I Shop, Therefore I Am  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Revision as of 18:21, 2 May 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

The Supermarket Lady is an hyperrealist sculpture by Duane Hanson, a comment on consumption society. See also I Shop, Therefore I Am.


Restif de la Bretonne had een tweejarig huwelijk bepleit (in zijn Découverte australe). Onder zijn invloed proclameerde Fourier later de vrije liefde in de Phalanstères. Ongeveer dezelfde opvattingen werden gehuldigd door Saint-Simon en Père Enfantin. In Duitsland wordt bij het begin van de 19de eeuw veel gediscussieerd over de vrije liefde. Fr. Schlegel's Lucinde is daarin toonaangevend (H. Ellis wijst erop dat 400 jaar vóór dat boek, in Pontano's Carmina een gedicht voorkomt ‘De amore conjugali’ waarin hetzelfde gezegd wordt. Cfr. Sex in relation, p. 300). Goethe's Wahlverwandtschaften (1809) bevat een voorstel van een vijfjarig proefhuwelijk (‘Zeitehe’) dat stilzwijgend hernieuwd wordt, zodat het duurzaam is zonder dwang. Maar hij laat uiteindelijk het wettelijk huwelijk zegevieren. Zie ook I. Bloch, Sexualleben uns. Zeit, p. 267 en vgd. --J.M.W. van Ussel, Geschiedenis van het seksuele probleemReeds op 2 januari 1798 schreef Schiller aan Goethe over Le Coeur humain dêvoilé dat dit werk voor hem ‘einen unschätzbaren Werth’ had, o.a. vanwege ‘das Leben und die Gegenwart der Beschreibung, das Characterische der Sitten und die Darstellung des französischen Wesens in einer gewissen Volksklasse.’Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "I Shop, Therefore I Am" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools