Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Jump to: navigation, search

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij zelf en 't al, naar rijksgeboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.

En als een heir van donkerwilde machten
Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn
Voor 't heffen van mijn hand en heldere kroon:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.

—En tóch, zo eindloos smacht ik soms om rond
Úw overdierb're leên den arm te slaan,
En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed

En trots en kalme glorie te vergaan
Op úwe lippen in een wilden vloed
Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond.

(Sonnet V, from Verzen, 1894)

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

"Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten" (1894, English: "I am a God in the depths of my thoughts") is a line of poetry by Willem Kloos.Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools