Cultural law  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Jump to: navigation, search

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

Kunstformen der Natur (1904) by Ernst Haeckel
Enlarge
Kunstformen der Natur (1904) by Ernst Haeckel

Natuurrecht, Cultuurrecht, Conservatisme (2005, "Natural law, Cultural law, Conservatism") is a book by Paul Cliteur.

It is based on his dissertation Conservatisme en cultuurrecht ("Conservatism and cultural law") defended on 22 March 1989.

He argues that the Austrian legal positivist Hans Kelsen (1881-1973) presents natural law too much as an ideal archetype and therefore rejects it on improper grounds.

He himself argues for "cultural law", which does not derive its validity, like natural law, from nature, but from a specific legal culture. Such cultural law would then consist of the legal principles as they have developed gradually and historically.

Blurb:

Dit boek behelst een helder en overtuigend geschreven argumentatie ten faveure van een actuele waardering van het normatieve aspect van de klassieke natuurrechtsleer. Dit normatieve denken staat haaks op de postmodernistische mainstream-filosofie van de onbeperkte relativering, en is daarom een nieuwe aanzet. Cliteurs redeneertrant is er op berekend ook diegenen te overtuigen die weinig of niets moeten hebben van de normatieve elementen van het natuurrecht. De manier waarop hij dit wezenlijk normatieve aspect van het natuurrecht over het voetlicht brengt, komt heel modern en eigentijds over. In dit zestien jaar geleden geschreven werk houdt Cliteur zijn seculiere optie nog open, terwijl hij die nu als min of meer vanzelfsprekend poneert. Hij is in dit boek bijvoorbeeld in een waarderend gesprek met belangrijke christelijk geïnspireerde rechtsfilosofen en denkers, met name van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Naast de inhoudelijke betekenis van dit werk op zichzelf, ligt het belang van deze uitgave in de prominente plaats die het inneemt binnen de denkontwikkeling van Paul Cliteur.
Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Cultural law" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on original research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools