Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland (boekenserie)  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Jump to: navigation, search

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland is de titel van een twintigdelige boekenserie, tussen 1986 en 1993 verschenen bij uitgeverij Ambo. De serie stond onder redactie van Michael Petry en Jan Sperna Weiland, beiden hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en vanaf 1990 ook van de latere bijzonder hoogleraar aldaar Henri Krop.

Elk deel van de serie is gewijd aan een voor een bepaalde periode en stroming belangrijke Nederlandse wijsgeer, van wie een tekst of een bloemlezing uit zijn werk werd opgenomen. De delen zijn telkens verzorgd door een ter zake kundige, die het werk heeft ingeleid en van commentaar voorzien.

Delen

periode deel wijsgeer             titel             jaar       uitgave, inleiding en annotatie
  1 Siger van Brabant De dubbele waarheid 1992 Henri Krop
"
  2 Johannes Buridan De ethiek 1988 Henri Krop
"
  3 Marsilius van Inghen Kennis, wetenschap en theologie 1987 Subtitel: Commentaar op de sententiën, proloog, questio II. E.P. Bos
"
  4 Heymeric van de Velde Eenheid in de tegendelen 1990 M.J.F.M. Hoenen
"
  5 Rudolf Agricola Over dialectica en humanisme 1991 F. Akkerman, J.A.R. Kemper en A.J. Vanderjagt
  6 Desiderius Erasmus Over opvoeding en vrije wil 1992 J. Sperna Weiland
"
  7 Dirck Volkertsz. Coornhert Op zoek naar het hoogst goed 1987 H. Bonger
"
  8 Hugo de Groot Denken over oorlog en vrede 1991 A.C. Eyffinger, B.P. Vermeulen en J.C.M. Vermeulen
"
  9 Gerardus Vossius Geschiedenis als wetenschap 1990 Cor Rademaker
"
10 Arnout Geulincx Van de hoofddeugden 1986 Subtitel: De eerste tuchtverhandeling. Cornelis Verhoeven
11 Petrus van Balen De verbetering der gedachten 1988 M.J. van den Hoven
"
12 Bernard Nieuwentijt Een zekere, zakelijke wijsbegeerte 1988 R.H. Vermij
"
13 Willem Jacob 's Gravesande Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap 1988 C. de Pater
"
14 Frans Hemsterhuis Waarneming en werkelijkheid 1990 M.J. Petry; vertaald door J.L. Borst en G.J.L. Scheurwater
"
15 Paulus van Hemert Gezag en grenzen van de menselijke rede 1987 J. Plat en M.R. Wielema
16 Philip Willem van Heusde Wijsbegeerte van het gezond verstand 1989 J.M.M. de Valk
"
17 Cornelis Opzoomer Het wezen der kennis 1990 Wim van Dooren
"
18 Jacobus Moleschott De eenheid des levens 1989 V.B.J.M. Peeters
"
19 Gerardus Heymans Over metafysica en esthetica 1987 H.G. Hubbeling
"
20 Herman Dooyeweerd Grenzen van het theoretisch denken 1986 Marcel E. Verburg
21    —  Register 1993 Met ook: Henri Krop, 'De wijsbegeerte en het Nederlands'

Zie ook

Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland (boekenserie)" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools