerken in het MAS

10/05/2011

Kerk & Leven

Erik De Smet

Bekende kunstenaars in een nieuw licht

De Modernen. Topstukken

10/05/2011

La Libre Belgique

Guy Duplat

La Libre Culture

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/05/2011

Knack

De Modernen

De Modernen

10/07/2011

Het Laatste Nieuws

Veilingen Kunst & Antiek

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/07/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

10/07/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen

10/07/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

10/07/2011

Gazet Van Antwerpen

Vijfde kracht van de architectuur

Vermelding verbouwing

95

Christine De Herdt

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Venetian and Flemish Masters

10/08/2011

Gazet Van Antwerpen

10/09/2011

De Standaard

Sven Van Haesbroeck

Publiek smaakt expo Rik Wouters

Rik Wouters. Hoogtepunten

Expo

Meesterwerken in het MAS

10/09/2011

De Standaard

10/11/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Expo

De Modernen

Rik Wouters en tijdgenoten zorgen voor lichtpunt bij Dexia

10/11/2011

Het Nieuwsblad (ed. Antwerpen)

Deskundigheid KMSKA

Christophe Légère

Mechelen: Meer dan 2,000 bezoekers voor expo Rik Wouters

10/11/2011

Rik Wouters. Hoogtepunten

Het Nieuwsblad (ed. Mechelen)

Christophe Légère

Meer dan 2,000 bezoekers voor expo Rik Wouters

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/12/2011

Kerk & Leven

Th. C. Madder

Bijbelse taferelen met munten

Maarten De Vos: Muntersaltaarstuk

10/12/2011

Flanders Today

Welcome to Bruegelland

Bruegelland

10/12/2011

De Morgen

Eric Rinckhout

Deelname Paul Huvenne veiling Amnesty

10/14/2011

Gazet Van Antwerpen

Lex Moolenaar

Veiling voor Amnesy International Gids Tanguy Ottomer krijgt de stad in The New York Times en Financial Times

10/14/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

10/14/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen

10/14/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

10/14/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

10/15/2011

De Standaard

Agenda

Meesterwerken in het MAS

10/15/2011

De Standaard

10/15/2011

Gazet Van Antwerpen

10/16/2011

Oud personeelslid KMSKA

Agenda

De Modernen

Peter Geelen schrijft tweede misdaadroman

KMSKA in misdaadroman

De Nieuwe Antwerpenaar

Uit in Antwerpen: Mas-ked

Jongbloed!

10/16/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Evenement: Mas-ked

Jongbloed!

10/19/2011

Knack

Bruegelland

Bruegelland

10/19/2011

La Libre Belgique

La Libre Culture

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/19/2011

Zone 03

Expo

De Modernen

10/19/2011

Zone 03

Expo

Meesterwerken in het MAS

10/19/2011

Zone 03

Donderdagavonden: MAS-ked

Jongbloed!

10/20/2011

Art

Licht en donker van een kunstverzameling

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/21/2011

Het Nieuwsblad

Gentse kunstenaars veilen werk voor Amnesty

Deelname Paul Huvenne veiling Amnesty

10/23/2011

De Zondag

Agenda

Bruegelland

10/26/2011

Weekup

Expoagenda

De Modernen

10/26/2011

Weekup

Expoagenda

Meesterwerken in het MAS

10/26/2011

Weekup

Expoagenda

Reünie

10/26/2011

La Libre Belgique

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/26/2011

Gazet Van Antwerpen

Culture et cinéma Donderdagavond van de musea sluit af met gemaskerd bal in het MAS

10/26/2011

Knack

De Modernen

De Modernen

10/27/2011

Het Laatste Nieuws

Filip Marsboom

Gratis jongerenparty in MAS

Jongbloed!

10/28/2011

Artsenkrant

Henk Van Nieuwenhove

Het model en haar kunstenaar

Rik Wouters. Hoogtepunten

96

Chris Van Rompaey

Guy Duplat

Marc Holthof

GDEW

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Jongbloed!

10/28/2011

Het Laatste Nieuws

Expo Rik Wouters groot succes

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/28/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

10/28/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen

10/28/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

10/28/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

10/28/2011

Het Laatste Nieuws

Expo Rik Wouters groot succes

Rik Wouters. Hoogtepunten

10/30/2011

De Zondag

Agenda

Bruegelland

10/31/2011

Gazet Van Antwerpen

Peter Briers

Antwerpen is en blijft de boekenstad bij uitstek

KMSKA als locatie

11/01/2011

Staalkaart

Eric Min

Levens van verf, schilderdoek en fotopapier

Rik Wouters. Hoogtepunten

11/01/2011

Dertien

Veerle Van den Broeck

Schilderijen reizen nooit alleen

Job van collega Veerle De Meester

11/01/2011

AAA Collect (Fr)

Anne Hustache

Ferdinand Schirren

Schirren in KMSKB

11/01/2011

AAA Collect (NL)

Anne Hustache

Schirren in KMSKB

11/01/2011

Ons Erfdeel

Kurt De Boodt

Ferdinand Schirren Het model kijkt terug. Een biografie van het kunstenaarsstel Nel en Rik Wouters

11/01/2011

UVV Magazine

Haal de kunstenaar in je boven in het MAS

Meesterwerken in het MAS

11/01/2011

Atelier

De modernen

De Modernen. Topstukken

11/01/2011

Genieten

Nog meer expo's

Meesterwerken in het MAS

11/01/2011

Touring Explorer (FR)

Rick Wouters. Jusqu'au 31 décembre (sic)

Rik Wouters. Hoogtepunten

11/02/2011

NRC Handelsblad

Tentoonstellingen Internationaal

Venetian and Flemish Masters

11/02/2011

De Standaard

Venetië kan veel beter

Venetian and Flemish Masters

11/02/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

11/02/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Venetië en Antwerpen leren van elkaar

Venetian and Flemish Masters

11/02/2011

La Libre Belgique

Guy Duplat

Venise et Flandre en dialogue

Venetian and Flemish Masters

11/02/2011

L'Avenir

Marie-Françoise Gihousse

De Venise à Anvers, l'invitation au voyage

Venetian and Flemish Masters

11/02/2011

De Tijd

Koen Van Boxem

Hoe Venetië en Vlaanderen elkaar leerden kennen

Venetian and Flemish Masters

11/02/2011

La Libre Belgique

Guy Duplat

La Libre Culture

Rik Wouters. Hoogtepunten

11/03/2011

Haags Nieuwsblad

11/03/2011

De Volkskrant

11/05/2011 11/05/2011 11/05/2011

WVK

Jan Van Hove

Biografie Rik Wouters

Universum van een fantast

James Ensor. Universum van een fantast

Rutger Pontzen

Kunst archetype: Het verband tussen kunst en James Ensor

James Ensor. Universum van een fantast

Knack

Michael Ilegems

De MASterwerken

Meesterwerken in het MAS

Flanders Today

Monique Philips

One for the people

Meesterwerken in het MAS

De Standaard

Agenda

Meesterwerken in het MAS

11/08/2011

De Standaard

Agenda

Meesterwerken in het MAS

11/08/2011

De Standaard

Agenda

De Modernen

11/10/2011

Gazet Van Antwerpen

Veel goesting om het woord over te nemen

KMSKA als locatie

11/10/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

11/10/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

11/10/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen. Topstukken

97

Karin Vanheusden

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

11/10/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

11/10/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Rik Wouters. Hoogtepunten

11/12/2011

De Morgen Magazine

Eric Rinckhout

Ontrafeld: Madonna van Fouquet

Madonna van Fouquet

11/12/2011

Gazet Van Antwerpen

Patrick Van de Perre

Meesterwerken in het MAS

11/14/2011

Belga (NL)

MAS zit bijna aan 600,000 bezoekers sinds opening Voka Antwerpen-Waasland en kunstinstellingen sluiten akkoord voor samenwerking

11/15/2011

De Morgen

Kinderen krijgen kunstendag

Kunstendag voor kinderen

11/17/2011

Trends

Schirren in KMSKB

11/17/2011

Belga (FR)

Ferdinand Schirren: Kleurclash Le Museum aan de Stroom (Anvers) est devenu le musée le plus visité de Belgique

11/18/2011

Belga (NL)

Schets uit museum in Oslo blijkt van Rubens te zijn

Deskundigheid KMSKA

Samenwerking voka

Meesterwerken in het MAS

11/18/2011

Belga(FR)

Une esquisse anonyme du musée d'Oslo attribuée à Rubens

Deskundigheid KMSKA

11/18/2011

Gazet Van Antwerpen

Wim Daeninck

MAS mikt op stad en geloof

Meesterwerken in het MAS

11/18/2011

De Standaard

Vincent Verbruggen

MAS krijgt 600,000 bezoekers over de vloer

Meesterwerken in het MAS

11/18/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

11/18/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

11/18/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen. Topstukken

11/18/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

11/18/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Rik Wouters. Hoogtepunten

11/18/2011

De Tijd

Al 570,000 bezoekers voor MAS

Meesterwerken in het MAS

11/19/2011

Gazet Van Antwerpen

Schets in Noors museum toegewezen aan Rubens

Deskundigheid KMSKA

11/19/2011

De Morgen

Olieverfschets Rubens in Oslo ontdekt

Deskundigheid KMSKA

11/19/2011

De Standaard

Agenda

Meesterwerken in het MAS

11/20/2011

Het Nieuwsblad op zondag

Schets uit museum in Oslo is van Rubens

Deskundigheid KMSKA

11/22/2011

Het Laatste Nieuws

Expo Rik Wouters verwelkomt 10,000ste bezoeker

Rik Wouters. Hoogtepunten

11/22/2011

Flanders Today

Zonder titel

Kunstendag voor kinderen

11/22/2011

Het Laatste Nieuws

Expo Rik Wouters verwelkomt 10,000ste bezoeker

Rik Wouters. Hoogtepunten

11/25/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

11/25/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

11/25/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen

11/25/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

11/25/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Rik Wouters. Hoogtepunten

11/26/2011

De Standaard

Agenda

Meesterwerken in het MAS

11/27/2011

De Zondag

In Flanders Fields populairst bij jongeren

Bezoekerscijfers

11/28/2011

Eric Rinckhout

GOMM GOMM

Knack Special

Matthias Depoorter

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden

Meesterwerken in het MAS

12/01/2011

Art

Anne-Marie Poels

Free podium in de open ruimte

Into the Light

12/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Agenda

Reünie

98

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

12/01/2011

Gazet Van Antwerpen

Museum aan de Stroom start ticketverkoop

Meesterwerken in het MAS

12/01/2011

ArtExpo

Frank Heirman

Exhibitions in your city

De Modernen. Topstukken

12/01/2011

ArtExpo

Exhibitions in your city

Kunst uit Nederland

12/01/2011

ArtExpo

Exhibitions in your city

Rik Wouters. Hoogtepunten

12/01/2011

Amuze

Expoagenda

De Modernen

12/01/2011

Amuze

Expoagenda

P.P. Rubens in M HKA

12/01/2011

Amuze

Expoagenda

Meesterwerken in het MAS

12/01/2011

Amuze

Expoagenda

Bruegelland

12/01/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

De winterkalender: Wit 5-7 j

Vakantieateliers

12/01/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

De winterkalender: Wit 8-12 j

Vakantieateliers

12/01/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Expo

Meesterwerken in het MAS

12/01/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Expo

De Modernen

12/01/2011

Amuze

Expo De Modernen. Kunst uit Nederland

Kunst uit Nederland

12/01/2011

NederBelgisch Magazine

De Modernen. Kunst uit Nederland

De Modernen. Kunst uit Nederland

12/01/2011

La Revue Générale

Nicole Verschoore

Rik Wouters. Hoogtepunten

12/01/2011

Oud Holland

Bram De Klerck

Rik Wouters à Malines Short-sighted? Rijckaert Aertsz Portraying the Virgin in a Painint by Frans Floris

12/01/2011

Onderox

Peter Briers

Illustrator Tineke Van Hemeldonck aan de wieg van 'Vuur en vlam'

Illustrator als kind oner indruk van KMSKA

12/02/2011

De Tijd

Bert Popelier

De eerste Belgische fauvist

Schirren in KMSKB

12/02/2011

Gazet Van Antwerpen

En toen was er licht op 't Zuid

Into the Light

Marcel De Cock

Koen Van Boxem en Bert Popelier

Sint Lukas schildert de Maagd door Frans Floris

12/02/2011

De Tijd

Lineart is geen kunstmuseum

Deskundigheid KMSKA

12/02/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

12/02/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

12/02/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen

12/02/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

12/02/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Rik Wouters. Hoogtepunten

12/03/2011

Friesch Dagblad

Ensors maskers tonen menselijke zotheden

James Ensor. Universum van een fantast

12/03/2011

De Gelderlander

Expositie met werk van James Ensor

James Ensor. Universum van een fantast

12/03/2011

Dagblad van het Noorden

Zotheden in Ensors maskers

James Ensor. Universum van een fantast

12/03/2011

AD Algemeen Dagblad

Cultuur & uit: Universum van een fantast

James Ensor. Universum van een fantast

12/03/2011

De Tijd Netto

Hoe toont u uw privéverzameling aan het publiek?

Vermelding legaat van Ertborn

12/03/2011

L'Echo

Comment exposer votre collection privée

Legaat van Ertborn

12/04/2011

Kontakt

VBK op stap

James Ensor. Universum van een fantast

12/05/2011

Belga (NL)

Museum Aan de Stroom in Antwerpen officieel geopend

Meesterwerken in het MAS

12/05/2011

De Nieuwe Gazet

Philippe Truyts en Filip Marsboom

Ruim 100 buitenlandse journalisten op bezoek

Meesterwerken in het MAS

12/05/2011

Gazet Van Antwerpen

Patrick Van de Perre

Over koning Albert, openingsuren en toegangsprijzen

Meesterwerken in het MAS

99

Frederik Swennen

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

12/05/2011

Art

Marc Holthof

De dunne laagjes van de schilderkunst

Restauratie Antonello

12/05/2011

Art

Marc Ruyters

Het MAS is een programma, geen museum

Meesterwerken in het MAS

12/05/2011

Gazet Van Antwerpen

Antwerpen anno 2019

KMSKA als locatie

12/06/2011

Gazet Van Antwerpen

Een warm mutsje voor de bollen

KMSKA als locatie

12/06/2011

Gazet Van Antwerpen

Afbraak van bunker in museum kan starten

Start werken

12/07/2011

Zone 03

Wordt verwacht

Kunst uit Nederland

12/07/2011

De Standaard

Lichtfestival op 't zuid

Into the Light

12/08/2011

Gazet Van Antwerpen

Geert Van der Speeten Frédérique Kalmes en Stef Vanwoensel

Nederlands echtpaar keurt Antwerpse Rembrandt af

Authenticiteit Rembrandt

12/08/2011

Het Belang van Limburg

Frédérique Kalmes

Antwerpse Rembrandt is niet echt

Authenticiteit Rembrandt

12/09/2011

Gazet Van Antwerpen

Bolderrally

Vermelding KMSKA

12/09/2011

De Morgen

Jef Geys en de Henri Ford van de schilderkunst

Jef Geys in M HKA

12/09/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

12/09/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen. Topstukken

12/09/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

12/09/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Rik Wouters. Hoogtepunten

12/09/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

12/10/2011

De Standaard

Agenda

Meesterwerken in het MAS

12/10/2011

De Standaard

Promotie

Meesterwerken in het MAS

12/13/2011

De Morgen

De Vlaamse Primitieven versie 2,0

Rogier Van der Weyden

12/14/2011

Focus Knack

Schoenaerts' Awards: beste expo

Anselm Kiefer

12/15/2011

Talkies

Brueghel & Sons

Bruegelland

12/15/2011

De Nieuwe Antwerpenaar

Goedgemutst

KMSKA als locatie

12/15/2011

Trends

Agenda

De Modernen

12/16/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Meesterwerken in het MAS

12/16/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

De Modernen

12/16/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Reünie

12/16/2011

Gazet Van Antwerpen

Vrijdag

Bruegelland

12/16/2011

Gazet Van Antwerpen

Schets in Noors museum toegewezen aan Rubens

Rik Wouters. Hoogtepunten

12/16/2011

De Bond

Chris Dutry

Word figurant in een Bruegelschilderij!

Bruegelland

12/21/2011

Het Belang van Limburg

Frank Heirman

Schets in Noors museum toegewezen aan Rubens

Deskundigheid KMSKA

12/21/2011

Gazet Van Antwerpen

Frank Heirman

Rubens misschien toch een echte Sinjoor

Deskundigheid KMSKA

12/24/2011

Gazet Van Antwerpen

Kris Vanmarsenille

In de bijbel staat geen stal

Aanbidding door de Koningen

12/24/2011

De Morgen

Sarah Teerlynck

Vlaamse primitieven hebben eigen website

Website Vlaamse primitieven

12/26/2011

De Standaard

Jan Van Hove

Dit was 2011 in de kunst

Meesterwerken in het MAS

12/26/2011

De Standaard

Jan Van Hove

Dit was 2011 in de kunst

Anselm Kiefer

12/28/2011

t Pallieterke

FDC

Van licht naar kleur

Deskundigheid KMSKA

100

Frank Heirman

Karl Van den Broeck

Lander Deweer Mia De Keersmaeker Thijs Demeulemeester

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

12/31/2011

101

De Morgen

Eric Rinckhout

Goed jaar voor de beeldende kunst

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Jaarverslag 2011

Dicht maar dichtbij
Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN JAARVERSLAG 2011" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools