Activisme (België)  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

(Redirected from Activisme (Vlaanderen))
Jump to: navigation, search

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

Kunstformen der Natur (1904) by Ernst Haeckel
Enlarge
Kunstformen der Natur (1904) by Ernst Haeckel

Flemish consciousness of their national identity grew through the events and experiences of war. The German occupying authorities, under Von Bissing and influenced by pre-war Pan-Germanism, viewed the Flemish as an oppressed people and launched a policy to appeal to the demands of the Flemish Movement which had emerged in the late 19th century. These measures were collectively known as the Flamenpolitik ("Flemish Policy"). From 1916, the Germans sponsored the creation of "Von Bissing University" which was the first university that taught in Dutch language. Dutch was also introduced as the language of instruction in all state-supported schools in Flanders in 1918. The German measures split the Movement between the "activists" or "maximalists", who believed that using German support was their only chance to realize their objectives, and the "passivists" who opposed German involvement. In 1917, the Germans created the Raad van Vlaanderen ("Council of Flanders") as a quasi autonomous government in Flanders composed of "activists". In December 1917, the council attempted to achieve Flemish independence from Belgium but the defeat of Germany in the war meant that they never achieved success. After the war, many "activists" were arrested for collaboration.

Independently, among the Belgian soldiers on the Yser Front, the Flemish Frontbeweging ("Front Movement") was formed from Flemish soldiers in the Belgian army to campaign for greater use of the Dutch language in education and government, although it was not separatist. Kossmann concludes that the German policy of fostering separatism in Flanders was a failure because it did not win popular support.

Dutch

Activisme was in de periode van de Eerste Wereldoorlog de benaming voor het deel van de Vlaamse Beweging dat via de collaboratie met Duitsland een aantal Vlaamse grieven en zelfs Vlaamse onafhankelijkheid hoopte te verwezenlijken (maximalisten). De flaminganten die samenwerking met de bezetter afwezen, werden door hen smalend passivisten (minimalisten) genoemd.

Het activisme nam haar aanvang met de oprichting in oktober 1914 van de groep Jong-Vlaanderen te Gent, onder leiding van dominee Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard.

De zogenaamde Flamenpolitik speelde zonder twijfel een belangrijke rol bij het ontstaan van het activisme. Door allerlei vooroorlogse Vlaamse eisen in te willigen hoopten de Duitsers de Vlaamse bevolking voor zich te winnen, vanzelfsprekend uit eigenbelang. Via de activisten hoopte men België te kunnen blijven beheersen. De architect van de Flamenpolitik was gouverneur-generaal Moritz von Bissing.

Een eerste activistische verwezenlijking was de vernederlandsing van de oude Franstalige universiteit van Gent in oktober 1916, een oude eis van de flaminganten, iets wat pas in het jaar 1930 definitief zou gebeuren na de Belgische recuperatie in 1918. De activisten verloren echter veel krediet bij de Vlaamse bevolking door repressieve maatregelen die de Duitse bezetter aan de bevolking oplegde. In februari 1917 richtten activistische professoren, verbonden aan Jong-Vlaanderen, de Raad van Vlaanderen op en op 21 maart 1917 werd door von Bissing de geambieerde bestuurlijke scheiding tussen Vlaanderen en Wallonië doorgevoerd. Die Raad van Vlaanderen riep op 22 december 1917 zelfs de onafhankelijkheid van Vlaanderen uit, waarop de bezetter de Raad weer liet ontbinden.

Het einde van de activistische Vlaamse Beweging valt samen met het einde van de Eerste Wereldoorlog. De leiders werden gearresteerd en veroordeeld tijdens de repressie of gingen in ballingschap. De Vlaamse Beweging groeide verder uit de twee andere takken: de passivisten en de Frontbeweging, ook al bestond er soms overlapping tussen de verschillende strekkingen (cfr. de Sublieme Deserteurs en de Bormsverkiezing).

Activisten

Bekende activisten zijn o.a.
Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Activisme (België)" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on original research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools