Bourse of Antwerp  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

(Redirected from Handelsbeurs)
Jump to: navigation, search

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

Kunstformen der Natur (1904) by Ernst Haeckel
Enlarge
Kunstformen der Natur (1904) by Ernst Haeckel

The bourse of Antwerp was the world's first purpose-built commodity exchange (it was founded before stocks and shares existed, so was not strictly a stock exchange).

Contents

Dutch

De Handelsbeurs in de Belgische stad Antwerpen bevindt zich in de Twaalfmaandenstraat, een kleine zijstraat van de Meir. Hier bevond zich van 1531 tot 1997 de Antwerpse effectenbeurs, "de moeder van alle beurzen". Dit gebouw is niet te verwarren met de Oude Beurs in de Hofstraat.

Ontwikkeling

Ontstaan

Vanaf het eind van de vijftiende eeuw nam de betekenis van Brugge als internationaal knooppunt af. Na 1531 nam Antwerpen de rol als handelscentrum van Brugge over. Daar werd de markt beheerst door Spanjaarden en Portugezen. Het Beursplein in Antwerpen was een rechthoekig plein met aan vier zijden overdekte galerijen, met reglementen net als in Brugge, alsook openings- en sluitingstijden.

De Beurs van Antwerpen is wellicht ontworpen naar voorbeeld van het Brugse Beursplein: een openbare plaats in de open lucht met enkele luifels waar men onder kon schuilen. Ook het ontwerp van de nieuwe beurs refereert hier nog aan. Het is immers gebouwd boven op een kruising in het bestaande stratenplan en had oorspronkelijk ook geen overkapping.

Navolging

Op initiatief van Thomas Gresham, de vertegenwoordiger van de Britse kroon in Antwerpen, werd in 1565 de beurs van Londen geopend naar het model van dit plein. Het werd ook "the bourse" genoemd, tot koningin Elisabeth na een bezoek op 23 januari 1570 besloot dat het Royal Exchange moest zijn. De Beurs van Rotterdam werd opgericht bij besluit van het vroedschap "te ordineren eene beurse ofte plaetse, daer de coopluyden heure vergaderinge zouden mogen hebben" gedateerd 30 januari 1595, Amsterdam volgde 1611.

Gebouw

Tweemaal in de geschiedenis brandde de beurs af, in 1583 en in 1858.

Het eerste gebouw in Brabantse laatgotische stijl dateerde uit 1531. Na brand in 1583 werd het onmiddellijk in dezelfde stijl weer opgebouwd. De open binnenruimte werd in 1853 overkoepeld door Charles Marcellis.

Nadat een brand in 1858 het gebouw had verwoest, schreef het Antwerpse stadsbestuur tot twee maal toe een ontwerpwedstrijd uit, waarbij het oude concept moest worden behouden. Uiteindelijk werd in 1872 het huidige gebouw verwezenlijkt door architect Joseph Schadde. Het is een merkwaardig samengaan van de historiserende neogotische stijl en revolutionaire technieken, met name de metalen constructie voor de overkoepeling van de binnenruimte.
Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Bourse of Antwerp" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools