Geschiedenis van het seksuele probleem  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Jump to: navigation, search

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

Geschiedenis van het seksuele probleem (1968) is a book by J.M.W. van Ussel.

Excerpt

"Rond het einde van de 18de en in het begin van de 19de eeuw worden talrijke polemieken gevoerd over de vrije liefde en andere hervormingsvoorstellen voor het huwelijk (Restif de la Bretonne had een tweejarig huwelijk bepleit (in zijn Découverte australe). Onder zijn invloed proclameerde Fourier later de vrije liefde in de Phalanstères. Ongeveer dezelfde opvattingen werden gehuldigd door Saint-Simon en Père Enfantin. In Duitsland wordt bij het begin van de 19de eeuw veel gediscussieerd over de vrije liefde. Fr. Schlegel's Lucinde is daarin toonaangevend (H. Ellis wijst erop dat 400 jaar vóór dat boek, in Pontano's Carmina een gedicht voorkomt ‘De amore conjugali’ waarin hetzelfde gezegd wordt. Cfr. Sex in relation, p. 300). Goethe's Wahlverwandtschaften (1809) bevat een voorstel van een vijfjarig proefhuwelijk (‘Zeitehe’) dat stilzwijgend hernieuwd wordt, zodat het duurzaam is zonder dwang. Maar hij laat uiteindelijk het wettelijk huwelijk zegevieren. Zie ook I. Bloch, Sexualleben uns. Zeit, p. 267 en vgd.)" [1]

Inhoud

Lijst van opgenomen illustraties 9

1 Inleiding

 • Het antiseksueel syndroom 13
 • Het probleem van de oorsprong van het antiseksueel syndroom 18
 • Ons onderzoek 20

2 Het christendom en het antiseksueel syndroom 27

 • Griekenland en Rome 28
 • Het christendom 31
 • Besluit 43

3 De situatie in de eerste helft van de 16e eeuw 44

 • Inleiding 44
 • De vrijmoedigheid in Erasmus' Colloquia 45
 • De vrijmoedigheid in Erasmus' Colloquia vergeleken bij de geschriften van andere humanisten 56
 • Besluit 60

4 De evolutie van de 16de naar de 19de eeuw: theorie 61

 • Inleiding 61
 • Ontstaan van burgerij en beroep 62
 • Verandering in de psychische habitus en stratificatie der persoonlijkheid 63
 • Van ‘Fremdzwang’ naar ‘Selbstzwang’ 65
 • Naar meer rationeel gedrag 66
 • Verinnerlijking 68
 • Erotisering en overgevoeligheid 69
 • Verdringing van het seksuele uit de openbaarheid 70
 • Desociabilisatie en schizoïde persoonlijkheid 73
 • Uitbreiding van het gebied der ethiek 76
 • Ontstaan van het seksuele probleem 77
 • Godsdienstige invloeden 78
 • Samenvatting en besluit 81


5 De evolutie van de 16de naar de 19de eeuw: voorbeelden 83

 • Slaapkamer, bed en bedgenoten 83
 • Slaapkledij 88
 • Naaktheid 90
 • Ontstaan van een seksueel schaamtegevoel 93
 • Morele en pedagogische aspecten van het schaamtegevoel 96
 • De benadering man-vrouw 101
 • De verbale seksuele cultuur 104

6 Evolutie van het gezin 111

 • Uitbreiding van de opvoeding en toenemend belang van het gezin 111
 • Evolutie van het gezin 115

7 Ontstaan van de afzonderlijke leeftijdsgroepen 132

 • Het kind 132
 • Ontstaan van de leeftijdsgroep der jongeren 150

8 Het seksueel gedrag van de jongeren in de 18de eeuw 164

 • Inleiding 164
 • Contacten tussen volwassenen en kinderen 165
 • Seksuele spelletjes 171
 • Premaritale coïtus 174
 • Masturbatie 207
 • Besluit 258

9 De seksuele voorlichting in de 18de eeuw 259

 • Inleiding 259
 • De seksuele informatie der jongeren 262
 • De voor- en tegenstanders 266
 • Analyse van de inhoud 269
 • De voorlichting der meisjes 272
 • Frankrijk 274
 • Duitsland 279
 • J.H. Pestalozzi 300
 • Verdwijning van de voorlichting 303

10 De verpreutsing van het westen 306

 • De waarden 308
 • De praktijk 311


11 De emancipatie van het seksuele 324

 • De eerste revolutie 324
 • Tussen de twee wereldoorlogen 334
 • De derde seksuele revolutie 339
 • Noten 352
 • Bibliografie 432
Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Geschiedenis van het seksuele probleem" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools